Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistent prevence kriminality

OP LZZ ESF 

Obsahem projektu je realizace programu zaměstnanosti pro 50 účastníků, kteří spadají do cílové skupiny etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.

Projekt navazuje na pilotně realizovaný projekt (2009-2010), který se osvědčil (tj. jedná se o fungující nástroj zaměstnanosti). Cílová skupina bude zaměstnána na místech Asistentů prevence kriminality (dále jen „Asistent“) u obecní či městské policie.

V rámci předkládaného projektu dojde ke zvýšení počtu Asistentů (z řad cílové skupiny) na 50 (z původního počtu 38) a k rozšíření lokalit, ve kterých působí (z 9 na 10). Dále bude vytvořena unikátní Metodika realizace projektu "Asistent prevence kriminality", dojde k realizaci vstupního a průběžného vzdělávání, bude připraven a akreditován rekvalifikační kurz a 20 % účastníků projektu po jeho ukončení najde zaměstnání (pokračování vytvořených míst nebo nalezení nového místa).

Projekt bude mít hned několik efektů:

a) Získání pracovních zkušeností – cílová skupina

b) Získaní nových znalostí a dovedností v rámci vzdělávacích aktivit – cílová skupina

c) Zvýšení sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty – cílová skupina

d) Zvýšení šancí na uplatnění po skončení projektu – cílová skupina

e) Získání individuální podpory při orientaci na trhu práce a při hledání zaměstnání – cílová skupina

f) Vytvoření dalšího pozitivního vzoru (úspěch) z řad cílové skupiny v místních komunitách a mezi zaměstnavateli (motivační faktor pro ostatní)

e) Pozitivní dopad na bezpečnost a kvalitu občanského soužití v místních komunitách

 

Cílem projektu je:

1.    Vytvoření 50 nových pracovních míst pro cílovou skupinu asistentů prevence kriminality po dobu 24 měsíců (1. duben 2012 – 31. březen 2014).

2.    Poskytnutí vstupního a průběžného akreditovaného vzdělávání, individuální poradenství při hledání pracovního uplatnění, individuální plánování, podpora mentorů z řad obecní či městské policie.

3.    Vytvoření metodiky, která bude po ukončení projektu šířena mezi samosprávy, které projeví zájem na zlepšení situace v oblasti motivace, zaměstnanosti a zvýšení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

4.    Nalezení trvalého zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků projektu (tj. pro 10 klientů).
 

V rámci projektu budou pracovat ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách vyškolení Asistenti. Díky dobré znalosti místní komunity budou pomáhat obecní policii s udržováním veřejného pořádku a se zvyšováním pocitu bezpečí občanů. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Činnost Asistenta přináší tyto efekty:

    snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě

    zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality

    zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (obecní policie a Policie ČR)

    motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality

    zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality.
 

 

 

esf_eu.jpg

vytisknout  e-mailem