Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistent prevence kriminality ve Vysokém Mýtě

Policie ČR, Obvodní oddělení Vysoké Mýto, velmi kladně hodnotí zapojení Města Vysoké Mýto do projektu „Asistent prevence kriminality“, který je realizován pod záštitou Ministerstva vnitra. Projekt spočívá v činnosti zatím dvou asistentů prevence kriminality (dále jen APK) vybraných z řad obyvatel vyloučených lokalit ve Vysokém Mýtě, zaměstnaných u městské policie. Počítá se i s případným navýšením o jednoho asistenta od 1. května 2014.
 
Obecně lze říci, že po původním nárůstu páchání trestné činnosti ze strany obyvatel právě z vyloučených lokalit (zejména Romů), došlo po nasazení APK od září 2012 k mírnému poklesu, čímž se naplnila prognóza vycházející ze zkušeností z ostatních měst, kde již byl tento projekt aplikován. Potvrdilo se, že je vhodným prostředkem situační prevence a v místech, kde asistenti prevence působí, došlo ke zklidnění bezpečnostní situace a částečné eliminaci protiprávního jednání. Rovněž je v těchto místech možno pozorovat i velké zlepšení ve vztahu k pořádku, a to jak ve společných bytových prostorech, tak i v okolí domů v těchto lokalitách. Ze zpětné vazby k tomuto projektu je zřejmé, že je velmi pozitivně vnímám i ze stran dalších subjektů. Oceňují ho např. místní školy, kde APK dohlíží na bezpečnost v jejich okolí, včasnou docházku do školy a hlídkují na nebezpečných přechodech ve městě v době, kdy chodí děti do školy. Předmětem zájmu asistentů je především Speciální základní škola, kam chodí převážná část dětí z vyloučených lokalit. Řeší tam občasné spory mezi samotnými dětmi, ale bohužel i mezi dětmi a učiteli, kteří bývají ze strany dětí zejména slovně napadáni. APK se na této škole účastní přednášek, týkajících se prevence kriminality, i schůzek s rodiči.  
 
I ze strany obyvatel z vyloučených lokalit, kde žijí zejména Romové, je funkce APK vnímána pozitivně, protože v některých případech postačí jejich intervence a není nutné, aby do jednání vstupovala Policie ČR. APK si za relativně krátkou dobu, co pod záštitou Městského úřadu ve Vysokém Mýtě působí, získali respekt i autoritu nejen mezi svými spoluobčany ve vyloučených lokalitách, ale i mezi ostatními obyvateli města a v nejednom případě se podíleli na objasnění přestupků či trestných činů v teritoriu OOP Vysoké Mýto. O jejich pomoc při prověřování trestné činnosti jen za poslední rok žádali několikrát také policisté z jiných územních odborů. Z následné odezvy bylo patrné, že místní a osobní znalost asistentů pomohla nejednou k objasnění věci a i z tohoto důvodu je možno jejich službu bezesporu označit za přínosnou. 
 
V minulém roce byli APK kromě jiného zapojeni do společného projektu Městské policie, Obvodního oddělením policie ve Vysokém Mýtě a OSPOD Vysoké Mýto. V jeho rámci ve městě probíhaly opakovaně a namátkově preventivní akce zaměřené na kontroly nonstop barů a heren na území Vysokého Mýta, kde převážnou většinu návštěvníků tvoří právě občané z vyloučených lokalit. Cílem akcí bylo snížení kriminality. Bylo prověřováno, zda se zde nezdržují děti a mladiství, zda nejsou pod vlivem alkoholu či návykových látek a dále jestli jim není umožněna hra na výherních automatech. Byly prováděny kontroly osob zdržujících se v těchto zařízeních a při tomto preventivním opatření musíme ocenit osobní znalosti a intervenci ze strany AKP.
 
Policisté OO PČR ve Vysokém Mýtě jsou seznámeni s tímto projektem a rovněž se snahou města v tomto projetu pokračovat. Policisté chápou bezpečnost a prevenci trestné činnosti jako nedílnou náplň své práce a budou maximálně podporovat zapojení občanů (právě z problémových lokalit) do odpovědnosti za své jednání.
 
 
npor. Mgr. Šárka Vlčková, zástupce vedoucího OOP Vysoké Mýto                   
Vysoké Mýto, leden 2014

vytisknout  e-mailem