Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistenti prevence kriminality – preventisté měst Ústí nad Labem, Vejprt, Kadaně, Nového Boru, Vysokého Mýta a Brna

V závěru měsíce srpna a v prvních dnech měsíce září, za přítomnosti svých mentorů – strážníků městských policií, se uskutečnila v tomto roce v pořadí již šestnáctá příprava vybraných osob majících místní a osobní znalost ze sociálně vyloučených lokalit, kteří se budou podílet spolu s městskou policií na bezpečnosti a veřejném pořádku ve svých městech. 

Cílem třídenních tréninkově vzdělávacích bloků bylo nejen předat účastníkům základní sumu informací o náplni jejich práce, v konkrétních modelových situacích předvést možnosti zvládání standardních i nestandardních událostí, motivovat je k překonávání zátěží a mnoha nástrah, ale také zobecnit stávající poznatky a dobrou praxi z již více jak tříletého působení jejich kolegů a kolegyň v České republice převážně v lokalitách s největší nezaměstnaností ze severní části Čech a Moravy.

Pro nikoho nebylo překvapením, že většina z účastníků byla Romského původu a měla více méně jasnou představu, co jim v jejich nejbližším okolí nejvíce vadí, co se od nich očekává, kde je jejich místo, na co by se přednostně měli zaměřit a proč je tato jejich činnost potřebná.

Po zkušenostech ze součinnosti asistentů prevence kriminality (dále jen „APK“) a strážníků městských policií např. z Děčína, Litvínova, Chomutova, Mostu nebo Šluknova i nyní byl v jednotlivých výše uvedených městech přijat osvědčený model dvojice APK, kteří spolu s městkou policií předcházejí páchání protiprávní činnosti, informují, vysvětlují a reagují na konkrétní projevy svých spoluobčanů, dohlíží, kontrolují a vyžadují naplňování vyhlášek měst v oblasti veřejného pořádku a individuálně reagují na sociálně nežádoucí jevy.

Zvláště působivé bylo vystoupení jednoho z APK města Kadaně, který v závěru minulého roku tuto činnost vykonával po dobu tří měsíců a dosáhl v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku pozoruhodných výsledků. Za rozhodující předpoklad úspěšnosti každého APK pokládá vnitřní ztotožnění s touto pracovní pozicí, stanovení jasných priorit, znalost základních legislativních norem a v neposlední řadě získání podpory svých nejbližších k této činnosti, která není vymezena pouze pracovní dobou…

Na rozdíl od většiny APK, kteří prošli vzdělávacími kurzy, měli brněnští účastníci z poloviny zkušenosti ze sociálně pedagogické práce na základních školách anebo z činnosti v soukromých bezpečnostních službách. Paradoxně to byli právě oni, kteří kriticky poukazovali na složitost situace, náročnost podmínek, ve kterých budou působit a s tím související hrozby a rizika.

Osobní a místní znalost sociálně vyloučené lokality, ve které budou působit, realistický pohled na současnou bezpečnostní situaci a navíc příslušnost k Romské komunitě předurčuje nové APK k zařazení se do řad jejich úspěšných kolegů, kteří v součinnosti se strážníky městských policií mají společný cíl: bezpečnost občana, jeho obydlí a majetku; bezpečnost ulice a celého města.

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217, e-mail:tomas.konicek@mvcr.cz

  

  

vytisknout  e-mailem