Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýzy

Název projektu:
Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020

EU (ESF-OPZ)

Popis projektu:
Cílem tohoto projektu je zpracování analytických podkladů specifických cílů 1.2, 2.1 - 2.5 Strategického rámce, konkrétně se jedná o oblasti snižování administrativní zátěže, optimalizace výkonu veřejné správy v území, fungování statutárních měst a jejich městských částí, optimalizace systému veřejnoprávních smluv, problematiky financování přeneseného výkonu státní správy a snížení rizika platební neschopnosti územní samosprávy formou preventivních vzdělávacích aktivit.

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649

Náklady projektu: 11 419 980,- Kč

Realizace projektu od: 1. 9. 2015
Realizace projektu do: 31. 12. 2018

Cíle projektu:
Cílem tohoto projektu je zpracování analytických podkladů specifických cílů 1.2, 2.1 - 2.5 Strategického rámce, konkrétně se jedná o oblasti snižování administrativní zátěže, optimalizace výkonu veřejné správy v území, fungování statutárních měst a jejich městských částí, optimalizace systému veřejnoprávních smluv, problematiky financování přeneseného výkonu státní správy a snížení rizika platební neschopnosti územní samosprávy formou preventivních vzdělávacích aktivit.

Cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou organizační složky státu včetně justice a jejich zaměstnanci, a to zejména Ministerstvo vnitra (gestor strategického rámce) a případně další ústřední orgány státní správy podílející se na naplnění strategie.

Výsledky:
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních): 6 analýz pro specifické cíle 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5.

  

vytisknout  e-mailem