Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

5. konference kvality ve veřejné správě (Paříž 2008)

 1. 5. konference kvality ve veřejné správě (Paříž 2008)
 2. Příspěvky zaslané v rámci výzvy
 • Program konference (pdf 51 kB)  (v angličtině)
 • Podrobný program konference (pdf 50kB) (plenární zasedání + Agory + Best Practice Workshopy) (v angličtině)  
 • Informační leták o 5. konferenci kvality ve veřejné správě  (pdf 320 kB) (v angličtině)    
 • Propagační leták (pdf 170 kB) (ve francouzštině a angličtině) 
 •  

  Ve dnech 20. - 22. října 2008 se uskuteční 5. mezinárodní konference kvality, tentokráte v rámci francouzského předsednictví v Paříži. Tato konference má přispět ke zlepšení vztahů administrativních orgánů různých členských zemí a zdůraznit evropský rozměr reformních procesů, se kterými jsou všechny země EU konfrontovány.

 • Konference je otevřena pro všechny zájemce z řad institucí státní správy i samosprávy. Mohou se seznámit a posléze i využít příkladů a zkušeností z ostatních členských států Evropské unie. Registrace na konferenci je otevřena od 19. května 2008 na stránkách http://www.5qualiconference.eu(v anglickém a francouzském jazyce). Registrační poplatek činí 650 € na osobu.

  Konference bude rozdělena na plenární zasedání, agory (prezentace s řízenými diskuzemi) a workshopy. Hlavním tématem konference je "občan v centru kvalitní veřejné správy". Organizátoři popisují téma konference takto: hlavním cílem veřejné správy je zlepšení života občanů. Abychom k tomuto cíli dospěli, je nezbytné zapojit do veřejné správy řízení procesů kvality. Soustředíme-li se na občana, musíme také ověřit spolupráci všech aktérů, státní správy, nevládních organizací a soukromého sektoru.

  Hlavní téma je rozděleno do čtyř oblastí a z každé oblasti vyplývají témata dobré praxe, která budou naplněna konkrétními příspěvky z jednotlivých členských zemí EU.

  1. Zlepšení života občanů
   • Zjednodušení administrativních úkonů a zmenšení administrativní zátěže
   • Blízkost a dostupnost služeb (místní služby, vzdálené služby)
   • Spokojenost uživatele (potřeby "vyjádřené" nebo "uložené úřadem")
  2. Zapojení občanů - hnací síla zlepšení kvality ve veřejných službách
   • Definování veřejných služeb ve spolupráci s občany
   • Začlenění občanů do veřejného rozhodovacího procesu
   • Zahrnutí občanů do vytváření veřejných služeb
   • Hodnocení kvality veřejných služeb občany
  3. Nové klíčové sociální otázky
   • Sociální a občanská témata
   • Řešení demografických otázek
   • Adaptace veřejných služeb potřebám občanů a různorodosti komunity
  4. Zainteresované strany zajímající se o kvalitu služeb
   • Spolupráce mezi různými zainteresovanými stranami (úředníky, odboráři, politickými stranami a volenými představiteli, soukromým sektorem, občany, asociacemi, médii, atd.)
   • Závazky zainteresovaných stran k politice kvality
   • Podněty zainteresovaných stran ke zlepšení efektivity administrativy

  Každá členská země EU bude v rámci 5. konference kvality v Paříži prezentovat 2 příklady dobré praxe.

 • vytisknout  e-mailem