Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

8. kolo soutěže Svět očima dětí (2011)

Pravidla soutěže

Zpracování zadaných témat:
Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla podle zvolené soutěžní kategorie.

Maximální počet dětí pracujících na díle:
3 děti v audiovizuální kategorii a 1 dítě ve výtvarné a literární kategorii. Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 1 x 1 m. Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Literární díla mohou mít maximálně 2 strany.  Audiovizuální díla mohou trvat maximálně 10 minut a zasílána mohou být na CD-R nebo DVD-R. 

Prosíme o dodržování počtů dětí, velikosti a rozsahu děl, jinak nemusí být dílo zařazeno do soutěže!

Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu, adresu, telefon školy a e-mail na kontaktní osobu (škola, učitelka). Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže. Vytvořené dílo je nutné poslat na adresu odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra (viz níže). Všechny výše zmíněné subjekty, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy...), mohou zaslat maximálně 3 díla z každé soutěžní kategorie v každém soutěžním tématu.

Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům budou k dispozici zasláním poštou a ke stažení na internetových stránkách projektu na adrese: www.mvcr.cz/soutez.

Podmínky soutěže:
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.

Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno v preventivních projektech odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, aby bylo pro účely těchto preventivních projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány, aby rozmnoženina díla byla půjčována či vystavována a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu 2 let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.
 
Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční na konci června roku 2011:
Hodnotící komise bude tvořena z pracovníků odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra. V průběhu měsíce června budou osloveni všichni výherci soutěže a budou pozváni do Prahy, na slavnostní předání cen.

Termíny (prosíme o jejich dodržení):
Soutěžní díla k jednotlivým tématům je nutné zasílat nejpozději do 15. 5. 2011, rozhodující je razítko pošty. Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční  na konci června roku 2011. Všichni vítězové budou informováni e-mailem a bude jim sdělen přesný termín.

Komunikační adresa pro průběžné zasílání děl:
Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/TP
170 34 Praha 7 – Letná                                   
Do rohu obálky heslo: Svět očima dětí

Další informace k projektu:
kontaktní osoba projektu: Bc. Lenka Baťková, odbor tisku a public relations MV
telefon: 974 833 426, e-mailová adresa: soutezpr@mvcr.cz 
internetová adresa: (www.mvcr.cz/soutez )

vytisknout  e-mailem