Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krádeže motorových vozidel

Statistiky, prevence a informace, Eucaris 

Co je EUCARIS

EUCARIS (EUropean CAr Registration and Driving licence Information System) byl původně vytvořen jako informační systém pro výměnu informací o vozidlech a řidičských průkazech z národních registrů členských zemí, které jej využívaly na základě přistoupení k dohodě EUCARIS. Z technického hlediska se jedná o celoevropské technické rozhraní, které umožňuje výměnu informací z národních registrů.

Postupně se EUCARIS stal technickou platformou Evropské unie pro výměnu informací z národních registrů vozidel, řidičů a podnikatelů v silniční dopravě (podle jednotlivých modulů/webových služeb) na základě unijních dokumentů.

Moduly EUCARIS:

EUCARIS-CZ.JPG
 

Jednotlivé moduly EUCARIS

RESPER

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech, které členské státy vydaly, vyměnily, nahradily, prodloužily nebo zrušily.

Účel: výkon kontroly a vedení správních řízení týkajících se řidičského oprávnění a řidičského průkazu.

ERRU

Umožňuje automatizovanou výměnu informací z národních registrů podnikatelů v silniční dopravě - o podnikateli, jeho koncesi, odpovědných zástupcích, dobré pověsti apod.

Účel: ke stanovení jednotných podmínek pro získání koncese podnikatele v silniční dopravě a k usnadnění kontrol.

PRÜM

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jeho vlastnících a provozovatelích (některé státy poskytují i údaj o pojištění vozidla).

Účel: pro předcházení trestným činům a jejich vyšetřování a pro projednávání jiných protiprávních činů, které v členském státě spadají do působnosti soudů nebo státních zastupitelství, jakož i pro zachování veřejné bezpečnosti.

CBE

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jímž byl na území jiného členského státu spáchán vybraný dopravní delikt, jeho vlastnících a provozovatelích.

Účel: pro usnadnění přeshraniční výměny informací k vybraným dopravním deliktům v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a tím i pro usnadnění vymáhání sankcí. Blíže viz "Modul CBE - Cross Border Exchange" (pdf, 222 kB).

eCall

Systém eCall (pdf, 540 kB) poskytuje tísňové lince 112 základní informace o vozidle a místu dopravní nehody. Modul e-Call umožňuje také propojení na registry vozidel členských států a automatizovanou výměnu především technických dat o vozidle pro potřeby integrovaného záchranného systému (např. zda se jedná o nákladní vozidlo, jaký je druh paliva apod.)

Účel: poskytnutí včasné a efektivní pomoci integrovaného záchranného systému při stavu nouze, zejména při dopravní nehodě.

VH info

Umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jeho vlastnících a provozovatelích.

Účel: kontrola vozidel a jejich dokladů před jejich registrací a usnadnění registračního procesu.
Modul Ministerstvo dopravy ČR aktuálně připravuje.

Rozhraní EUCARIS bude v budoucnu využito i pro další moduly – např. :

Mileage

 Umožňuje automatizovanou výměnu informací o stáří vozidla v závislosti na počtu ujetých km.

PTI Umožňuje automatizovanou výměnu informací o výsledcích technických kontrol vozidel.
 
                

Informaci pro Vás připravila: JUDr. Jana Horáková – odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR (jana.horakova@mvcr.cz).

Poslední aktualizace: leden 2018


 

vytisknout  e-mailem