Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

12. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality

12. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality (dále jen „PS“) se pod záštitou České asociace bezpečnostních manažerů (ČABM) konalo 1. prosince 2010 v salonku Parkhotelu Praha, v Praze 7.  

 

Zahájila ho předsedkyně PS Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (MV). Jednání se zúčastnili zástupci tohoto odboru, Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy a Městské policie Praha, Policejního prezidia ČR, ČAMB, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Komory podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB ČR), České pošty, s. p. a České asociace pojišťoven (ČAP). Přizváni byli také představitelé Cechu mechanických zámečnických systémů (Cech MZS).

Informace o Průzkumu vzdělávacích potřeb pracovníků v oblasti situační prevence a bezpečnostních služeb podal pan Fábera z Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu – ASIS CZ. Průzkum proběhl po internetu a nepřinesl žádoucí výsledky. Přesto, že situace není uspokojivá, průzkum prokázal mizivý zájem o vzdělávání pracovníků, ze 100 dotázaných odpovědělo pouze17 respondentů. Příčinou může být zejména fakt, že stále neexistují závazné standardy pro kvalifikaci osob pracujících v oblasti komerční bezpečnosti.

Částečným krokem vpřed by mohl být materiál Kvalifikační předpoklady pro poskytování bezpečnostních a detektivních služeb, na kterém v letošním roce pracovala KPKB ČR. Materiál je po připomínkovém řízení dokončen a bude i s pomocí PS distribuován zainteresovaným organizacím.

JUDr. Tomáš Koníček pak referoval o současném stavu pilotního projektu „Bezpečné bydlení – bezpečná lokalita“. Informoval o oficiálním otevření domu v Koniklecově ul. v Brně. Ten byl v rámci projektu v letošním roce rekonstruován z přidělené státní finanční dotace z MV ČR (600 tisíc Kč) a za podpory Statutárního města Brna (400 tisíc Kč). Na projektu v Brně se dále podíleli pracovníci Městské policie Brno, Krajského ředitelství Policie ČR JmK, HZS Jihomoravského kraje, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Probační a mediační služby ČR a také zástupci Městské části Brno - Nový Lískovec.

Projekt se primárně soustřeďuje na bezpečnostní a pořádková místa uvnitř bytového domu a zároveň předpokládá, že minimalizace nebo dokonce úplná eliminace rizik pozitivně ovlivní i bezpečnostní a pořádkovou situaci v jeho bezprostředním okolí. Přispěje ke zvýšení standardu bezpečí, zlepšení mezilidských vztahů a spolupráci mezi veřejností, policií, samosprávou a vlastníky tohoto bytového domu. V této fázi se jedná o unikátní projekt v rámci celé ČR. Na základě poznatků z tohoto pilotního projektu zpracuje odbor prevence kriminality ve spolupráci s PS v příštím roce metodiku pro vytváření bezpečného bydlení v panelových domech.

Projekt ve městě Zlíně zatím stagnuje, v Mostě, Karviné, a v Ostravě jsou aplikovány prvky bezpečného domu v rámci projektu „Úsvit“.

S aktivitami souvisejícími s „Rokem zabezpečení vozidel“ seznámil přítomné prezident AGA, ing. Dufek. Na tvorbě a realizaci preventivního projektu „Rok zabezpečení vozidel“ se podílejí Ministerstvo vnitra a Policie České republiky s Asociací technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm, s Českou asociací pojišťoven a se zástupci obecních a městských policií. Záštitu nad projektem převzal policejní prezident a na Policejním prezidiu ČR byla začátkem října uspořádána první tisková konference.

Preventivní projekt „Rok zabezpečení vozidel“ se zaměřuje na situační prevenci autokriminality formou aktivní komunikace s motoristickou veřejností. Byly vytvořeny stránky www.rokzabezpecenivozidel.cz, na kterých budou lidé celý rok informováni o rizicích vyplývajících z uvedené trestné činnosti, o možnostech jejího snížení a zejména využití poradenské činnosti odborníků z jednotlivých oblastí zabezpečení vozidel. Vznikla také brožura „Rok zabezpečení vozidel“, ke které byla uspořádána konference pod záštitou asociace Gremium alarm (AGA). Její text bude vyvěšen na zmíněných internetových stránkách, bude k dispozici v informačních místnostech Policie ČR, na dopravních inspektorátech, ve výdejnách řidičských průkazů apod. Při jejím šíření přislíbili pomoc i další členské organizace PS.

Ing. Merhaut z České asociace bezpečnostních manažérů informoval přítomné o získání statutu mezinárodního sekretariátu CEN/TC 325 pro ČR. Jedná se o normu prevence kriminality při vástavbě objektů a budov.

Po jeho prezentaci proběhla obsáhlá diskuse k nutnosti tvorby norem, jejich praktičnosti, prospěšnosti a vymahatelnosti. Pracovníci ČABM konstatovali, že norma je nabídkou, doporučením, k její závaznosti, a tudíž vymahatelnosti by bylo potřeba dokument vyšší právní síly. Z diskuse členů PS vyplynul návrh na sjednocení stávajících norem prevence kriminality a k jejich předložení na jednání vlády.

Na závěr jednání představila ředitelka OPK Mgr. Jitka Gjuričová projekt „Prevence do každé domácnosti“, který hodlá OPK realizovat v roce 2011. Spočívá ve vytvoření informační systému, jehož prostřednictvím budou důležité preventivní rady a doporučení zasílány do maximálního počtu českých domácností. Přenos těchto informací e-mailem by měl být zajištěn prostřednictvím sítě manažerů prevence kriminality na krajských úřadech a na místní úrovni. Mgr. Gjuričová nabídla zástupcům organizací sdružených v PS možnost vkládání informací a sdělení o situační prevenci do tohoto systému.
Nad příštím zasedáním PS převzala záštitu Česká asociace pojišťoven (ČAP) a bude se konat v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011.

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček a Mgr. Květa Dočkalová, odbor prevence krimínality, 16.12.2010

 

 

vytisknout  e-mailem