Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

8. kolo soutěže Svět očima dětí (2011)

 • Vyhlášení 8. kola soutěže
 • Pravidla soutěže
 • Videoreportáž ze zahájení výstavy děl
 • Sponzoři soutěže
 • Výsledky
 • Archiv soutěže

Vyhlášení 8. kola soutěže

Vyhlášení 8. kola soutěže

Cíl projektu:
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.

Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–16 let):

 •  děti mateřských škol – oddělení předškolních dětí
 •  děti prvního a druhého stupně základních škol 
 • děti z dětských domovů
 • děti ze specializovaných škol
 • děti ze středisek volnočasových aktivit …

Záštita:
Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra Jan Kubice.

Partnerství:
Partnerem soutěže se stalo Národní centrum bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetuNárodní centrum bezpečnějšího internetuVýzkumy online chování provedené Národním centrem bezpečnějšího internetu (pdf, 897 kB) ukazují, že lze dosáhnout pozitivního posunu ve vnímaní nebezpečnosti jevů na internetu, pokud se jim věnuje dostatečná a trvalá pozornost. Proto považujeme zařazení tématu rizik spojených s nahodilými známostmi prostřednictvím online technologií za důležité. Pro prevenci a další zlepšování činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu je nesmírně důležitá znalost názorů dětí. Ve spolupráci s pořadatelem soutěže MVČR proto vypisujeme zvláštní cenu pro literární příspěvky dětí, které nejpoutavěji vylíčí dobrý nebo špatný příhodu/příběh svůj nebo svých známých, přátel, kamarádů, který zažili s cizím člověkem na internetu.

Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí:
Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena ve čtyřech soutěžních kategoriích u každého ze dvou soutěžních témat v každé věkové kategorii:

 • Výtvarná (např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie)
 • Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka)
 • Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu)

Soutěžní témata:

Kategorie Soutěžní témata
1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ 1. IZS očima dětí
2. Bezpečně do školy i ze školy
2. kategorie: 2. stupeň ZŠ 1. Nevěř cizím lidem
2. Korupce
Zvláštní cena partnera Nevěř cizím lidem na internetu

Partnery soutěže jsou Muzeum policie a Národní muzeum, které vyhlášeným finalistům nabídnou prohlídky svých expozic zdarma.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Zpracování zadaných témat:
Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla podle zvolené soutěžní kategorie.

Maximální počet dětí pracujících na díle:
3 děti v audiovizuální kategorii a 1 dítě ve výtvarné a literární kategorii. Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 1 x 1 m. Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Literární díla mohou mít maximálně 2 strany.  Audiovizuální díla mohou trvat maximálně 10 minut a zasílána mohou být na CD-R nebo DVD-R. 

Prosíme o dodržování počtů dětí, velikosti a rozsahu děl, jinak nemusí být dílo zařazeno do soutěže!

Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu, adresu, telefon školy a e-mail na kontaktní osobu (škola, učitelka). Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže. Vytvořené dílo je nutné poslat na adresu odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra (viz níže). Všechny výše zmíněné subjekty, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy...), mohou zaslat maximálně 3 díla z každé soutěžní kategorie v každém soutěžním tématu.

Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům budou k dispozici zasláním poštou a ke stažení na internetových stránkách projektu na adrese: www.mvcr.cz/soutez.

Podmínky soutěže:
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.

Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno v preventivních projektech odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, aby bylo pro účely těchto preventivních projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány, aby rozmnoženina díla byla půjčována či vystavována a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu 2 let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.
 
Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční na konci června roku 2011:
Hodnotící komise bude tvořena z pracovníků odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra. V průběhu měsíce června budou osloveni všichni výherci soutěže a budou pozváni do Prahy, na slavnostní předání cen.

Termíny (prosíme o jejich dodržení):
Soutěžní díla k jednotlivým tématům je nutné zasílat nejpozději do 15. 5. 2011, rozhodující je razítko pošty. Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční  na konci června roku 2011. Všichni vítězové budou informováni e-mailem a bude jim sdělen přesný termín.

Komunikační adresa pro průběžné zasílání děl:
Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/TP
170 34 Praha 7 – Letná                                   
Do rohu obálky heslo: Svět očima dětí

Další informace k projektu:
kontaktní osoba projektu: Bc. Lenka Baťková, odbor tisku a public relations MV
telefon: 974 833 426, e-mailová adresa: soutezpr@mvcr.cz 
internetová adresa: (www.mvcr.cz/soutez )

Videoreportáž ze zahájení výstavy děl

Sponzoři soutěže

Sponzoři soutěže

ABAS, s. r. o.

CCS

Eurokan

Gity

JVS group

KR Ostrava

Lucis

Pelan Transport

Primapol

Profilux

Impromat Ricoh

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Výsledky

Výsledková listina - Svět očima dětí 2011

 

1. Bezpečně do školy i ze školy

 • Kategorie: výtvarná – malba, 5–6 let – MŠ

3. Lucie Kolářová, Michaela Okrajková, 5 let, MŠ Bařiny, Štramberk, Bezpečně do školy i ze školy
2. Radek Martinec, 5 let, MŠ Komenského, Bruntál, Bezpečně do školy i ze školy
1. Daniel Dolanský, 5 let, MŠ Komenského, Bruntál, Bezpečně do školy i ze školy 

 • Kategorie: výtvarná – malba, 7–11 let; 1. stupeň ZŠ

3. Karolína Molíková, 10 let, ZŠ a MŠ Dolákova, Praha 8, Bezpečně do školy i ze školy
2. Marie Nováková, 11 let, ZŠ Vackova, Kamenice nad Lipou, Malá módní návrhářka, Módní katalog
1. Ondřej Jeřábek, 11 let, ZŠ Třebíč, Horka-Domky – Městská policie Třebíč

 • Kategorie: literární – 7–11 let; 1. stupeň ZŠ

3. Sára Čepová, 11 let, ZŠ Sokolská, Zborovice, Bezpečně do školy i ze školy
2. Jana Moziciová, Nikola Nováková, Kristýna Kolešová, 10 let, ZŠ a MŠ Krásný Dvůr, Už můžu mami?
1. Lenka Nesibová, 10 let, ZŠ a MŠ Jamné u Jihlavy, Cesta do školy

 • Zvláštní cena poroty malba, 5–6 let; MŠ

Blaženka Orlitová, 6 let, MŠ Máj, Nový Jičín, Bezpečně do školy i ze školy
Tomáš Gebauer, 6 let, MŠ Město Albrechtice, Bezpečně na silnici
Filip Vlach, 5 let, MŠ Korycanská, Praha 8, Bezpečně na silnici

 • Zvláštní ceny:

Zvláštní cena za ztvárnění v kategorii audiovizuální:
Zuzana Mičková, 11 let, Eva Křivancová 10 let, Karolína Soukupová 11 let, ZUŠ Blatná, Na školním hřišti
Zvláštní cena za provedení: Obrazy z fotografií
Tereza Čálková, 11 let, ZŠ a MŠ U Školy, Praha 10 – Štěrboholy, Bezpečně do školy i ze školy
Zvláštní cena za nápad: Desková hra „Bezpečně ze školy“
Martin Válek, 10 let, ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí


2. Integrovaný záchranný systém očima dětí

 • Kategorie: výtvarná – malba, 5–6 let – MŠ

3. Michaela Bleyerová, 5 let, MŠ Hrabákova, Praha 4 – Požár
2. Kateřina Havlíková, 5 let, MŠ Obrataň – Hoří les
1. Klára Dušková, 5 let, třída Hvězdičky, MŠ U Vysočanského pivovaru, Praha 9

 • Kategorie: výtvarná – malba, 7–11 let; 1. stupeň ZŠ

3. Nikola Šimandlová, 7 let, ZŠ a MŠ Čemínská, Město Touškov – Odvážná hasička
2. Kristýna Šteflová, 10 let, ZŠ a MŠ Dolákova 1, Praha 8
1. Luboš Syrovátka, 11. let, ZŠ a MŠ Čemínská, Město Touškov – Záchrana Plzně, lidí, zvířátek

 • 3D kategorie:

3. Kevin Blisak, 10 let, ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí, Kvarteto IZS
2. Jan Jůna, 12 let, ZŠ Vackova, Kamenice nad Lipou, Integrovaný záchranný systém – (Kubus)
1. David Šulík, 12 let, ZŠ Praktická Gollova, Liberec – Integrovaný záchranný systém

 • Kategorie: literární

3. Vojtěch Pavelka, 10 let, ZŠ a MŠ Jamné u Jihlavy – Dopravní nehoda
3. Jana Dudková, 10 let, ZŠ a MŠ Lukavice – Tři pomocníci
2. Martin Šimek, 10 let, ZŠ Vl. Majakovského, Prostějov – IZS očima dětí
1. Ellen Doláková, 10 let, ZŠ Jívová – Povodeň

 • Kategorie audiovizuální:

3. Tereza Jandová 11 let, Ondřej Kos 11 let, ZŠ U Roháčových kasáren, Praha 10
2. Jiří Chládek, Martin Bednář, Martin Ferkl, Jan Hauf a Štěpán Hubálek 12 let, ZŠ a MŠ Lukavice – Televizní noviny
1. Veronika Březovská, Anna Bartejsová, Nikola Karšulínová, 11 let, ZŠ Třebíč, Horka-Domky – Haló, haló

 • Zvláštní cena poroty: malba:

Miroslav Burian, 11 let, Dětský domov Horní čermná – Hrad v plamenech


3. Nevěř cizím lidem

 • Kategorie: výtvarná – malba

3. Anna Lazarová, Denisa Maňásková, 15 let, ZŠ a MŠ Šilheřovice – Nevěř cizím lidem
2. Anna Keprdová, 12 let – Dům dětí a mládeže Orlová – Nevěř cizím lidem
1. Tereza Nosková, 15 let – ZŠ Mládežnická, Trutnov – Někdo mi ublížil

 • Kategorie: trojrozměrná

3. Tereza Pecková, 15 let – 28. ZŠ Rodinná, Plzeň – Nepouštěj nikoho cizího do bytu
2. Tereza Grešulová, 15 let, ZŠ praktická – Gollova, Liberec – Maňáskové divadlo pro děti
1. Jan Turč, 14 let – 28. ZŠ Rodinná, Plzeň – Nikdy si od cizího člověka nic neber

 • Kategorie: literární

3. Marie Černá, 16 let – Gymnázium Opatov, Praha 4 – O Šedivé Karkulce
2. Michelle Dankovčíková, 14 let – ZŠ Hlavní, Ústí n/L – Tma v našich srdcích
1. Petr Moravčík, 12 let – ZŠ a MŠ Březová – Hloupý Honza chytá kačeny

 • Kategorie audiovizuální:

3. Zuzana Trávníčková, Karolína Kroutilová, Kateřina Ševčíková 15 let, ZŠ Plumlov – Nevěř cizím lidem
2. Kateřina Benešová, Andrea Petrláková, Kristýna Slezáková, 14 let, ZŠ Gutha- Jarkovského, Kostelec nad Orlicí – Nevěř cizím lidem
1. Marie Štěpáníková, Michaela Procházková, Anna Marie Mrhalová, 13 let – Církevní základní škola Kroměříž – Chybami se člověk učí

 • Zvláštní cena poroty

Veronika Volejníková, 14 let – ZŠ TGM, Poděbrady – Nevěř cizím lidem
Valentino Daniš, 14 let – ZŠ Ibsenova, Ostrava-Přívoz – Nevěř cizím lidem
Pavla Bočanová, 13 let – Dům dětí a mládeže Orlová – Nevěř cizím lidem
Barbora Šamonilová, 13 let – Dům dětí a mládeže Orlová – Nevěř cizím lidem


4. Korupce

 • Kategorie: výtvarná – malba

3. Karolína Dubnická 14 let – Dům dětí a mládeže, Orlová – Korupce
2. Šárka Pospíšilová 15 let – ZŠ Jaroslavice – Korupce
1. Natálie Krpálková, 13 let – ZŠ Vackova, Kamenice nad Lipou – Triptych Korupce

 • Kategorie: trojrozměrná

3. Michaela Dvořáková, 14 let – ZŠ Kosmonautů, Ostrava – Zábřeh – Korupce
2. Daniel Husár, 15 let – ZŠ praktická Gollova, Liberec – Pan Korupce
1. Vojtěch Pečinka, 15 let – ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí – Smlouva s ďáblem

 • Kategorie: literární

3. Barbora Hoňková, 13 let – Církevní ZŠ sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí – Korupce
2. Tereza Kovalová, 15 let – ŽŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší – Korupce
1. Lucie Zlámalová, 15 let – ZŠ Plumlov, Rudé Armády – Korupce

 • Kategorie audiovizuální:

3. Aneta Mikesková, 16 let, Magdaléna Křistková 15 let – ZŠ Plumlov – Korupce
2. Tereza Slezáková, Aneta Matějusová 15 let – ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí, a Aneta Jarkovská ZŠ Častolovice – Korupce
1. Markéta Prokopová 15 let, Veronika Křoustková 15 let, Jiří Zhoř 15 let, Přemysl Zhoř 15 let – ZŠ Třebíč, Horka-Domky – Korupce jede

 • Zvláštní cena za nápad v kategorii trojrozměrné

Karla Nováčková, 13 let – ZŠ Vackova, Kamenice nad Lipou – za triptych Korupce
Tereza Hrdličková, 14 let – ZŠ Antonína Baráka, Lovosice – Sanatorium pro korupci
Olga Krejčová 14 let, Lenka Dzamuličová 13 let – ZŠ Vackova, Kamenice nad Lipou – Korupce v 7 pádech. Korupce, úplatky, peníze v příslovích, citátech a rčeních

 • Cena partnera projektu Národního centra bezpečnějšího internetu – Neveř cizím lidem

3. Karolína Peřinová 14 let, gymnázium Uničov – Jsem nepoučitelná
2. Ivan Hejna 15 let, - základní škola a základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší, Bajka o beránkovi a vlkovi
1. Veronika Háková 13 let – ZŠ Cheb – Láska jako trám
1. místo za komix Tomáš Cepek – 11 let, Schola Viva, Šumperk – Důvěřuj, ale prověřuj na internetu


 

Archiv soutěže

vytisknout  e-mailem