Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistenti prevence kriminality v Bílině

Důvodů, proč město Bílina má dlouhodobě své asistenty, je hned několik. Tím primárním je zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku a potřeba reagovat na stávající bezpečnostní situaci a konkrétní projevy jedinců a skupin osob, které ne vždy respektují společenská pravidla, normy, vyhlášky města a jejichž jednání se přímo odráží i ve vnímání pocitu bezpečí občanů.   
  
V počátečním období město získalo díky zapojení se do projektů ministerstva vnitra a s podporou Evropského sociálního fondu základní jádro profesně připravených, zkušených asistentů prevence kriminality, kteří byli postupně doplňováni dalšími.
  
V těchto dnech již mají podporu a důvěru občanů založenou na konkrétních, vstřícných a podpůrných aktivitách v rámci celého města. Postupně si na ně nejen jednotlivci a skupiny osob v tzv. „sociálně a prostorově vyloučených lokalitách“ zvykali, poznávali je a zjišťovali, proč tady jsou. Svou autoritu si získali nejen díky vzájemné důvěře, pomoci i mimo rámec standardní pracovní doby (často se na ně občané obracejí se žádostmi a podněty i v době mimopracovní) a díky své vstřícnosti v souladu se základním zlatým pravidlem v oblasti vztahové prevence: jednají s lidmi tak, jak chtějí, aby oni jednali s nimi. Jsou to především jejich lidské a profesní kvality, které jim zabezpečují jejich neformální autoritu a otevírají dveře nejen do domovů, ale i do srdcí oslovených.
 
Průběžná interaktivní profesní příprava prováděná v souladu se základní Metodikou pro výběr, přípravu a činnost APK bezprostředně reaguje na aktuální požadavky těchto dnů a vyzbrojuje je nácvikem konkrétních technik zvláště v oblasti komunikační a vztahové prevence.   
  
Nyní má město možnost prostřednictvím městské policie na základě Memoranda Ministerstva vnitra ČR a Úřadu práce ČR spolu s „kmenovými“ APK pracovat i s asistenty, dotovanými z prostředků Úřadu práce. Tato spolupráce s sebou nese dva problémy:
Poskytované mzdové prostředky bohužel v tomto případě zdaleka nedosahují výše potřebné pro činnost asistentů a město dotuje jejich platy ze svých zdrojů, aby dosáhly alespoň výše platů tzv. dohledové služby – terénních pracovníků prevence kriminality, rovněž podporované v rámci dotace od ÚP v loňském roce (v té době cca 16 200 Kč superhrubá mzda, po všech odpočtech necelých deset tisíc „čistého“).
Další velkou překážkou je pro nás legislativní podmínka Úřadu práce ČR, v rámci které není možné zaměstnat stejné asistenty opakovaně.
    
I když jsme vděčni za pomoc a vstřícnost ÚP a snažíme se chápat takto nastavené limity, trápí nás, že finanční možnosti města jsou limitované a zkušené a schopné asistenty, kteří vykonávají práci srdcem, nenajdeme na ulici ze dne na den. Existuje řešení?


Mgr. Radka Marková, manažerka prevence kriminality města Bíliny

vytisknout  e-mailem