Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Amnestie na nelegální zbraně 2014

Na základě přechodného ustanovení novely zákona o zbraních, která nabyla účinnosti 1. července 2014 (čl. II bod 1 zákona č. 170/2013 Sb.) probíhá v období 1. července až 31. prosince 2014 tzv. amnestie pro osoby, které mají v držení nelegální zbraně.
 
Podstatou tzv. amnestie je zánik trestnosti trestného činu nedovoleného ozbrojování, resp. odpovědnosti za obdobný přestupek podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona o zbraních. Jedinou podmínkou zániku trestnosti je dobrovolné odevzdání nelegálně držených zbraní ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 170/2013 Sb. kterémukoli útvaru policie. Amnestie se vztahuje na neoprávněné přechovávání zbraně kategorie A, B, C anebo D, její hlavní části, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva (včetně vojenské munice).
 
Amnestie se však nevztahuje na výbušniny, střelbyschopné zbraně neoprávněně upravené ze zbraní znehodnocených, zbraně s pozměněnými či odstraněnými značením nebo zbraně hromadně účinné (chemické, biologické či jaderné zbraně). Stejně tak se amnestie nevztahuje na případné jiné trestné činy, které mohly být s odevzdanou zbraní spáchány.
 
Nelegální zbraně lze policii buď odevzdat do úschovy, nebo je přímo přenechat ve prospěch státu. Odevzdané předměty budou podrobeny kriminalistické expertíze za účelem zjištění, nebyl-li s nimi spáchán trestný čin. Jsou-li závěry kriminalistické expertízy negativní, je ten, kdo využil amnestie, oprávněn do 6 měsíců požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení příslušných zbraní, nepožádá-li taková osoba o vydání příslušných dokladů, bude se postupovat podle § 64 zákona o zbraních, přičemž ten, kdo využil amnestie, může např. požádat o znehodnocení dané zbraně nebo její prodej oprávněnému držiteli.
 
V případě zbraní kategorie D (§ 7 zákona o zbraních) odevzdaných v rámci amnestie může ten, kdo je odevzdal, požádat policii o jejich vydání ve lhůtě 6 měsíců od oznámení výsledku kriminalistického zkoumání bez dalšího, je-li starší 18 let a plně svéprávný.

vytisknout  e-mailem