Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

15. zasedání poradního sboru pro situační prevenci kriminality

 

Dne 22. ledna 2014 se pod záštitou České asociace pojišťoven konalo v budově Gemini v Praze na Pankráci zasedání poradního sboru pro situační prevenci. Přítomné přivítala zástupkyně hostitelské organizace Ing. Marcela Machová, která ve svém úvodním slově představila Českou asociaci pojišťoven a její činnost. V průběhu zasedání se dále mluvilo o probíhajících projektech zejména v oblasti situační prevence.
 
JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV shrnul průběh a stav projektu Asistent prevence kriminality (APK). Národní projekt probíhá ve 40 českých a moravských městech, projekt APK podpořený evropskými dotacemi ESF ve 46 městech bude v tomto roce končit. Naváže na něj projekt APK II., který byl schválen na základě úspěšnosti první pilotní části realizace projektu. Jedním z cílů projektu je také zvýšení šancí asistentů na trhu práce i po ukončení dotační podpory. Proto dr. Koníček přítomné vyzval, aby přemýšleli o tom, jak by mohli asistenty prevence kriminality využít jako potenciální zaměstnance v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku apod. ve svých organizacích. Díky specifickému proškolení a praxi mohou být asistenti vhodnou pracovní silou. Dále dr. Koníček informoval o úspěšném rozjetí pilotního projektu Domovník – preventista v roce 2013 a o dalších záměrech v roce 2014. Konstatoval, že MV uvítá jakoukoliv spolupráci organizací zastoupených v Poradním sboru i na tomto projektu. Zástupci profesních institucí nabídli, že se budou v projektu Domovník–preventista podílet zejména v oblasti odborného vzdělávání.
 
Vyhodnocení dosavadního průběhu a aktivit preventivního projektu Bezpečná země se věnovat Ing. Petr Fráz z Cechu mechanických zámkových systémů (CMZS). V rámci veletrhů FS Days a PRAGOALARMU fungovala prezentační poradenská centra. Ve spolupráci s Městskou policií Praha byl vyroben film Bezpečná země, který je opatřen i anglickými titulky, protože zájem o projekt projevili i zahraniční instituce. Spolu s ostatními partnery vydal CMZS Katalog zabezpečovacích zámkových systémů s logem projektu a licenčními známkami výrobků. Podle slov Ing. Fráze se tedy daří dosáhnout stanovených cílů.
 
Jako reakce zejména na majetkovou trestnou činnost v sídlištních aglomeracích a jako pokračování preventivního programu Ministerstva vnitra „Bezpečná lokalita“, byl v roce 2008 vyhlášen nový projekt  Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení. Na jednání o něm referoval Luboslav Fiala z Městské policie Brno. Projekt přispívá ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení mezilidských vztahů a ke spolupráci mezi veřejností, policií, samosprávou a vlastníky bytových domů. Pilotně byl realizován ve vybraném bytovém domě v Koniklecově ulici v Brně. Byla v něm zavedena a ověřena řada opatření situační i sociální prevence a opakovaně provedeno sociologické šetření pocitu občanů v domě i okolí. Po zhodnocení všech poznatků vznikl jako výstup z pilotního projektu Manuál bezpečného bydlení, který by měl sloužit jako metodika pro další bytové komplexy, které o projekt projeví zájem. Luboslav Fiala dodal, že projekt vyhrál první cenu hned na dvou soutěžích (mezinárodní i domácí) a byl nominován i do soutěže preventivních projektů v New Yorku, konané v únoru 2014. Pokud uspěje a získá finanční odměnu, bude z ní v Brně podpořeno zřízení Akademie domovníků, s jejímž otevřením Manuál bezpečného bydlení počítá. Ten bude na základě vznesených připomínek ještě dopracován a zveřejněn na webu MV. V diskusi se zástupci ostatních organizací přihlásili k tomu, že v rámci svých kompetencí přispějí k  propagaci projektu a zpracované metodiky a zapojí se i do další spolupráce při následném zavádění projektu v praxi.
 
JUDr. Koníček seznámil přítomné se statistikami kriminality za rok 2013, které byly zveřejněny na webu Policejního prezidia. Z nich je na celkové kriminalitě jasně patrná převaha majetkové trestné činnosti, na kterou by se tedy měly aktivity Poradního sboru zaměřit. Diskuse se točila kolem volby metod preventivního působení (přednášky pro občany, ve školách, odborné semináře, tiskoviny, média) a vymezení cílových skupin v zájmu pomoci občanům při předcházení a řešení majetkové trestné činnosti. Zástupci všech institucí přislíbili aktivní účast na zajištění vzdělávacích, osvětových a prezentačních aktivit v oblasti situační prevence.
 

Informují: T. Koníček, K.Dočkalová, V. Jílková, odbor prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem