Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

5. února 2009 proběhne zasedání Strategy Committee CEPOL

CEPOL (European Police College) je základním pilířem policejního vzdělávání a výcviku na evropské úrovni. Tato agentura EU sdružuje celkem 30 evropských zemí a ročně se jejích vzdělávacích aktivit účastní na 2000 policistů. 

CEPOL začal fungovat v roce 2001, evropskou agenturou se stal v 1. 1. 2006 ustanovením Evropské Rady. Mezi hlavní aktivity této vzdělávací sítě patří realizace kurzů, seminářů a konferencí (cca 90 ročně), organizace výměnného programu, dále tvorba společných učebních osnov, spolupráce se třetími zeměmi, aj. V rámci CZ PRES se uskuteční několik klíčových jednání v České republice.

Tři jednání již úspěšně proběhla. Dne 14. 1. 2009 se v Praze konalo zasedání Budget and Administration Committee CEPOL, která je jednou z komisí této agentury. Hlavním bodem jednání byl rozpočet CEPOL na rok 2010. Dne 15. 1. 2009 se následně konalo jednání „rozšířené“ Troiky CEPOL (CZ, ES, FR, SI, SE), která diskutovala novou strukturu CEPOL za účelem zefektivnění jeho fungování.

Dne 23. 1. 2009 proběhlo setkání zástupců CEPOL a ESRIF (European Security Research and Innovation Forum), na kterém byla probírána možnost spolupráce těchto dvou agentur a otázky týkající se vědy a výzkumu.

Dne 5. 2. 2009 se uskuteční zasedání Strategy Committee CEPOL, kde bude projednávána především nová struktura agentury a návrhy na tuto strukturu, které byly vzneseny na zasedání „rozšířené“ Troiky a roční program. Dne 24. - 25. 2. 2009 a 26. – 27. 5. 2009 se v Praze uskuteční zasedání Governing Board CEPOL. Každého jednání se zúčastní cca 120 zástupců vrcholných orgánů jednotlivých členských států, zástupců Evropské Komise, Evropské Rady a Europolu z důvodu projednání strategických záležitostí a výstupů všech 4 hlavních komisí CEPOL (Strategy Committee, Annual Programme Committee, Budget and Administration Committee and Training and Research Committee). Tato jednání proběhnou v Praze.

Dalším zasedáním Budget and Administration Committee CEPOL (21. 4. 2009) a Strategy Committee CEPOL (7. 5. 2009) bude CZ PRES předsedat v sídle Sekretariátu CEPOL, v Bramshill (Velká Británie).

Posledním jednáním CZ PRES v rámci agentury CEPOL je Handover Meeting. Dne 17. 6. 2009 dojde v Praze k oficiálnímu předání agendy předsednictví v Radě EU Švédsku. Česká republika se však stále bude aktivně podílet na chodu agentury CEPOL prostřednictvím účasti v „rozšířené“ Troice.

Všechna jednání konaná v České republice organizačně zajišťují pracovníci OVSPŠ. Ředitelka OVSPŠ, JUDr. Helena Tomková, bude jednáním Strategy Committee, Budget and Administration Committee a Governing Board předsedat. Pracovníci oddělení mezinárodního policejního vzdělávání se mimo jiné zúčastní zasedání pracovních skupin patřících k jednotlivým komisím.


Odbor vzdělávání a správy policejního školství

Odkazy do noveho okna

14. zasedání Řídícího výboru CEPOL, 11. - 12. 12. 2008, Francie

14. zasedání Řídícího výboru CEPOL, 11. ... 

Detailní náhled

Ředitelka OVSPŠ, JUDr. Helena Tomková a český CEPOL team - pracovníci oddělení mezinárodního policejního vzdělávání

Ředitelka OVSPŠ, JUDr. Helena Tomková a ... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem