Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistenti prevence kriminality přispějí k posílení bezpečnosti města Štětí

Opatření ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě Štětí prostřednictvím činnosti asistentů prevence kriminality bylo přijato na základě důkladné bezpečnostní analýzy. Rostoucí oprávněné stížnosti a podněty občanů k předcházení společensky nežádoucímu jednání nejen jednotlivců, ale i skupin nepřizpůsobivých spoluobčanů z řad bezdomovců, obyvatel sociálně vyloučených lokalit, či stupňující se projevy agresivity mladistvých nelze účinně zvládat jinak, než získáním a aktivním zapojením co nejvíce jedinců do společného projektu za naše bezpečné město. 

Po důkladném výběrovém řízení se v polovině dubna uskutečnila příprava prvních dvou asistentů prevence kriminality a jejich odborného mentora. Po vzoru ostatních měst, kde již mají s prácí asistentů zkušenosti, bylo základem dvoudenní přípravy nejen popisování stávajícího stavu, ale především hledání způsobů, jak účinně přispět ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a udržení stávajících společensky žádoucích vztahů v našem městě.
 
Soužití majority a minority obyvatel ve městě je zdánlivě bezproblémové, projevy osob závislých nejen na alkoholu či drogách nejsou na první pohled do očí bijící. Přesto má naše město svá specifika a také jedno neblahé prvenství v oblasti přípravy, distribuce psychotropních látek a s tím související koncentrace dealerů těchto drog.
 
Oba preventisté města Štětí jsou občané jako kdokoliv jiný, kteří se chtějí aktivně zapojit do prosazování bezpečnostních standardů a kteří v součinnosti, pod odborným vedením strážníků městské policie budou působit všude tam, kde jich bude třeba. Svou práci budou vykonávat nejen v pevně stanovené době, ale i v období svátků, mimo službu a především tehdy, kdy mohou zasáhnout na základě místní a osobní znalosti dříve, než dojde k nežádoucímu jevu, či selhání. Svou roli v oblasti prevence kriminality vnímají jednak jako zaměstnanci a občané našeho města, ale současně i jako otcové svých rodin, vychovatelé svých dětí, kteří chtějí mít pohodové, bezpečné zázemí do dalších let.
 
Na zvídavé otázky ze strany rodiny, známých, či ostatních proč tuto práci dělají a jak by se zachovali, kdyby opravdu k něčemu došlo, nejčastěji odpovídají, že podstata prevence není ve fyzické síle, ale především v umění jednat s lidmi, naslouchat jim, zklidňovat a informovat je. Preventista neřeší události silou. Úspěch jeho činnosti závisí na osobní příkladnosti a podstatou jeho práce je předcházet konfliktním situacím, zklidňovat horké hlavy a být i v roli vyjednávače a pomahače.   Podstatu svého poslání si oba asistenti plně uvědomili pod bezchybným a podnětným působením mentora Zdeňka Pankráce během jejich dvoudenní přípravy.
 
Řečeno slovy ředitelky odboru prevence kriminality MV Mgr. Jitky Gjuričové -  prevence kriminality není jen odstraňování příčin, zdrojů, či minimalizace hrozeb a rizik, ale především změna způsobu myšlení; změna podmínek, které se podílí na vytváření kriminogenního prostředí. Je to ochota přijmout zodpovědnost za kvalitu svého života, za svou bezpečnost a bezpečnost prostředí, ve kterém žijeme a schopnost pro to také získat ty ostatní.
 
Tato slova jsou úvodním mottem základní pomůcky asistenta „Prevence 2012“. Dle mého názoru bylo i základní osou jejich odborné přípravy, na kterou navazovaly praktické poznatky a samotný trénink modelových situací. Současně bude také cílem, ze kterého postupně budeme odvozovat další praktické každodenní úkoly k jeho naplnění.
 
Milan Novák, Městská policie Štětí

vytisknout  e-mailem