Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archiv za rok 2010

 

 • Vláda v Poslanecké sněmovně podle očekávání i přes nesouhlas opozice prosadila 15. prosince po třech hodinách jednání svůj první státní rozpočet. Počítá se schodkem 135 miliard korun. Poslanci podpořili jen dva přesuny peněz mezi kapitolami ve prospěch vysokých škol a slev na jízdné pro postižené lidi. Vysokým školám půjde miliarda korun navíc na úkor státního dluhu. Ze stejné kapitoly Sněmovna přidala 100 milionů korun ministerstvu dopravy na slevy jízdného pro postižené. Více v článku Sněmovna – ANO státnímu rozpočtu, NE zrušení imunity
 • Ve středu 15. prosince se v Hlavním sále Valdštejnského paláce konala výroční slavnostní schůze, kde si senátorky a senátoři spolu se svými bývalými kolegyněmi a kolegy připomněli 14. výročí první schůze novodobého Senátu. Na již tradičním předvánočním shromáždění se sešlo přes 110 současných i minulých členů horní parlamentní komory. Vedle bývalého předsedy Senátu, současného 1. místopředsedy Přemysla Sobotky, který hodnotil uplynulé funkční období, vystoupil se zásadním projevem současný předseda Senátu Milan Štěch. Více v článku Senát – výroční slavnostní schůze
 • Na pozvání předsedy Senátu Milana Štěcha se ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu, sešli 7. prosince zástupci vedení obou komor českého Parlamentu. Za Senát se vedle M. Štěcha zúčastnili všichni místopředsedové – Přemysl Sobotka, Alena Gajdůšová, Petr Pithart, Zdeněk Škromach i Alena Palečková. Poslaneckou sněmovnu zatupovala předsedkyně Miroslava Němcová a místopředsedové Vlasta Parkanová a Lubomír Zaorálek. Více v článku Senát – setkání zástupců vedení obou parlamentních komor
 • Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová v pondělí 6. prosince slavnostně udělila zástupcům více než čtyř desítek obcí, městysů a měst dekrety, které jim umožní užívat vlastní vlajku a znak. Znak a vlajku získala například obec Veselíčko na Písecku nebo Malenice na Strakonicku. Veselíčko bude mít znak ve tvaru modrého štítu se sníženým stříbrným vlnitým břevnem a nad ním zlaté slunce. Stejný motiv je i na jeho vlajce. Více v článku Sněmovna – další nové obecní symboly převzaly zástupci obcí, městysů a měst
 • Pod záštitou místopředsedy Senátu Petra Pitharta se koncem listopadu konaly v Senátu dvě odborné akce. Jednou z nich byl seminář s názvem Přírodě blízká protipovodňová ochrana: prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů. Přítomní odborníci hovořili v Jednacím sále Senátu o uplatňování revitalizačních opatření v systému protipovodňové ochrany. Na příkladu řeky Lužnice byl vyčíslen propočet návratnosti revitalizačních opatření popsáním služeb, které přírodě blízká podoba vodního toku zajišťuje. Více v článku Senát – o revitalizačních opatření v systému protipovodňové ochrany
 • Na první schůzi Senátu v 8. funkčním období se sešli senátoři ve středu 24. listopadu. Na ustavující schůzi nejprve složili Ústavou předepsaný slib senátora a hned poté se konala tajná volba předsedy a místopředsedů Senátu. Novým předsedou Senátu se stal dosavadní místopředseda Senátu Milan Štěch. V Senátu pracuje od jeho ustavení, byl zvolen za ČSSD ve volebním obvodu Pelhřimov. Více v článku Senát – volba předsedy a místopředsedů
 • Ministerstvo financí by chtělo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zrevidovat státní správu, jako je třeba vydávání občanských a řidičských průkazů a pasů, evidence obyvatel a provoz stavebních úřadů, které za stát vykonávají kraje a obce. Stát zaplatí příští rok na tyto činnosti přibližně o dvě miliardy korun méně než letos. Na jednání sněmovního výboru pro veřejnou správu to ve čtvrtek 18. listopadu uvedl náměstek ministra financí Jan Gregor. Více v článku Sněmovna – inventura pověřených činností na krajích a v obcích
 • Seminář Sociální a ekonomické aspekty moderní léčby uspořádal v Hlavním sále Senátu 18. listopadu Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Seminář pořádali senátoři ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Koalice pro zdraví. Tématem jednání v Senátu byly nové léčebné metody, jejich bezprostřední náklady na straně jedné a na druhé straně zlepšení zdravotního stavu a tím zmenšení celkových ekonomických důsledků léčení. Více v článku Senát – semiář o nových léčebných metodách
 • Ministr financí Miroslav Kalousek byl předkladatelem Návrhu novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, jehož účelem je napravit technické nedostatky novelizovaného zákona, které vyšly najevo po jeho schválení a které by v některých případech mohly mít i nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 20. října 2010
 • Předseda Senátu Přemysl Sobotka se 18. října sešel na pracovním jednání s předsedkyní vlády Slovenské republiky Ivetou Radičovou, která byla v České republice na jednodenní oficiální návštěvě. Oba politici hovořili především o bilaterální spolupráci v rámci Evropské unie a následně na platformě V4 a Regionálního partnerství. Více v článku Senát – jednání s předsedkyní vlády Slovenské republiky Ivetou Radičovou
 • Poslanci budou projednávat návrh na zrušení takzvané osoby blízké při dopravních přestupcích. Zástupce Věcí veřejných ve sněmovních lavicích Stanislav Huml chce do novely zákona o pozemních komunikacích prosadit ustanovení, podle které by nesl obecnou odpovědnost za vozidlo jeho provozovatel. Podle kritiků je však taková úprava protiústavní. Předlohou se již zabýval ústavněprávní výbor, ale ke konkrétním závěrům zatím nedospěl. Na osobu blízkou poukazují řidiči hlavně při překročení povolené rychlosti, když automobil zaznamená elektronický radar.Více v článku Sněmovna – výbory o pokutách a státním rozpočtu
 • V prvním kole senátních voleb ve dnech 15. a 16. října, které se konaly v jedné třetině volebních obvodů, nezískal senátorský mandát ani jeden z kandidátů. Žádný z uchazečů nesplnil podmínku zisku nadpoloviční většiny hlasů, a tak do druhého kola senátních voleb postupovali ve všech obvodech dva kandidáti s největším počtem hlasů. Více v článku Senát – první kolo senátních voleb
 • Jedním z hlavních bodů, kterými se vláda na své schůzi zabývala byl Návrh opatření ke snížení dopadů podpory obnovitelných zdrojů do ceny elektřiny, který předložil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je zakotvena v zákoně o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon je bez významných změn v platnosti pět let. Za tuto dobu došlo k výraznému nárůstu množství podporovaných zdrojů a současně došlo k výraznému poklesu investičních nákladů na jejich výstavbu. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 13. října 2010
 • Sazba daně z nemovitosti za parkoviště, výstavní plochy nebo třeba plochy pro překládání zboží by mohla v budoucnu klesnout na polovinu. Umožnit to má vládní novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Hlavním záměrem a rovněž předností navrhované novely je zjednodušení a zefektivnění průběhu daňového řízení, a snaha o optimálně vyvážené zdanění všech kategorií staveb užívaných pro podnikatelskou činnost při současném zabránění závažnějšímu snižování příjmů z daně z nemovitostí do rozpočtu obcí a výrazném posílení právní jistoty všech dotčených subjektů. Více v článku Sněmovna – změna v dani z nemovitostí pomůže obecním rozpočtům
 • V Hlavním sále Valdštejnského paláce se od 3. října koná cyklus koncertů mezinárodního hudebního festivalu s názvem Malostranské komorní slavnosti. Již osmým rokem se publiku představují vynikající čeští i zahraniční interpreti s nabídkou toho nejlepšího z oblasti komorní hudby. Více v článku Senát – Malostranské komorní slavnosti
 • Poslanci zvolili na své schůzi dne 24. září předsedy svých stálých komisí. Komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS) povede exministr vnitra Martin Pecina (ČSSD), komisi pro kontrolu použití odposlechů Daniel Korte (TOP 09 a Starostové), komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Antonín Seďa (ČSSD) a komisi pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu Zdeněk Boháč (ODS). V čele komise pro práci sněmovní kanceláře bude místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach a komise pro rodinu a rovné příležitosti Helena Langšádlová (TOP 09). Více v článku Sněmovna – novela o veřejných zakázkách a další novinky
 • Na dvoudenní pracovní návštěvu přijel 23. září do Senátu předseda finského Parlamentu Sauli Niinistö. Vedle dalších senátorů jednal zvláště s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou. Hlavními tématy bilaterálních rozhovorů byly společná evropská obrana a otázka dalšího fungování eura. Více v článku Senát – návštěva předsedy finského Parlamentu
 • Brdské obce s největší pravděpodobností ani letos nedostanou stamilionové dotace na svůj rozvoj, které jim slíbila Topolánkova vláda v době jednání o vybudování americké radarové základny. Naznačil to při své odpovědi na interpelaci poslance Václava Votavy ve Sněmovně současný premiér Petr Nečas s tím, že přednost má uhrazení škod po loňských a letošních záplavách. Nečas přiznal, že pomoc tzv. brdským obcím byla programem, který tomuto regionu mohl pomoci z hlediska rozvoje jejich infrastruktury. Více v článku Sněmovna – interpelace o brdských obcích i o zemědělské půdě
 • Vláda na svém jednání dne 22. září 2010 schválila návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 s tím, že příjmy za rok 2011 budou činit 1 044,8 mld. Kč, výdaje 1 179,8 mld. Kč a celkový schodek bude 135 mld. Kč, což znamená, že podíl deficitu rozpočtů na HDP bude v roce 2011 ve výši 4,6 %. K tomu, aby schodek rozpočtu nebyl ještě vyšší musela vláda přijmout řadu zákonů, které buď zvyšují příjmy do státního rozpočtu, nebo omezují mandatorní výdaje státu. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 15. a 22. září 2010
 • Kulturní léto v Senátu vstoupilo do své druhé poloviny. Každý týden od června do září vystupují ve Valdštejnské zahradě soubory z různých regionů naší republiky, jež divákům představují jednotliví senátoři ze svých volebních obvodů. Na podiu Sala terreny se vystřídaly již téměř dvě desítky pěveckých i tanečních těles. Více v článku Senát - kulturní léto a výstavy
 • Vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných bude vést stát podle očekávání s důvěrou Sněmovny. Pro kabinet hlasovalo v úterý 10. srpna ve večerních hodinách všech 118 poslanců koalice. Opoziční ČSSD a KSČM byla proti. Hlasování předcházela asi sedmihodinová rozprava, v níž poslanci opoziční ČSSD a KSČM kritizovali vládní prohlášení. Premiér Petr Nečas mezi hlavními úkoly kabinetu uvedl boj se zadlužováním veřejných financí, snahu o vyrovnání veřejných rozpočtů v roce 2016, reformu důchodového systému i opatření k větší průhlednosti ve veřejném sektoru. Více v článku Sněmovna - poslanci schválili žádost vlády o vyjádření důvěry
 • Celkem bude letos o místo v horní parlamentní komoře usilovat zhruba 220 kandidátů. Vlastní kandidáty mají ve všech volebních obvodech pouze ODS, ČSSD a KSČM. Nejvíce zájemců o senátorský mandát je ve volebním obvodě č. 22 - Praha 10, kde jde do voleb 11 kandidátů. Více v článku Senát - volby do jedné třetiny Senátu
 • Sněmovna musí ve svém letošním rozpočtu zmrazit další výdaje za celkem 15,6 milionu korun. Stejný krok udělali poslanci již letos v únoru, kdy na základě požadavku Fischerovy vlády omezili výdaje za 7,4 milionu korun. Celkově se letošní škrty dostanou nad 23 miliónů korun. Nejvíc peněz se ušetří na omezení zahraničních služebních cest, a to přes devět milionů. Snížení počtu místopředsedů sněmovny z pěti přinese v ročním hospodaření úsporu 1,5 milionu korun. Více v článku Sněmovna - úspory v rozpočtu se budou týkat i poslanců
 • Vzhledem ke katastrofálním povodním v severních Čechách strávil předseda Senátu Přemysl Sobotka neděli 8. srpna v nejvíce postižených oblastech Liberecka. Nejprve si prohlédl škody, které napáchala voda na Frýdlantsku, a potom Chrastavu. „Po opadnutí vody po bleskových povodních se ukazuje apokalypsa v plném rozsahu. Poškozeny jsou silnice, elektrické vedení a rozsáhlé škody jsou na majetku místních lidí,“ popisuje své dojmy Přemysl Sobotka. Více v článku Senát - návštěva předsedy Senátu v povodněmi zasažených oblastech
 • Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se spolu s předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou zúčastnil III. pracovního setkání předsedů parlamentů členských zemí OSN, které se uskutečnilo ve dnech 19. až 21. července v Ženevě. Na setkání, jehož hlavním tématem byl rozvoj parlamentních systémů jako prvku bezpečnosti jednotlivých států, vystoupilo přes 120 předsedů parlamentů zemí Meziparlamentní unie. Více v článku Senát - pracovní setkání předsedů parlamentů členských zemí OSN v Ženevě
 • V pátek 9. července byli do svých funkcích zvoleni a hlasováním celé Sněmovny potvrzeni noví předsedové sněmovních výborů. Bez vedení je pouze petiční výbor, protože by měl být v budoucnu sloučen s kontrolním. Podle koaliční dohody získala ODS předsedy šesti výborů, ČSSD, TOP 09 i VV mají po třech, komunisté získali jednoho. Předsedou rozpočtového výboru, který je považován za nejvlivnější, byl ve čtvrtek zvolen jeho dosavadní místopředseda Pavel Suchánek (ODS). Více v článku Sněmovna - noví předsedové sněmovních výborů
 •  Do Poslanecké sněmovny postoupili senátoři senátní návrh zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, který novelizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, tedy zákon č. 361/2000 Sb. Podle jednoho z autorů, senátora Jiřího Žáka, se jedná o souhrn změn, které na jedné straně zjednoduší řidičům i ostatním účastníkům provozu život a zpřehlední komplikovaný předpis, a na straně druhé vytvoří prostředí pro bezpečnější prostor na našich komunikacích. Více v článku Senát - návrh zákona, který novelizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • Na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny v 6. volebním období byla do jejího čela zvolena předsedkyně Miroslava Němcová z ODS. Po někdejší předsedkyni Senátu Libuši Benešové je v dějinách ČR druhou ženou v nejvyšších ústavních funkcích, kterými jsou prezident, předsedové parlamentních komor a předseda vlády. Místopředsedy Sněmovny se stali Lubomír Zaorálek (ČSSD), Vlasta Parkanová (TOP 09) a Kateřina Klasnová (Věci veřejné). Více v článku Sněmovna - předsedkyně Miroslava Němcová jednou ze tří žen ve čtyřčlenném vedení Sněmovny
 • Senát na své 20. schůzi také projednával návrhy na udělení státních vyznamenání, které předložil Podvýbor Senátu pro státní vyznamenání. Senátoři volbou rozhodli, že všechna navržená jména budou předložena jako návrhy na udělení či propůjčení různých druhů vyznamenání prezidentovi republiky, který vyznamenání každoročně udílí 28. října. Na Řád bílého lva navrhli senátoři již po šesté členy protikomunistické skupiny bratří Mašínů. Na schůzi se ohledně této nominace rozpoutala diskuse. Více v článku Senát - kandidáti do funkce veřejného ochránce práv a návrhy na udělení státních vyznamenání
 • Na 20. schůzi Senátu, která se konala ve dnech 23. a 24. června, vystoupil mimo jiné i předseda vlády Jan Fischer, který o dva dny později složil demisi vlády do rukou prezidenta republiky. Ve svém projevu v Jednacím sále Senátu se rozloučil se senátory a zároveň krátce zhodnotil roční působení svého kabinetu. Více v článku Senát - vystoupení předsedy vlády Jana Fischera před demisí vlády
 • Na programu 20. schůze Senátu, která se konala ve dnech 23. a 24. června, měli senátoři přes 20 bodů, z toho tři návrhy zákonů, které jim postoupila Poslanecká sněmovna zasedající ještě ve starém složení. Jedním z těchto zákonů byla novela zákona o obecně prospěšných společnostech. Jedná se o společnosti, které poskytují obecně prospěšné služby, ale nejsou primárně zakládány za účelem dosažení zisku. Novelu na schůzi uvedl ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel. Více v článku Senát - projednávání novely zákona o obecně prospěšných společnostech
 • V úterý 22. června se uskutečnila první část ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny. Svůj mandát letos ve volbách obhájilo jen 86 poslanců, před čtyřmi lety jich bylo 115. Mezi nejdéle sloužící zákonodárce patří především Marek Benda a Petr Nečas z ODS a Hana Orgoníková (ČSSD), kteří se v parlamentu pohybují již 18 let. Více v článku Sněmovna - ustavující schůze zahajuje nové volební období
 • Pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové se 15. června konala v Senátu konference, která chtěla zdůraznit nutnost technického vzdělávání. Konference s názvem Podpora technického vzdělání – nutné podmínky pro zachování energetiky, jako strategického oboru hospodářství České republiky, byla výsledkem několikaměsíční přípravné práce skupiny energetických expertů, mezi kterými byli zástupci energetických zaměstnavatelů, svazů, škol, státní správy i výzkumných institucí. Více v článku Senát - konference Podpora technického vzdělání
 • Na oficiální návštěvu českého Senátu přicestovala počátkem června oficiální delegace z indického Senátu, kterou vedl Hamid Ansárí, předseda Senátu Indie a viceprezident republiky. Indická delegace přijela na pozvání předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a během svého třídenního programu se setkala nejen s představiteli českého Senátu, ale také s předsedou vlády Janem Fischerem, prezidentem republiky Václavem Klausem, s bývalým prezidentem Václavem Havlem i s primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem. Více v článku Senát- návštěva delegace z indického Senátu
 • Nejvyšší správní soud obdržel v zákonné lhůtě 45 stížností zpochybňujících výsledky květnových voleb do Poslanecké sněmovny. Před čtyřmi lety jich bylo 70. Lhůta skončila a nyní má soud 20 dní na projednání. O všech stížnostech musí soud rozhodnout nejpozději do 1. července. Případné dodatečně podané volební stížnosti soud odmítne pro opožděnost. Více v článku Sněmovna - hned po vyřešení volebních stížností přijde na řadu zeštíhlování
 • Mezi poslanci tentokrát zasedne nebývalé množství starostů, z nichž někteří již oznámili, že v podzimních komunálních volbách své pozice na radnicích obhajovat nebudou. Mezi ně patří třeba starosta Nové Paky na Jičínsku Josef Cogan, který byl zvolen poslancem za TOP 09. Hodlá se ucházet jen o post řadového zastupitele. Více v článku Sněmovna - po volbách ...
 • Ve čtvrtek 3. června se senátoři sešli na své 21. schůzi, aby ve zkráceném jednání projednali novelu zákona o dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi. O jednání ve stavu legislativní nouze požádal předsedu Senátu P. Sobotku osobním dopisem premiér Jan Fischer. Více v článku Senát - finanční prostředky na odstraňování následků škod způsobených záplavami a povodněmi
 • Podíl biosložek v benzinu a naftě se od června přece jenom zvýší. Poslanci totiž zároveň přehlasovali veto prezidenta republiky Václava Klause a novela, která podíl zvyšuje, bude platit. Novela zákona o ochraně ovzduší navyšuje od června podíl biosložky u benzinu z dosavadních 3,5 procenta na 4,1 procenta a u motorové nafty ze 4,5 procenta na rovných šest procent. Více v článku Sněmovna - naposledy před volbami o povodních a bionaftě
 • Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí spolu se Společností pro vědu a umění Praha uspořádaly 25. května v Senátu malou slavnost. Již po osmé se sešli pozvaní účastníci v Hlavním sále, aby se podíleli na udílení cen Společnosti pro vědu a umění, kterými jsou každoročně oceňováni reprezentanti různých uměleckých i vědních oborů. Více v článku Senát - udílení cen Společnosti pro vědu a umění
 • V Jednacím sále Senátu se 10. května uskutečnila mezinárodní konference s názvem Ženy ve střední Evropě – zkušenosti křesťansko-demokratických stran. Na konferenci, kterou uspořádal místopředseda Senátu Petr Pithart, přijeli vedle českých osobností politického života také zahraniční účastníci. Společně diskutovali o otázce specifik participace žen v politických stranách v závislosti na ideové orientaci nebo o různých strategiích na podporu žen v politických stranách. Více v článku Mezinárodní konference Ženy ve střední Evropě – zkušenosti křesťansko-demokratických stran v Senátu
 • Ministr vnitra Martin Pecina byl předkladatelem Národní strategie protidrogové politiky na období let 2010 až 2018, která navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Je zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 10. května 2010
 • Poslanci už do konce svého volebního období s největší pravděpodobností nestihnou projednat předlohu, podle níž by od dálnic a rychlostních silnic měly zcela zmizet reklamy. Ačkoli autor příslušné novely silničního zákona Libor Ježek už nekandiduje, je přesvědčen o tom, že se o věci bude debatovat i v nové Sněmovně. Návrh poslanec zdůvodňoval tím, že reklamy mohou rozptylovat pozornost řidiče a vést k nehodám. Více v článku Sněmovna - konec volebního období ovlivňuje i některé legislativní plány
 • Ve Valdštejnské zahradě, sídle Senátu, byla dne 7. května slavnostně zahájena výstava Pětačtyřicátý … konec války v Evropě. Vernisáže, která se konala v rámci setkání s občany, se vedle senátorů účastnili také diplomaté, členové vlády a další čestní hosté. Úvodní projev přednesl předseda Senátu Přemysl Sobotka. Více v článku Senát - zahájení výstavy Pětačtyřicátý … konec války v Evropě
 • Jedním z prvních bodů, které vláda na své schůzi projednala byl Návrh novely zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, předložený ministrem dopravy Gustávem Slamečkou. Návrh novely zákona odstraňuje faktické právo veta obcí a správce vodní cesty v řízení o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 3. května 2010
 • Financování činnosti finančního arbitra z rozpočtu ČNB je v současné době předmětem opakovaných kritik ze strany Evropské komise a Evropské centrální banky, jelikož je v hrubém nesouladu s komunitárním právem. Finanční arbitr vznikl jako specifický státní orgán povolaný k řešení vymezeného okruhu sporů mezi poskytovateli finančních služeb a jejich klienty. Nyní navíc dochází k postupnému rozšiřování působnosti finančního arbitra pro mimosoudní řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Více v článku Sněmovna - nová pravidla pro úřad finančního arbitra
 • Více než sto českých a moravských obcí získalo ve čtvrtek 29. dubna v Poslanecké sněmovně právo užívat svou vlajku a znak. Příslušné dekrety převzali jejich starostové i starostky z rukou místopředsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové. Obecní vlajku a znak tak mohou nově používat například Bransouze na Třebíčsku, Grešlové Mýto na Znojemsku nebo třeba Kučeř na Písecku. Kučeř by podle svého starosty Bohuslava Bartůňka chtěla svůj znak posvětit příští rok při 120. výročí založení hasičského sboru. Více v článku Sněmovna - nové obecní symboly, rezignace předsedy Sněmovny, NKÚ má stále potíže
 • Stálá komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí uspořádala v Senátu veřejné slyšení s názvem Česká škola bez hranic. Veřejného slyšení, které se konalo 27. dubna, se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci občanského sdružení a vyučující na Českých školách bez hranic z různých míst Evropy stejně jako rodiče dětí navštěvujících české školy v zahraničí. Více v článku  Veřejné slyšení s názvem Česká škola bez hranic v Senátu
 • Ministr financí Eduard Janota předložil na schůzi vlády dne 27. dubna 2010 návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na hradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012. Financování potřeb státu vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu, kterou schvaluje ministr financí. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 27. dubna 2010
 • Na schůzi senátoři zamítli poslanecký návrh zahrádkářského zákona, který upravuje pravidla vzniku zahrádkářských osad nebo pravidla dědění nájmů zahrádek. Zákon na schůzi uvedl předkladatel, poslanec Václav Grüner. Podle jeho slov je zákon pro zahrádkáře tak důležitý, jako pro myslivce zákon myslivecký nebo pro rybáře rybářský zákon. Více v článku Senát - zamítnutí poslaneckého návrhu zahrádkářského zákona
 • Představitelé vlády byli požádáni, aby Poslanecké sněmovně vysvětlili, jak hodlají zařídit to, že státní podnik při plánovaných zakázkách zajistí zdravou péči o svěřené lesy a transparentní hospodaření v tomto podniku. Poslanci si toto vysvětlení vyžádali v situaci, kdy antimonopolní úřad tyto tendry přerušil, ale zabývá pouze dodržováním pravidel hospodářské soutěže ve vypsaných zakázkách. Neřeší důležité ekologické a společenské důsledky ani zda jsou pravidla výhodná pro stát. Více v článku Sněmovna kriticky k hospodaření se státními lesy
 • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal 14. dubna v Senátu veřejné slyšení na téma, které v současné době zajímá nejen odbornou, ale i laickou veřejnost, a to plánované státní maturity. Státní maturity by měli studenti skládat ve školním roce 2010/2011, letos v říjnu se má konat jejich generální zkouška. Veřejné slyšení inicioval senátor Marcel Chládek na základě dvou petic, které na toto téma byly do Senátu doručeny. Více v článku Veřejné slyšení ke státním maturitám v Senátu
 • Úřad ombudsmana je institucí, která má hájit občany před byrokracií veřejné správy, bránit jejich práva a přispívat k ochraně základních práv a svobod. V České republice byl zákon o veřejném ochránci práv schválen po osmileté diskusi v roce 1999. Prvním českým ombudsmanem byl v roce 2000 jmenován Otakar Motejl, který je ve funkci již druhé šestileté období. Zvolila jej Poslanecká sněmovna, které veřejný ochránce práv překládá každoročně souhrnnou zprávu o své činnosti, v níž pravidelně předkládá mimo jiné i svá doporučení upozorňující na potřebné změny právní úpravy konkrétních problémů. Více v článku Sněmovna - poslanci by do konce volebního období měli ještě projednat souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009
 • Pod záštitou místopředsedy Senátu Petra Pitharta se 29. března konala v Senátu odborná konference o rozvoji regionů. Cílem konference byla moderovaná diskuse mezi zástupci velkých firem a zástupci regionů o tvorbě rozvojových plánů a o potížích při realizaci projektů, ve kterých by velké firmy rády do krajů vracely část svého zisku a spolupracovaly aktivněji s neziskovým sektorem. Více v článku Zprávy ze Senátu – 13. týden
 • Jedním z prvních legislativních bodů, které měla vláda na svém programu byl Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta. Hlavním cílem návrhu novely je rozdělení výše sazby v rámci titulu ekologické zemědělství u kultury ovocný sad. Zavádí se nová kategorie výše sazby pro sady, které mají zejména mimoprodukční funkci, tzv. ostatní sady. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 8. března 2010
 • Vláda musí konkretizovat svou zprávu o opatřeních ke zlepšení ovzduší na severu Moravy, a to včetně termínů jejich realizace. Doplnění zprávy do letošního 10. dubna si vyžádala Sněmovna na své březnové schůzi a jednání o smogové situaci v Moravskoslezském kraji zatím přerušila. Sněmovna na návrh poslanců Kateřiny Konečné (KSČM) a Jaroslava Krupky (ODS) rovněž požádala vládu o změnu pravidel čerpání prostředků ze Státního fondu pro životní prostředí tak, aby část příjmů byla určena na "financování konkrétních opatření na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména v ostravsko-karvinské aglomeraci". Více v článku Sněmovna - zlepšení ovzduší na severu Moravy
 • V úvodu své schůze se vláda zabývala Návrhem novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 254/2001 Sb. vodách, který předložila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. V roce 2006 byla vydána nová směrnice Evropského parlamentu o řízení jakosti vod ke koupání, která řeší a sjednocuje pouze oblast tzv. „koupání ve volné přírodě“. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 1. března 2010
 • Velký mezinárodní seminář o ochraně klimatu s názvem Politika ochrany klimatu: cesta z Kodaně se konal 3. března v Senátu. Seminář, který organizoval Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu spolu s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Heinrich-Böll-Stiftung, inicioval senátor Bedřich Moldan. Hlavním cílem jednání bylo diskutovat o nenaplněných očekáváních Kodaňského summitu a o dalším postupu ve vyjednávání mezinárodní klimatické dohody. Více v článku Zprávy ze Senátu – 9. týden
 • Povinnost informovat plavce o kvalitě vody ukládá provozovatelům koupališť novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou by měli poslanci projednat ještě před volbami v tzv. zrychleném jednání. U míst, kde se koupou lidé ve volné přírodě, by se v budoucnosti měly objevit informační tabule s daty o znečištění vody. V opačném případě hrozí státu sankce za nedodržení evropského práva. Více v článku Sněmovna - krajské úřady zajistí informovanost o čistotě koupališť
 • V úvodu svého jednání se vláda zabývala Návrhem novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který předložila ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Stávající zákon o léčivech upravuje základní otázky spojené s regulací léčivých přípravků. Mimo jiné upravuje problematiku jejich výdeje tak, že zakládá tři možné kategorie realizace takového výdeje. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 22. února 2010
 • Předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jiří Dienstbier přijal 22. února delegaci Zahraničního výboru Národního shromáždění Republiky Srbsko, kterou vedl předseda výboru Dragoljub Mičunovič. Srbská delegace přicestovala do České republiky na třídenní návštěvu na pozvání senátního výboru. Delegace jednala jak se senátory, tak i s poslanci Parlamentu ČR, s představiteli Ministerstva zahraničních věcí i Ministerstva pro evropské záležitosti. Více v článku Zprávy ze Senátu – 8. týden
 • Energetický regulační úřad dostane do budoucna možnost meziročně snižovat výkupní ceny elektřiny ze slunečních zdrojů až o čtvrtinu. Umožnit to má návrh sněmovního hospodářského výboru, kterým poslanci upravují vládní novelu zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Projednávaný text zákona má mimo jiné zamezit vysokému nárůstu počtu žádostí o připojení těchto zdrojů do rozvodné sítě a zdražování elektřiny. Více v článku Sněmovna- poslanci zahajují plnění svých předvolebních slibů
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pořádal 16. února v Senátu seminář, jenž se zabýval ovzduším. Hlavním tématem jednání, které bylo uspořádáno ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, se stal připravovaný návrh zákona o ochraně ovzduší. Seminář moderoval senátor Bedřich Moldon a zahájil ho předseda výboru Ivo Bárek. Více v článku Zprávy ze Senátu – 7. týden
 • Ani po projednání novely ústavy o Nejvyšším kontrolním úřadu v ústavně právním výboru poslanci nechtějí vyhovět námitkám Svazu měst a obcí proti vůči rozšíření působnosti NKÚ o kontrolu obecního hospodaření. Podle poslanců se totiž kontroly nemají týkat účelnosti vynaložených peněz, což by byl podle SMO útok na podstatu samosprávnosti obcí a měst. Více v článku Sněmovna - města a obce proti novele zákona o pravomocích NKÚ
 • Nejvyšší kontrolní úřad by měl získat více pravomocí ke kontrolám hospodaření obcí a krajů. Poslanci v prvním čtení podpořili a propustili do dalšího projednávání návrh novely ústavy, který dává úřadu nové pravomoci a upravuje jeho postavení. Novela zpřesňuje, co může úřad nově kontrolovat. Podle dosavadního znění ústavy mohl prověřovat hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Nově bude moci kontrolovat i příjmy a výdaje podle státního rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu. Více v článku Sněmovna - souhlas s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na samosprávy obcí a krajů
 • Předseda Senátu Přemysl Sobotka přijal 10. února předsedu vlády Republiky Makedonie Nikolu Gruevského. Ve svém úvodním vystoupení P. Sobotka zdůraznil, že dějiny obou států mají hodně společného. Oba se v minulosti musely potýkat s velmocenskou arogancí některých svých sousedů, která ohrožovala svobodu a nejednou dokonce i samotnou existenci obou národů. Více v článku Zprávy ze Senátu – 6. týden
 • Hlavním bodem jednání schůze vlády dne 8. února byl Konvergenční program České republiky (leden 2010), který předložil ministr financí Eduard Janota. Česká republika je jako členský stát EU povinna předkládat Evropské komisi a Radě ministrů EU každoročně pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu. Konvergenční program je střednědobý plán hospodářských politik, které povedou k dlouhodobě udržitelným veřejným financím spolu s trvalým hospodářským růstem a růstem zaměstnanosti. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 8. února 2010
 • V pátek 5. února Sněmovna schválila novelu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Ta by měla mimo jiné do českých televizí zavést takzvaný product placement, tedy reklamu přímo v ději filmu či seriálu. Novela by měla umožnit, aby se v televizních filmech a seriálech objevovaly výrobky konkrétních značek jako reklama. Více v článku Sněmovna - výsledky únorové schůze
 • Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský předložil na schůzi vlády dne 1. února Návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, jehož cílem je zjednodušit a zpřehlednit stávající právní předpisy upravující oblast podnikání a zlepšit podnikatelům podmínky pro výkon jejich podnikatelské činnosti. Změny se týkají oblasti ochrany spotřebitele, vstupu do podnikání a oblasti technické legislativy. Více v článku Z jednání schůze vlády České republiky dne 1. února 2010
 • Do konce ledna byla stanovena lhůta, kdy je třeba podat oficiální nominace na Nobelovu cenu míru. Z České republiky bylo nominací několik, dvě přímo ze Senátu Parlamentu České republiky. První nominaci podal ze své ústavní funkce předseda Senátu Přemysl Sobotka. Podepsal nominační dopis na Nobelovu cenu míru pro Sira Nicholase George Wintona, britského makléře a humanitárního pracovníka. Více v článku Zprávy ze Senátu – 5. týden
 • Poslanecká sněmovna 28. ledna vyzvala ministra životního prostředí Jana Dusíka, aby ve spolupráci s Moravskoslezským krajem začal urychleně řešit nepříznivou smogovou situaci. Poslanci současně požádali vládu, aby je na příští schůzi informovala o způsobech řešení nepříznivého stavu životního prostředí na severu Moravy. Více v článku Sněmovna - varovné signály z ovzduší Moravy a Slezska
 • V posledním lednovém týdnu se v Senátu konaly dvě velké konference. První byla vzpomínková akce, která 27. ledna připomněla Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. V Hlavním sále Valdštejnského paláce se sešli senátoři spolu se zástupci Federace židovských obcí a nadačního fondu obětem holocaustu, kteří vzpomínkový akt pořádali, a další pozvaní hosté. Více v článku Zprávy ze Senátu (25. – 31. ledna 2010)
 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu uspořádal 19. ledna pracovní setkání, na které předseda výboru Jiří Dienstbier pozval zástupce nevládních organizací zabývajících se problematikou Západního Balkánu. Hlavním hostem jednání byl designovaný eurokomisař Štefan Fülle. Zástupci organizací reprezentující občanskou společnost v Srbsku, Černé Hoře, Makedonii, Kosovu i Albánii se zajímali především o proces evropské integrace a možnosti jeho dalšího rozšiřování. Více v článku Zprávy ze Senátu – 4. týden
 • Ve čtvrtek 21. ledna se pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka uskutečnil slavnostní křest loga mezinárodní floristické soutěže EUROPA CUP 2011, která se uskuteční v létě příštího roku v Havířově. Soutěž je prestižním evropským srovnáním dovedností, zručnosti a kreativity mezi předními floristy evropských zemí. Více v článku Sněmovna - prostor pro květinové umění
 • Dolní Čermná na Orlickoústecku už má dekret o povýšení z obce na městys. Zástupcům městysu jej 14. ledna předal předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Představitelé dalších 47 obcí a městysů převzali dekrety o udělení vlajky či znaku. Více v článku Sněmovna - nové obecní symboly
 • Senátorka Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu, v současnosti nejvýše ústavně postavená žena v naší republice, pozvala 12. ledna do Senátu dvacítku žen, které se angažují ve veřejném životě. Společně diskutovaly na téma Éra sobectví končí .. aneb jak dál po finanční a hospodářské krizi. Hlavními hosty setkání byli Miluš Kotišová, známá překladatelka, učitelka a publicistka, která se dlouhodobě věnuje prosazování žen do veřejného života, a ekonom Tomáš Sedláček. Více v článku Zprávy ze Senátu – 3. týden
 • Urychlit proces vypořádávání restitučních nároků za nevydané pozemky, zajistit lepší uplatnění přednosti oprávněných osob disponujících nároky a odstranit problém nemožnosti poskytnout peněžitou náhradu přídělcům podle zákona o půdě v případě, kdy není možno zjistit výši zaplacené přídělové ceny – to jsou cíle předložené poslanecké novely zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Více v článku Sněmovna - obce by se měly snáze dostat k vlastnictví půdy na veřejných prostranstvích
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku uspořádal 5. ledna v Senátu seminář s názvem Finanční gramotnost - zahájení Evropského roku boje proti chudobě. O seminář byl mezi odborníky velký zájem. Z vystoupení odborníků i praktiků ze státní i místní správy bylo zřejmé, jak důležité je téměř pro každého právní povědomí a schopnost orientovat se ve vlastních ekonomických možnostech i omezeních. Více v článku Zprávy ze Senátu – 2. týden
 • Ani v souvislosti s koncem roku nepřestaly do Sněmovny přicházet návrhy zákonů a mezinárodních smluv k ratifikaci. Předkládali je hlavně poslanci a senátoři, vláda Sněmovně těsně před vánočními svátky poslala dvě mezinárodní smlouvy a zprávy. Senátoři chtějí například posílit pravomoci vlády při blokování zákonů, které příliš zasahují do státního rozpočtu, poslanci chtějí mimo jiné novelizovat zákon o ekologickém zemědělství a zákon o základních registrech. Více v článku Sněmovna - drobky z přelomu roku
 • Na prosincové schůzi přednesli své výroční zprávy představitelé jednotlivých komisí, které v Senátu pracují. S výroční zprávou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí seznámil senátory předseda komise Marcel Chládek. Ve zprávě, kterou svým kolegům předložil písemně, se uvádí, že komise úzce spolupracuje se zmocněncem pro krajany při Ministerstvu zahraničních věcí. Více v článku Zprávy ze Senátu – 1. týden
   

 

vytisknout  e-mailem