Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní časopis

Základní informace o časopisu, obsahy posledních ročníků, rejstřík 1951-2005 

Archivní časopis

obálka_AČ_4-2018.jpgČíslo 4 / 2018Evidenční číslo MK ČR E 2629, ISSN 0004-0398.

Odborná ústřední archivní revue se zabývá archivní teorií a praxí, aktuálními problémy archivnictví, zásadními organizačními a metodickými směrnicemi, digitálními technologiemi užívanými v archivnictví, fyzickou ochranou archiválií, konzervací a restaurováním, výstavbou archivních budov atd. Uveřejňuje příspěvky z příbuzných speciálních vědních i praktických oborů (pomocné vědy historické, správní dějiny, klasická i elektronická spisová služba). Součástí časopisu je společenská rubrika, zprávy a recenze o nové literatuře.

Časopis je určen hlavně odborné archivní a historické veřejnosti, ale i pracovníkům státní správy, spisové služby atd.

Archivní časopis vychází 4× ročně od roku 1951 v celkovém rozsahu přibližně 448 stran. Archivní časopis byl schválen Radou pro výzkum a vývoj dne 8. 2. 2008. Je evidován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Příspěvky jsou v rozsahu 20 normostran, ale případná domluva s redakcí o jiném rozsahu je možná. Příspěvky jsou posuzovány anonymně dvěma odbornými a nezávislými recenzenty. V případě neshody posudků je text poskytnut třetímu odborníkovi. Podrobnosti týkající se formálních náležitostí rukopisů viz Pokyny pro autory, které jsou rovněž pravidelně uveřejňovány na 3 stránce obálky časopisu.

Vydavatelem Archivního časopisu je odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, a to od roku 1953, kdy odbor vznikl. Archivní správa je odborným řídícím orgánem českého archivnictví a gestorem zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Je též metodickým centrem a koordinátorem archivní metodiky vůči všem typům archivů (státní archivy, městské archivy, akreditované specializované archivy, akreditované soukromé archivy, akreditované bezpečnostní archivy, správní archivy). Vydává archivní publikace celostátního významu.

  

Odbor archivní správy a spisové služby, 9. ledna 2019

  

vytisknout  e-mailem