Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

9. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality

9. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality (PS) se konalo 24. března 2009 se v Iris Congress hotelu v Praze. Netypické místo setkání zvolila organizace ASIS, která byla organizátorem 9. zasedání PS. Zúčastnění podpořili myšlenku pořádání 2 – 3 setkání PS do roka, z nichž každé by bylo pod záštitou některé z členských asociací či organizací. 

V zastoupení nepřítomné předsedkyně PS, ředitelky odboru prevence kriminality MV Mgr. Jitky Gjuričové, jednání vedl JUDr. Tomáš Koníček, odborník na situační prevenci z odboru prevence kriminality MV (OPK).
  
Přítomni byli:
  • Ing. Jiří Dufek, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA)
  • Mgr. Michal Bavšenkov, Komora podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB ČR)
  • Ing. Miroslav Fryšar, Zdeněk Hais a Ing. Jan Merhaut, Česká asociace bezpečnostních manažérů (ČABM)
  • Michal Moroz, Lukáš Moravec, Vít Stachovský a Miroslav Zahálka, ASIS ČR
  • npor. Bc. Martin Bradáč, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy
  • JUDr. Tomáš Koníček, Mgr. Květa Dočkalová a Eva Dorobantová, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (OPK)
Kvalifikace a vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnostních služeb je stále aktuálním tématem společných jednání. Účastníci se shodli na tom, že PS je vhodnou platformou pro spojení některých vzdělávacích aktivit jednotlivých sdružení. K zjištění aktuální poptávky po školení v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality a k sestavení optimálního plánu vzdělávání navrhli zástupci ASIS využít vzor dotazníku "Průzkum vzdělávacích potřeb", který zpracovali a ve kterém mapují 30 oblastí, včetně prevence kriminality.
  
Členové PS budou mít možnost uplatnit své připomínky a případně dotazník ještě doplnit. Po kompletaci připomínek a návrhů budou dotazníky na OPK vyhodnoceny a na základě výsledků bude navržena společná strategie členů PS v oblasti vzdělávání. JUDr. Koníček připomněl i možnost využití finančních prostředků určených na vzdělávání ze strukturálních fondů EU.
  
Zástupci ČABM seznámili přítomné s vlastními aktivitami v oblasti vzdělávání top managementu – jak v privátním, tak státním sektoru. Upozornili na potřebu zvyšování aktivity v oblasti osvěty spojené s normami prevence kriminality a na nutnost zavedení bezpečnostních standardů pro top management organizací (viz Směrnice EU 2008/114/ES).
 
Zástupce KPKB ČR uvedl, že Komora má k dispozici řadu vzdělávacích materiálů, které sami vytvořili. Pořádají odborná školení a semináře v rámci výstav, spolupracují s vyšší odbornou školou Trivis, která je jejím členem, i s některými vysokými školami. Zmínil již léta diskutovanou nutnost záruky kvality poskytovaných služeb v oblasti bezpečnostního managementu a navrhl, aby se Poradní sbor stal odborným garantem zastřešujícím standardy doporučující kvalitu, která by vycházela z uznané kvalifikace, zkušeností z praxe a některých vzdělávací modulů členů sboru či dalších institucí.
  
AGA nabízí bezpečnostní školení ve spojení s Hospodářskou komorou ČR, případně využití Centra technické normalizace pod AGA. Spolupráce jednotlivých členů PS při realizaci bezpečnostních školeních v oblasti prevence kriminality byla rozhodnutím PS svěřena do gesce ASIS ČR.
 
V dalším bodu programu diskutovali členové PS o sporném kritérium při výběru bezpečnostních služeb, kterým bývá jako hlavní hledisko výše ceny. Je to však zavádějící ukazatel. Navrhované ceny se často pohybují pod zákonnou hladinou (a přesto jsou za tyto ceny nakupovány i státními úřady). Bylo by vhodné nastavit minimální kritéria či standardy kvality (minimální zákonné nabídky, EU doporučení, stanovení meetingových kritérií, dodržování právních norem apod.) ASIS navrhl pro využití k těmto účelům metodiku COESS a formulář pro vyhodnocování výběrových řízení vytvořený Evropskou unií. Zástupci KPKB ČR nabídli, že za pomoci využití známých a dostupných standardů toto téma zpracují (za přispění ostatních členů PS) do konkrétních návrhů a postupů jako vodítko a jednoduchý doporučující standard pro výběr kvalitního a bezpečného dodavatele služeb. Tato oblast byla tedy svěřena do gesce KPKB ČR.
  
Na téma „Normy prevence kriminality“ vystoupil představitel ČABM ing. Jan Merhaut a ve své prezentaci popsal dosavadní stav (celkem 4 klíčové vydané normy) i další připravované normy z pracovní skupiny TC 325. Normy by měly být uplatňovány při plánování výstavby a při návrzích stavebního a konstrukčního řešení staveb. Organizace AGA na této agendě podílí činností Centra technické normalizace (CTN). Ing. Merhaut nabídl ostatním členům PS účast na normotvorných aktivitách při EU.
   
Zástupci ASISu dále referovali o přípravách „Konference bezpečnostního managementu“, která se uskuteční ve dnech 19. - 20. května tradičně na Policejní akademii Praze. Jeden z tématických bloků "Městské kamerové dohlížecí systémy" bude moderovat zástupce OPK JUDr. Koníček. Členové PS byly vyzvání k aktivní účasti na přípravě panelové diskuse. Zájemci také mohou zasílat nominace do soutěží Bezpečnostní projekt roku a Bezpečnostní manažer roku (více informací na webu Konference bezpečnostního managementu).
   
Zaujatou diskusi vyvolalo téma prevence kriminality na fotbalových stadionech. V rámci Ministerstva vnitra spadá tato problematika do gesce odboru bezpečnostní politiky, který spolupracuje s Českomoravským fotbalovým svazem (ČMFS). Přítomní znovu poukázali na závažnost uvedené problematiky, která je velice široká a nelze ji zužovat pouze na účast či neúčast Policie ČR přímo na stadionech nebo na kamerové systémy. Musejí být nastaveny také standardy pro to, jaké mají mít pořadatelé a strážní schopnosti, vědomosti a dovednosti a jak bude jejich kvalifikace ověřována. Divácké násilí je nutné řešit komplexně.
  
Příští zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality je plánováno na letošní podzim.
  
  
Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová
JUDr. Tomáš Koníček
Eva Dorobantová


Odbor prevence kriminality, 19.6.2009

vytisknout  e-mailem