Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuality

30. 11. 2015
Realizace projektu byla úspěšně ukončena instalacemi serverové části bezpečného softwarového rozhraní do informačních a operačních středisek Hasičského záchranného sboru a zdravotnických záchranných služeb krajů.
 
22. 7. 2015
Modernizace hardwaru sítě v rámci projektu byla dokončena poslední základnovou stanicí v Moravskoslezském kraji.
 
4. 6. 2015
V květnu byla dokončena modernizace základnových stanic poblíž Prahy, u Jihlavy, u Zlína a v Beskydech, díky které se na nich zvýšil počet radiových kanálů a tím kapacita systému PEGAS v oblastech pokrytých jejich signálem.
Dodavatel předložil objednateli koncept dokumentace pro přechod na kapacitnější formu skupinových komunikací, kterou v uplynulém půl roce projednával s uživateli. Návrh nyní studují odborníci Ministerstva vnitra. Dokumentace bude dokončena a předána do konce července 2015. Následovat budou pokyny Ministerstva vnitra uživatelům a provozovateli sítě, jak přechod na kapacitnější formu skupinových komunikací organizačně a technicky proběhne.
 
30. 4. 2015
V dubnu byla dokončena modernizace základnových stanic u Liberce, v Plzni, v Hostýnských vrších a v okolí Novomlýnské nádrže na Jižní Moravě, díky které se na nich zvýšil počet radiových kanálů a tím kapacita systému PEGAS v oblastech pokrytých těmito základnovými stanicemi. Také byla, v Královéhradeckém kraji, zahájena instalace bezpečného standardizovaného rozhraní CC-API/IS na nově budovaných operačních a informačních střediscích Hasičských záchranných sborů krajů. Díky ní si operační důstojníci budou moci sami organizovat komunikace se svými silami v terénu.
 
27. 4. 2015
Na projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS, reg. č. CZ.1.06/3.4.00/21.09287 proběhla „kontrola na místě“ ze strany Centra pro regionální rozvoj jako administrátora poskytnuté dotace z Integrovaného operačního programu. Kontrola byla zaměřena na dodávky realizované v I. a II. etapě a na správnost jejich administrace. Kontrolující osoby neshledaly žádné závady.
 
28. 2. 2015
Skončila II. etapa projektu. Ve II. etapě byly v krajských centrálách sítě zmodernizovány zařízení technického managementu sítě a instalovány převodníky mezi protokoly X.25 a X.IP. Také byla zkapacitněna jedna základnová stanice v severních Čechách a instalováno bezpečné rozhraní sítě Pegas do operačních středisek zdravotnických záchranných služeb Pardubického a Zlínského kraje. Pokračovaly práce na dokumentaci pro přechod skupinových komunikací v síti Pegas ze zastaralého režimu otevřených kanálů do kapacitnějšího a modernějšího režimu hovorových skupin, které bude pokračovat i ve III. etapě.
 
Celkové vyfakturované a vyčerpané prostředky činí 76,8 % hodnoty projektu.
celkové realizované výdaje
272 101 822,00 Kč
z toho nezpůsobilé výdaje
12 975 154,00 Kč
z toho způsobilé výdaje
259 126 668,00 Kč
dotace
220 257 667,80 Kč
spoluúčast
38 869 000,20 Kč
 
10. 10. 2014
Skončila I. etapa projektu. Celkové vyfakturované a vyčerpané prostředky činí 64,2 % hodnoty projektu:
celkové výdaje                     
229 373 030,00 Kč
nezpůsobilé výdaje
  10 438 898,00 Kč
způsobilé výdaje
218 934 132,00 Kč
z toho spoluúčast příjemce
  32 840 122,00 Kč
z toho dotace IOP
  86 484 864,00 Kč
6. 10. 2014
Proběhla prezentace pro všechny uživatele sítě PEGAS o novém serveru automatické vozidlové lokalizace a o novém provozním řešení skupinových komunikací, které nastane přechodem na softwarově kapacitnější způsob skupinových komunikací „TKG“. 
 
25. 9. 2014
Ministerstvo převzalo funkční server automatické lokalizace sil a prostředků AVL MDG s licenčním oprávněním pro 30 000 lokalizovaných objektů, díky kterému budou moci lokalizační službu používat všichni uživatelé sítě PEGAS, kterých je v současnosti více než 29 000 a jejich počet roste. Nastavení serveru pro jednotlivé organizace užívající síť PEGAS proběhne v následujících týdnech a jeho podmínky jsou předmětem prezentace pro uživatele, která se koná 6. 10. 2014.
 
Přechod na novou systémovou verzi sítě PEGAS V35.08 je dokončen ve 12 ze 14 krajů. 
 
17. 9. 2014
Byla dokončena modernizace zařízení šifrového hospodářství sítě PEGAS. Přechod na novou systémovou verzi sítě PEGAS V35.08 je dokončen v 11 ze 14 krajů.
 
4. 9. 2014
Proběhlo úvodní jednání širšího projektového týmu k tématu přechodu sítě PEGAS na softwarově kapacitnější druh komunikačních skupin TKG („hovorové skupiny“).
 
28. 8. 2014
Dnes byly dokončeny modernizace všech základnových stanic 1. generace na základnové stanice 3. generace. V síti PEGAS už nic nebrání tomu, aby ve všech regionálních sítích byla zavedena nová systémová verze V35.08 a následně aby se přešlo na softwarově kapacitnější druh komunikačních skupin TKG („hovorové skupiny“).
 
26. 8. 2014
MV převzalo nové bezpečné standardizované softwarové rozhraní sítě PEGAS s prostředím operačních středisek zdravotnických záchranných služeb krajů včetně instalace v prvním, Jihomoravském kraji.
 
18. 8. 2014
Dodavatel hlavní zakázky projektu oznámil, že se mu podaří provést instalace systémové verze (operační systém) V35.08 v krajích mimo Prahu už do 30. 9. 2014. Čerpání dotace z fondů EU certifikovatelné v roce 2014 se tím zvýší o dalších 7 milionů korun.
 
15. 8. 2014
Měsíc po zahájení dodávek je zmodernizováno 9 ze 13 základnových stanic (vysílačů) sítě PEGAS plánovaných k modernizaci do 30. 9. 2014 a je úspěšně zavedena nová systémová verze (operační systém) V35.08 v Pardubickém, Královéhradeckém, Libereckém, Karlovarském a Ústeckém kraji.
 
1. 8. 2014
Po 19 dnech od zahájení dodávek je zmodernizováno 7 ze 13 základnových stanic (vysílačů) sítě PEGAS, které mají být dokončeny v I. etapě do 30. 9. 2014.

31. 7. 2014
Ministerstvo vnitra převzalo zprávu o pilotním provozu nové systémové verze sítě PEGAS V35.08 v Pardubickém kraji, který byl úspěšný. 
 
30. 7. 2014
Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj telefonicky ocenil kvalitní management projektu PEGAS s tím, že jde o jediný projekt Ministerstva vnitra, který nejen dodrží, ale dokonce překročí plánované čerpání dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v roce 2014.
 
Ministerstvo vnitra převzalo instalaci nové systémové verze sítě PEGAS V35.08 v Libereckém kraji. 
 
24. 7. 2014
Ministerstvo vnitra převzalo pilotní instalaci nové systémové verze sítě PEGAS V35.08 v Pardubickém kraji.
 
14. 7. 2014
Ředitel projektu uzavřel smlouvu se zhotovitelem na hlavní dodávku projektu PEGAS. Byla zahájena realizace veřejné zakázky, která má podle harmonogramu trvat do července 2015. 
 
18. 6. 2014
Ministerstvo vnitra odeslalo jedinému potenciálnímu dodavateli výzvu k podání nabídky a k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. 
 
16. 6. 2014
Vláda vzala na vědomí informaci o záměru Ministerstva vnitra uzavřít smlouvu na dodávku hlavní zakázky projektu PEGAS s jediným dodavatelem v zadávacím řízení typu jednací řízení bez uveřejnění (č. j. 616/14 – záznam z jednání vlády (doc, 103 kB). 
 
12. 6. 2014
Na Ministerstvu vnitra se uskutečnil seminář pro uživatele sítě PEGAS, na němž byl projekt modernizace neveřejné radiokomunikační sítě PEGAS představen odborným zástupcům participujících složek a organizací.
 
20. 3. 2014
Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo Ministerstvu vnitra Dopis Ředitelky Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu, který obsahuje sdělení o schválení dotace na projekt „Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS“, a jsou k němu přiloženy Podmínky Stanovení výdajů.
 
Další administrace dotace probíhá na Ministerstvu vnitra.

17. 2. 2014
Odborní hodnotitelé ukončili hodnocení žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu.

3. 2. 2014
Centrum pro regionální rozvoj ČR oznámilo Ministerstvu vnitra, že projektová žádost o dotaci z Výzvy 21 Integrovaného operačního programu na projekt „Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS“ splnila formální požadavky a byla předána odborným hodnotitelům.

20. 1. 2014
Ministerstvo vnitra podalo Centru pro regionální rozvoj ČR žádost o dotaci z Výzvy 21 Integrovaného operačního programu na projekt „Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS“.


 
 
Zpět na rozcestník PEGAS


Odbor projektového řízení, 29. července 2015

vytisknout  e-mailem