Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Víceletý program pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí

Stockholmský a Haagský program 

Během roku 2009 byl sestaven nový víceletý program EU pro oblast justice a vnitřních věcí, tzv. Stockholmský program, který stanovuje obecné priority a politické cíle na období let 2010-2014. Nový program navazuje na Haagský program schválený Evropskou radou v listopadu 2004 a všeobecný program v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí z Tampere z října 1999. 
  
S cílem formulovat návrhy a podněty pro tento dokument byla v roce 2007 na popud Německa vytvořena tzv. Future Group (Poradní skupina na vysoké úrovni pro budoucnost evropské politiky v oblasti vnitřních věcí), jejímž členem byla i Česká republika. Aktivity Future Group byly završeny v červenci 2008 vydáním závěrečné zprávy. Uvedená zpráva nebyla pro Komisi ani členské státy z hlediska přípravy vlastního textu Stockholmského programu závazná, bezpochyby však patřila mezi hlavní zdroje inspirace v  diskusi o budoucnosti politiky EU v oblasti justice a vnitra.
Česká republika prosazovala, aby se nový program zaměřil na potřeby našich občanů a na konkrétnost a praktičnost navrhovaných opatření. Dále apelovala, aby program zohledňoval reálnou využitelnost nástrojů EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Dle ČR by základem měla také být praktická a operativní spolupráce mezi členskými státy a srozumitelnost legislativních i nelegislativních opatření pro občany. Zároveň usilovala o důraz na pečlivou implementaci a konsolidaci již přijatých nástrojů a zamezení přijímání velké řady izolovaných instrumentů. Kromě toho by v novém strategickém plánu měla EU klást důraz na praktickou dosažitelnost stanovených cílů a dbát o hodnocení kvality realizované spolupráce.
 
Prvotní návrh Stockholmského programu představila Komise 10. června 2009. Pod vedením švédského předsednictví probíhaly intenzivní diskuze o jeho obsahu. Do příprav se aktivně zapojil i  Evropský parlament. Nový víceletý plán byl přijat v prosinci 2009 a jeho hlavní prioritou nadcházejících let bude zaměření se na zájmy a potřeby občanů a dalších osob, za které EU nese zodpovědnost. Vedle posilování bezpečnosti klade důraz také na respekt k základním právům, zejména na právo na soukromí. Zdůrazňuje rovněž význam evropské spolupráce v boji proti organizovanému zločinu a potvrzuje cíl dobudovat společný evropský azylový systém do roku 2012. Harmonogram, který konkrétněji stanoví realizaci jednotlivých opatření Stockholmského programu představila Evropská komise v Akčním plánu dne 20. dubna 2010. Členské státy ovšem obsah tohoto Akčního plánu kritizovaly kvůli tomu, že důsledně nerespektoval znění Stockholmského programu. Proto na jednání Rady JHA v červnu 2010 přijaly závěry, jimiž vyzvaly Komisi, aby při předkládání svých návrhů vycházela z textu víceletého programu.

vytisknout  e-mailem