Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

11. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality

Záštitu nad 11. zasedáním Poradního sboru pro situační prevenci kriminality (dále jen „PS“), které se konalo 24. dubna 2010 v salonku Quadrant hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9, převzala Asociace Grémium Alarm (AGA). 

Přítomné uvítala a jednání zahájila předsedkyně PS Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra (MV).

O dosavadním průběhu pilotního projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ v Brně informoval Luboslav Fiala z Městské policie Brno. Na začátku projektu bylo vytipováno 15 domů, ze kterých byl poté vybrán 1 obytný dům v Koniklecově č. 5, jehož vlastníkem je městská část Brna. Dům slouží jako ubytovna, jsou zde byty pro matky s dětmi a v přízemí domu je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Mezi nájemníky je hodně nájemníků problémových. V rámci činnosti pracovní skupiny bylo provedeno sociologické šetření, které pojmenovalo bezpečnostní rizika provozu v domě a hodnotové preference obyvatel domu. Nájemníci také vyslovili důvěru ve změnu za předpokladu spolupráce s policií a zlepšení komunikace s vlastníkem domu. V současnosti se budou realizovat dva zásadní úkoly – ten nejnákladnější, kterým je instalace bezpečnostní techniky a druhý nejnáročnější, což je soustavná práce s nájemníky (podrobnosti jsou v prezentaci na webu MV).

Cílem pilotního projektu, jak zdůraznila Gjuričová, je vytvoření metodiky, která bude pro vlastníky standardem k zabezpečení domů. Úkolem MV je šíření metodické „know how“, nikoliv finanční investice do dalších domů. Na přípravě metodiky se budou podílet i členové Poradního sboru. Ředitelka Gjuričová zdůraznila také provázanost programů Bezpečná lokalita a Úsvit (zlepšování kvality života v sociálně vyloučených lokalitách) v souvislosti s možným využitím stávajících asistentů prevence kriminality pro další profesní život v některých soukromých bezpečnostních službách.

O tom, že připomínkové řízení k materiálu Kvalifikační předpoklady pro poskytování bezpečnostních a detektivních služeb bylo ukončeno, informoval ing. Petr Hartman z Komory podniků komerční bezpečnosti ČR. Materiál byl schválen i Poradním sborem a bude vytištěn nejbližší době.

Prezident AGA ing. Dufek předložil plénu návrh na vyhlášení „Roku zabezpečení vozidel“. Záměrem projektu je soustředěné působení partnerů projektu v oblasti prevence krádeží motorových vozidel a posílení tzv. pokrádežových služeb s cílem prezentovat zájem státních i nestátních orgánů a organizací o ochranu majetku občanů. Společné aktivity by měly využít aktuálně sníženého počtu krádeží vozidel k udržení této tendence a k dalšímu poklesu.

Účastníci jednání po širší diskusi realizaci projektu schválili. Spolupracovat budou AGA, Česká asociace pojišťoven, Policejní prezidium a Ministerstvo vnitra. K projektu se přihlásily též zástupci Komory podniků komerční bezpečnosti, Městské policie Praha i České asociace bezpečnostních manažerů. Cílem projektu je trvalá aktivní spolupráce. Další pracovní schůzka k Roku zabezpečení vozidel se bude konat v květnu 2010 a gesci za projekt ponese AGA.

 

Na závěr jednání zazněly dvě zajímavé prezentace. První o „Normalizaci pokrádežových systémů pro navracení vozidel“ přednesl ing. Vlastimil Frič, za Cebia, spol. s r. o a technický tajemník AGA ing. Miroslav Urban se ve svém vystoupení věnoval problematice „Správy kamerových systémů v domě“.

Obě prezentace najdete na webu MV.

Příští zasedání Poradního sboru pro situační prevenci se bude konat v listopadu 2010 a záštitu nad ním převzala České asociace bezpečnostních manažerů.

JUDr. Tomáš Koníček a Mgr. Květa Dočkalová
Odbor prevence kriminality, 13.5.2010

 

vytisknout  e-mailem