Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná konference projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy se vydařila

Kaiserštejnský palác v Praze, na Malé Straně, ve čtvrtek 20. dubna 2023, přivítal téměř 130 účastníků ze všech služebních úřadů, kteří přispěli k přátelské a inspirativní atmosféře Závěrečné konference projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, který skončí 30. června 2023. 

Význam projektu i aktivit, které více než šest let v projektu probíhaly, podtrhl již podruhé svou záštitou a osobní přítomností 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a slavnostní setkání krátce před desátou hodinou zahájil. Otevřel tak slavnostní blok, ve kterém vystoupili nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč, personální ředitelka Sekce pro státní službu a současná ředitelka projektu Martina Postupová a také první ředitelka projektu Štěpánka Cvejnová, která mimo jiné ocenila význam společného setkání všech, kteří se na  projektu v průběhu jeho trvání podíleli.

Projektový tým Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra i tentokrát připravil bohatý program, složený z bilance zásadních výsledků projektu, které prezentovali, v šesti příspěvcích, jednotliví garanti daných oblastí projektu. Účastníci tak měli možnost poslechnout si informace, jejichž podrobná podoba bude obsahem Informace pro Vládu ČR, o průběhu a výsledcích projektu, a které posluchačům postupně zprostředkovali Zuzana Kykalová, Lenka Kittnerová, Libuše Urbanová, Martin Cerman, Zdeněk Kadlec a Lucie Horažďovská. Doprovodný program konference naplnila vizuální prezentace podrobných výsledků vzdělávání, organizovaného s mimořádně pozitivním dopadem, v průběhu celého projektu.

V rámci rautu pak mohli všichni přítomní využít krásný prostor Kaiserštejnského paláce k vzájemnému setkávání a neformální diskuzi.

V odpolední části vystoupili s příklady dobrých praxí a inspirativními postupy představení, Ingrid Štegmannová z Ministerstva práce a sociálních věcí, Michaela Gruber z Ministerstva spravedlnosti, Petra Kuncová z Českého statistického úřadu, dále Vladimír Tetur z Ministerstva obrany, Jaroslav Blažek ze Státního fondu životního prostředí a Roman Czendlik ze Sekce Správy základních registrů v nově vzniklé DIA.

V poslední části programu ještě jednou vystoupily zástupkyně projektového týmu, shrnuly zbývající úkoly v projektu a poděkovaly jménem týmu všem zúčastněným úřadům za profesionální a příjemnou spolupráci při plnění úkolů projektu.

Na ně navázal nejvyšší státní tajemník představením aktuálních a zejména budoucích úkolů sekce pro státní službu.

Závěr konference nabídl všem přítomným mimořádně slavnostní okamžik. Jménem úřadů, které si nejlépe počínaly při zavádění systému řízení kvality v rámci projektu, převzali jejich zástupci ocenění pro nejlepší tři ministerstva a 19 služebních úřadů. Oceněných 22 úřadů naplnilo požadavky Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech na více než 80 procent.

Oceněny byly

 • Ministerstvo pro místní rozvoj,
 • Ministerstvo financí,
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • Agentura pro podnikání a inovace,
 • Centrum pro regionální rozvoj,
 • Český statistický úřad,
 • Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,
 • Správa státních hmotných rezerv,
 • Správa základních registrů,
 • Státní fond dopravní infrastruktury,
 • Státní plavební správa,
 • Státní pozemkový úřad,
 • Státní úřad inspekce práce,
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv,
 • Státní veterinární správa,
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
 • Státní zemědělský intervenční fond,
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • Úřad průmyslového vlastnictví,
 • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
   

Oprávněnou spokojenost a celkovou atmosféru společného sdílení úspěchu projektu doplnil přípitek zúčastněných na úplný závěr konference.

Celou konferencí provázela moderátorka Petra Kolářová a na její úspěšné organizaci se významnou měrou podílely členky projektového týmu Lucie Novotná a Markéta Chroboková.

I po skončení konference činnost projektového týmu bude ještě pokračovat zhruba do počátku června 2023. Všechny informace, související s projektem, budou i nadále na webu MV na adrese https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/podpora-zavadeni-rizeni-kvality-ve-sluzebnich-uradech.aspx.

EU280.jpg

  


26. dubna 2023

vytisknout  e-mailem