Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní fondy a sbírky v České republice

Báze dat s evidencí všech archivních fondů a sbírek uložených v archivech České republiky 

Vyhledávání

ČeskyČeskyEnglishEnglishDeutschDeutschFrançaisFrançais

 

Česky Vyhledávání:  ARCHIVNÍ FONDY A SBÍRKY V ČESKÉ REPUBLICE       (Aktuality)

Dokumenty, které jsou uloženy v archivech (archiválie), tvoří archivní fondyarchivní sbírky (souhrně nazývané také archivní soubory). Ty jsou základní evidenční jednotkou v archivnictví. V případě, že by se Vám nepodařilo hledaný archivní soubor najít, zašlete dotaz na adresu arch@mvcr.cz (například „Nemůžu najít nic o Lidových milicích. Jaká slova mám hledat?“). Odpověď obdržíte podle množství zpracovávaných dotazů přibližně do tří dnů. Dotazy na obsah stránek můžete zasílat na adresu webmaster@mvcr.cz.

 

EnglishSearching:  Archive Groups in the Czech Republic       (Aktuality)

Documents of permanent value deposited in the archives (historical records and documents) form archive fonds and archive collections (collectively also called archive groups). They are the basic registered units in archives. If you do not succeed in finding the archive group searched for, send a query to the address arch@mvcr.cz (e.g. "I cannot find anything about the People's Militia. Which words should I enter?") Taking into account the number of processed queries, you will receive an answer within approx. three days. Queries about the contents of the pages can be sent to the address webmaster@mvcr.cz.

 

DeutschSuche:  Archivbestände und Sammlungen in der Tschechischen Republik       (Aktuality)

Die in Archiven aufbewahrten Dokumente von dauerhaftem Wert (Archivalien) bilden Archivbestände und Archivsammlungen (zusammengefasst auch als Archivgut bezeichnet) und sind die Grund-Evidenzeinheiten im Archivwesen. Sollte es Ihnen nicht gelingen, ein bestimmtes Archivmaterial zu finden, wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an die Adresse arch@mvcr.cz (Beispiel: Ich kann nichts über die Volksmiliz finden. Unter welchem Begriff soll ich suchen?) Sie erhalten dann je nach Arbeitsbelastung durch zu bearbeitenden Anfragen binnen drei Tagen eine Antwort. Anfragen hinsichtlich des Inhalts der Seiten richten Sie bitte an die Adresse webmaster@mvcr.cz.

 

FrançaisRecherche:  Les fonds et collections d’archives en République tchèque       (Aktuality)

Les documents de valeur permanente qui sont conservés dans les archives (documents d’archives) composent les fonds et les collections d’archives (désignés également par le nom générique d’«ensembles d’archives»). Ceux-ci constituent une unité d’enregistrement des archives. Si vous ne parvenez pas à trouver l’ensemble d’archives recherché, il vous suffit d’envoyer votre interrogation à l’adresse arch@mvcr.cz (par exemple: «Je n’arrive pas à trouver une information sur les milices populaires. Quels mots faut-il choisir pour lancer la recherche?»). En fonction de la quantité des recherches en cours, vous recevrez votre réponse sous trois jours environs. Les interrogations concernant le contenu du site peuvent être envoyées à l’adresse: webmaster@mvcr.cz.

vytisknout  e-mailem