Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

5. kolo soutěže Svět očima dětí (2008)

Cíl projektu:
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů, a zvyšování informovanosti z různých oblastí za pomoci tvůrčí činnosti dětí.
 
Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5 - 16 let):
 • děti mateřských škol - oddělení předškolních dětí
 • děti prvního a druhého stupně základních škol
 • děti z dětských domovů
 • děti ze specializovaných škol
 • děti ze středisek volnočasových aktivit, …

Záštita:
Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra Ivan Langer.
 
Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí:
Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena ve čtyřech soutěžních kategoriích u každého ze dvou soutěžních témat v každé věkové kategorii:
 • Výtvarná (např. kresba, malba, koláž,  trojrozměrná díla, fotografie)
 • Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka)
 • Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, příběhu, šotu, krátkého filmu)
 • Výpočetní technika (např. vytvoření webových stránek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich následné zpracování - např. prezentace daného tématu v PowerPointu, práce s výpočetní technikou k dosažení určitého výsledku)

Soutěžní témata 5.kola:
1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ
 • témata:
  1. Kdo nám to tu ničí? (vandalismus)
  2. Kdo je cizí není špatný! (xenofobie)
2. kategorie: 2. stupeň ZŠ
 • témata:
  1. Nebezpečí na síti (online obtěžování)
  2. Kdo je cizí není špatný! (xenofobie)

Zpracování zadaných témat:
Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla podle zvolené soutěžní kategorie.
Maximální počet dětí pracujících na díle: 3 děti v audiovizuální kategorii, 2 děti v kategorii výpočetní technika a 1 dítě ve výtvarné a literární kategorii.
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 1x1 m. 
Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 0,5m x 0,5m x 0,5 m.
Literární díla mohou mít maximálně 2 strany.
Audiovizuální díla mohou trvat maximálně  10 minut., a mohou být zasílána na VHS nebo na CD-R
Díla v kategorii výpočetní technika mohou být zasílána na CD-R
Prosíme o dodržování počtů dětí, velikosti a rozsahu děl, jinak nemusí být dílo zařazeno do soutěže!!
Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu, adresu a telefon školy. Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže. Vytvořené dílo je nutné poslat na adresu odboru tisku a PR Ministerstva vnitra.
Všechny výše zmíněné subjekty zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy,...) mohou zaslat maximálně 3 díla z každé soutěžní kategorie v každém soutěžním tématu.
 
Informační listy
k vyhlášeným soutěžním tématům budou k dispozici zasláním poštou a  na internetových stránkách projektu.
 
Podmínky soutěže:
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno v preventivních projektech odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, aby bylo pro účely těchto preventivních projektů rozmnožováno (§ 13), aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány (§ 14), aby rozmnoženina díla byla půjčována (§ 16) či vystavována (§ 17) a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě (§ 18). Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.
Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu 2 let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.
 
Vyhodnocení soutěžních témat a předání odměn:

Hodnotící komise bude tvořena z pracovníků odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra.
V průběhu měsíce června budou osloveni všichni výherci soutěže a budou pozváni do Prahy, kde je přijme ministr vnitra a předá ceny osobně.

 

Termíny (prosíme o jejich dodržení):
Výtvory k jednotlivým soutěžním tématům je nutné zasílat nejpozději do 31. 5. 2008, rozhodující je razítko pošty.
Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce června. Přesné datum bude školám telefonicky včas oznámeno.
 
Komunikační adresa pro průběžné zasílání děl:

Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21TP
170 34 Praha 7 - Letná
Do rohu obálky heslo: Svět očima dětí

 

Další informace k projektu:
 • kontaktní osoba projektu: Mgr. Pavel Novák, odbor tisku a public relations MV
 • telefon: 974 833 745
 • e-mailová adresa: soutezpr@mvcr.cz

 

vytisknout  e-mailem