Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení 4. kola Programu prevence kriminality na rok 2013

Vyhlášení 4. kola Programu prevence kriminality na rok 2013

V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“ (usnesení vlády č. 925/2011) informuji o vyhlášení 4. kola Programu prevence kriminality na rok 2013, na který budou poskytovány státní účelové dotace obcím.

Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil dne 15. října 2013 per rollam vyhlášení 4. kola Programu prevence kriminality na rok 2013 a následně je schválil také ministr vnitra dne 21. října 2013. Tématem 4. kola je "Prevence kriminality a zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí ve statutárním městě Ostrava“.
 
Cíle Programu prevence kriminality jsou:
  1. snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů,
  2. snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana,
  3. efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality,
  4. komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.
Žadatel o dotaci ve 4. kole Programu prevence kriminality na rok 2013 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené: 
Možným příjemcem dotace ve 4. kole Programu prevence kriminality na rok 2013 je pouze statutární město Ostrava. Dotace jsou určeny pouze na projekty neinvestičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace (obec) uzavře smlouvu. Žádost o dotaci musí být na Ministerstvo vnitra podána nejpozději do 31. října 2013.
 
V případě konzultací a doplňujících informací můžete využít konzultanty odboru prevence kriminality (doc, 28 kB) Ministerstva vnitra.  

vytisknout  e-mailem