Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

15. kolo soutěže Svět očima dětí (2018)

 • Vyhlášení 15. kola soutěže
 • Pravidla soutěže
 • Archiv soutěže

Vyhlášení 15. kola soutěže

AKTUALITA: Výsledky 15. kola
 
Dětskou soutěž pořádá: odbor tisku a public relations
 
Cíl projektu
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.
 
Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–16 let):
 • děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí
 • děti z prvního a druhého stupně základních škol
 • děti z dětských domovů
 • děti ze specializovaných škol
 • děti ze středisek volnočasových aktivit
Záštita
Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra Mgr. Lubomír Metnar
 
Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí
Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena u každého ze dvou soutěžních témat v každé věkové kategorii:
 • výtvarné (kresba, malba, trojrozměrné dílo)
 • audiovizuální (krátký film, webová prezentace)
 
Soutěžní témata

 1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ

Témata:

 • Moderní technologie
 • Živelní pohromy


2. kategorie: 2. stupeň ZŠ

Témata:

 • 100. výročí vzniku ČSR
 • Ochrana osobních údajů


 

   
Zakladni_dvoubarevna_varianta_ČP.jpg  logo Muzeum PČR.JPGLogo_Praha.jpglogo základní_planetárium.jpg

MMP-LOGO-CMYK.jpg botanicka_zahrada_lg_lg-barevne.pngDP_logo_horiz_CMYK.jpg 

PID 4_logo a text_kri (2).jpg           logo organizace velké.jpg !_ricoh_lock_up_logo_process_positive-0315_min_size_300dpi.jpg

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Zpracování zadaných témat

 • Úkolem dětí je vytvořit soutěžní dílo podle zvolené soutěžní kategorie.
   
Maximální počet dětí pracujících na díle: 3 děti v audiovizuální kategorii a 2 děti ve výtvarné kategorii
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 1x1 m.
Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 0,5m x 0,5m x 0,5 m.
Audiovizuální max. 10 minut, fota do 5 MB, formát jpg
 
Prosíme o dodržování počtů dětí, velikosti a rozsahu děl, jinak nemusí být dílo do soutěže zařazeno!!
Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu, adresu a telefon školy a e-mail či kontakt přímo na pedagoga. Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být do soutěže zařazena. Vytvořené dílo je nutné poslat na adresu odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra.
 
Všechny výše zmíněné subjekty, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ, ZŠ, speciální školy, dětské domovy, střediska volnočasových aktivit), mohou zaslat maximálně 3 díla z každé soutěžní kategorie ke každému soutěžnímu tématu. Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům budou k dispozici na internetových stránkách projektu na adrese: www.mvcr.cz/soutez.
 
Podmínky soutěže
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník souhlasí s tím, aby se zaslané dílo mohlo využít v preventivních projektech odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, aby bylo pro účely těchto preventivních projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány, půjčovány či vystavovány a aby bylo dílo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím ïnternetové sítě.

Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.

Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu dvou let od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.
 
 
Vyhodnocení soutěžních témat a předání odměn
Hodnoticí komise bude složena z pracovníků odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra. V průběhu měsíce června budou osloveni všichni výherci soutěže a budou pozváni do Prahy na slavnostní předání cen.
 
 
Termíny (prosíme o jejich dodržení)
Výtvory k jednotlivým soutěžním tématům je nutné zasílat nejpozději do 18. 5. 2018, rozhodující je datum na razítku pošty. Později zaslaná díla nelze do soutěže přijmout. Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční 12. června 2018 v prostorách Muzea Policie ČR. Všichni vítězové budou informováni e-mailem, který bude uveden na díle, v němž jim budou sděleny veškeré potřebné informace.
 
 
Komunikační adresa pro zasílání děl
Ministerstvo vnitra
Odbor tisku a public relations
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/TP
170 34 Praha 7 – Letná
Do rohu obálky heslo: Svět očima dětí
 
 
Další informace k projektu
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Kratochvílová, odbor tisku a public relations
telefon: 974 832 726, 775 200 185
e-mailová adresa: lenka.kratochvilova@mvcr.cz
internetová adresa: www.mvcr.cz/soutez

Archiv soutěže

vytisknout  e-mailem