Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora zapojení do komunitárních programů - rok 2009

Za účelem zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z komunitárních programů v oblasti informační společnosti MV byl v roce 2009 vyhlášen program „Podpora zapojení do komunitárních programů“. 

Komunitární programy Evropské komise patří mezi nástroje prohlubování vzájemné spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech.
 
Cílem iniciativy Ministerstva vnitra byla motivace tuzemských subjektů při účasti v komunitárních programech v oblasti informační společnosti. Účast v  projektech podporovaných z komunitárních programů umožnila nejen plnění cílů stanovených v evropských dokumentech, ale i zapojení ČR do významných evropských projektů zaměřených na informační společnost, e-Government či e-Inclusion. Zapojení do jednotlivých projektů umožnilo českým subjektům propojení se systémy v jiných členských zemích EU, výměnu zkušeností na evropské úrovni včetně transferu technologií a know-how. Zapojení českých subjektů do evropských projektů tak rovněž pomáhá ke zlepšení konkurenceschopnosti ČR jako celku, zvýšení efektivity veřejné správy či snížení administrativní zátěže za pomoci ICT a moderních služeb e-Governmentu.
 
V rámci prvního ročníku projektu MV ČR „Podpora zapojení do komunitárních programů“ bylo podpořeno 10 projektů od 9 žadatelů (4 nestátní neziskové organizace a 5 soukromých subjektů). Mezi žadateli bylo rozděleno celkem 2 939 869,-Kč.
 
Název projektu
Žadatel
Typ organizace
Výše podpory zpracování projektové žádosti
Výše podpory zajištění spoluúčasti příjemce
PARTY
ISIS
Wirelessinfo
nezisková
70 000 Kč
30 000 Kč
 
NaturNet bis - Open Access Network, Social Impacting and Usage of Scientific Information in Area of Sustainable
 
BRISEIDE- BRIdging Services, Information and Data for Europe
České centrum pro vědu a společnost
 
nezisková
59 222 Kč
 
 
 
 
 
35 000 Kč
 
Safer Internet.cz
Online Safety Institute
 
Sdružení Linka bezpečí
 
CZI s.r.o.
 
nezisková
 
 
nezisková
 
 
soukromý subjekt
35 000 Kč
 
 
35 000 Kč
 
 
70 000 Kč
228 016 Kč
 
 
280 768 Kč
 
 
616 976 Kč
Strengthening healthcare quality and efficiency
IMA s.r.o.
soukromý subjekt
56 378 Kč
 
European Network of Best Practices for Interoperability of Spatial Planning Information (Plan4All)
Západočeská univerzita Plzeň 
soukromý subjekt
 
150 000 Kč
ENRICH
 
EuropeanaLocal
Cross Czech a.s.
soukromý subjekt
 
968 705 Kč
 
203 736 Kč
Plan4All
 
Help Service Remote Sensing, s.r.o.
soukromý subjekt
 
101 068 Kč
Celkem podle typu podpory:
390 600,- Kč
2 549 296,- Kč
Celkem:
2 939 869,- Kč

 

Odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě, 18.1.2010 

 

vytisknout  e-mailem