Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

14. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality konaného dne 13. prosince 2012

 
Dne 13. prosince 2012 se v hotelu Chvalská tvrz konalo pod záštitou Českého klubu bezpečnostních služeb, o. s., 14. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci (PS). Zasedání zahájila a přítomné přivítala ředitelka odboru prevence kriminality MV Jitka Gjuričová. Dále se hovořilo především o projektech z oblasti situační prevence, o dalších aktivitách přispívajících k informovanosti veřejnosti v této oblasti a také o přípravě zákona o Soukromých bezpečnostních službách (SBS).
 
O projektu „Bezpečná země“ hovořili zástupci Cechu mechanických zámkových systémů (CMZS) Petr Fráz a Tomáš Pospíšil. Ve své prezentaci zmínil, že projekt byl představen na 2 veletrzích a na dalších společných akcích s Ministerstvem vnitra, Policií ČR a Městskou policií Praha. Zástupci MP Praha a CMZS také v rámci projektu zpracoval informační CD. Projekt je širokou veřejností velmi pozitivně vnímán a v uplynulém období se, do něj zapojila řada nových firem. Vedení CMZS zřídilo pobočku projektu na Moravě, kde se projevila ze stran občanů velká poptávka (info, letáky…). Do projektu se také více zapojila Česká asociace pojišťoven a v současné době se její pracovníci (zaměstnanci pojišťovacích subjektů) zaškolují v technickém minimu, aby byli schopni občanům podávat kvalifikované rady při zabezpečování obydlí. Na rok 2013 plánuje CMZS opět prezentace projektu na dvou veletrzích, uvažuje o zřízení nových poradenských center a vedle spolupráce s Městskou policií Praha chce dále zainteresovat Asociaci Grémium Alarm (AGA) a Český klub bezpečnostních služeb, o. s. (ČKBS).
 
Při této příležitosti se zmínil prezident AGA Václav Nepraš o tom, že v roce 2013 bude znovu realizován preventivní projekt „Rok zabezpečení vozidel“, který úspěšně proběhl v roce 2010. Jeho gestorem bude opět AGA, ve spolupráci s MV, Policií ČR, MP Praha a dalšími partnery.
 
V hodnocení projektu „Asistent prevence kriminality“ (APK) zaznělo, že se jedná o dosud nejúspěšnější projekt s velmi potěšujícími výsledky, které jednoznačně potvrzují opodstatnění jeho pokračování. V dalším programovacím období ESF OP LZZ se uvažuje o dalším rozšíření počtu APK, neboť je o ně z obcí a měst velký zájem. I v Praze již fungují dva APK na Praze14 a je evidentní, že Praha by si zasloužila rozšířit jejich působení. O skupině APK uvažují i na Praze 5, 6 a 7.
 
O přípravě zákona o SBS referoval opět Václav Nepraš z AGA. Po široké diskusi se účastníci zasedání PS shodli na tom, že budou i nadále podporovat variantu návrhu doporučovanou vedením MV.
 
Pracovníci OPK MV seznámili členy PS se současným stavem přípravy nově vznikajícího webového portálu www.prevencekriminality.cz, který má přispět k lepší komunikaci a sdílení informací, kontaktů a zkušeností v oblasti prevence kriminality. Ředitelka Gjuričová všechny přítomné vyzvala ke spolupráci a zasílání relevantních, zajímavých příspěvků z oblastí jejich činnosti. Webové stránky budou zprovozněny pravděpodobně v lednu roku 2013.
Návazně na provoz portálu začne vycházet nový zpravodaj Prevence do každé rodiny, jehož úkolem je zejména informovat občany o aktuálním stavu a vývojových trendech trestné činnosti, o možnostech legální ochrany, přinášet ukázky dobré praxe z činnosti Policie ČR, obecních a městských policií, úřadů státní správy a samosprávy a nestátních neziskových organizací v oblasti ochrany občanů a poskytování služeb obětem trestné činnosti. Bude také propagovat možnosti aktivního zapojení veřejnosti do řešení problémů spojených s udržováním veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. Zástupci OPK předpokládají, že se členové PS také stanou jeho přispěvateli.
 
V závěru zasedání PS přítomní diskutovali o různých aspektech možné spolupráce státních a nestátních subjektů v oblasti situační prevence.
 
 
Související dokumenty:
  • Vyhodnocení projektu “Bezpečná země“ (prezentace, pdf, 1,2 MB)
  • Informativní video o projektu „Bezpečná země“ 

     


 

 

Odbor prevence kriminality MV - JUDr. Tomáš Koníček, Mgr. Květa Dočkalová, Vladimíra Jílková
 
 

 

vytisknout  e-mailem