Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrová řízení do institucí EU a jiné nabídky

 • Odborníci v oblasti mezinárodních vztahů (AD5 + AD7)
  Specializujete se na oblast mezinárodních vztahů? Chtěli byste se podílet na prosazování hodnot EU ve vztazích se třetími zeměmi?
  Termín pro podání přihlášky je do 13. října 2020 (do 12 h středoevropského času).

 • Výběrové řízení na jarní běh stáže NEPT 2021
  Vyhlašujeme nový běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) v termínu od 1. nebo 16. března 2021.  Česká republika má k dispozici na jarní a podzimní běh 2021 celkem 14 míst. Termín pro podávání přihlášek je do 24. září 2020.
  Bližší informace zde.

 • Probíhající a plánovaná výběrová řízení do institucí EU ve druhé polovině roku 2020 (pdf, 67 kB)

 • Odborníci v oblasti práva EU (AD5)
  Výběrové řízení je vhodné také pro čerstvé absolventy oboru práva.
  Termín pro podání přihlášky je do 15. září 2020 (do 12 h středoevropského času).

 • Výběrové řízení do Agentury EU pro evropské programy družicové navigace (GSA) - 2. část (pdf, 43 kB)
  Chcete se podílet na zprostředkování přínosů z evropských programů družicové navigace pro občany EU?
  V souvislosti s rozšířením pravomocí vyhlašuje Agentura GSA celkem 9 výběrových řízení na místa dočasných nebo smluvních zaměstnanců.
  Místo výkonu práce je Praha.
  Termín pro přihlášení: 3. až 13. července 2020 (v závislosti na konkrétním výběrovém řízení)

 • Výběrové řízení do Agentury EU pro evropské programy družicové navigace (GSA) (pdf, 42 kB)
  Chcete se podílet na zprostředkování přínosů z evropských programů družicové navigace pro občany EU?
  Lze se přihlásit do některého ze 6 výběrových řízení vyhlášených agenturou GSA.
  Místo výkonu práce je buď Praha nebo Saint-Germain-en-Laye (Francie).
  Termín pro přihlášení: 22. až 29. června 2020 (v závislosti na konkrétním výběrovém řízení)

 • Výběrové řízení na podzimní běh stáže NEPT 2020 - termín prodloužen
  V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 prodloužila Evropská komise termín pro podávání přihlášek na podzimní běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) roku 2020. Nově lze přihlášku podat do 28. dubna 2020.
  Bližší informace naleznete zde.

 • Vyhlašujeme nový běh stáže Erasmus for Public Administration v termínu 13. - 23. října 2020
  Termín pro podávání přihlášek je 17. dubna 2020. Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU.
  Bližší informace naleznete zde.

 • Výběrové řízení na podzimní běh stáže NEPT 2020
  Vyhlašujeme nový běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) v termínu od 1. nebo 16. října 2020.  Na tento běh stáže NEPT má Česká republika 5 míst. Termín pro podávání přihlášek je 26. března 2020.
  Bližší informace

 • Administrátoři (AD8) a asistenti (AST4) v oblasti informačních a komunikačních technologií
  Chcete se podílet na vytváření a naplňování nových strategií v oblasti informačních a komunikačních technologií a hledat nová komunikační řešení?
  Lze se přihlásit jen na jeden z následujících oborů:
  - obor 1: Pokročilé technologie: vysoce výkonná výpočetní technika (AD 8/AST 4)
  - obor 2: Pokročilé technologie: kvantové technologie (AD 8)
  - obor 3: Analýza dat a datová věda (AD 8/AST 4)
  - obor 4: Digitální pracoviště, automatizace v kancelářské administrativě a mobilní výpočetní technika (AD 8/AST 4)
  - obor 5: Bezpečnost IKT (AD 8/AST 4)
  - obor 6: IT infrastruktura a cloud (AD 8/AST 4)
  Termín pro podání přihlášek je 6. února 2020 (do 12 h středoevropského času).

 • Administrátoři (AD7, AD9) v oblasti humanitární spolupráce
  Chcete se podílet na utváření rozvojové politiky EU za účelem snižování chudoby ve světě, zajištění udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje respektujícího životní prostředí, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv? Lze se přihlásit jen do jedné platové třídy (AD7 nebo AD9).
  Termín pro podání přihlášek je 14. ledna 2020 (do 12 hod středoevropského času).

 • Přípravný seminář k 1. kolu výběrových řízení EPSO
  Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se zahraničním partnerem a krajskými Eurocentry a univerzitami uspořádá sérii přípravných seminářů k výběrovým řízením EPSO. Semináře se uskuteční v Ostravě (6. 11. 2019) a v Brně (7. 11. 2019). Semináře jsou vhodné jak pro ty, kteří se přihlásili do všeobecného výběrového řízení, tak i pro zájemce o specializovaná výběrová řízení. Více informací naleznete na odkazu výše.

 • Otevření možnosti přihlašování ke studiu na College of Europe v akademickém roce 2020/2021
  Prestižní evropská univerzita College of Europe otevřela dne 1. října 2019 možnost přihlašování se ke studiu na této prestižní univerzitě s termínem podávání přihlášek do 15. ledna 2020. Bližší informace najdete v informační brožuře (pdf, 3 MB) a v sekci Mezinárodní aktivity.

 • Vyhlašujeme nové běhy stáže Erasmus for Public Administration v termínech 3. - 13. března 2020 a 9. - 19. června 2020
  Termín pro podávání přihlášek je 16. října 2019.
  Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Příprava semináře k 1. kolu výběrových řízení EPSO
  Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se zahraničním partnerem uspořádá sérii přípravných seminářů k výběrovým řízením EPSO.
  Semináře se uskuteční v Praze (2. 9. 2019) a v Bruselu (9. 9. 2019).
  Semináře jsou vhodné jak pro ty, kteří se přihlásili do všeobecného výběrového řízení, tak i pro zájemce o specializovaná výběrová řízení.

 • Vyhlašujeme nový termín magisterského studia Young Leaders Program pro akademický rok 2020/2021
  Termín pro podávání přihlášek je 4. října 2019.
  Young Leaders Program je roční magisterské studium v Japonsku určené zaměstnancům veřejné správy. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Nabídka stáže NEPT
  Vyhlašujeme nový běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) v termínu od 1. nebo 16. března 2020. Pro rok 2020 má Česka republika k dispozici celkem 14 míst. Termín pro podávání přihlášek je 30. srpna 2019. Bližší informace zde.

 • Výběrové řízení na pozici Senior Policy Adviser (OECD-SIGMA)
  OECD vyhlašuje výběrové řízení na pozici Senior Polic Adviser v rámci útvaru SIGMA, který se zaměřuje na podporu systému veřejné správy a zavádění udržitelných reforem ve státech, které se ucházejí či jsou potenciálními uchazeči (Turecko, země západního Balkánu) o členství v EU a v některých dalších státech mimo EU.
  Termín pro podání přihlášek je do 6. srpna 2019, 23:59 hodin.

 • Specializované výběrové řízení pro Úřad evropského veřejného žalobce - EPPO (AD6)
  Chcete se podílet na činnosti instituce vyšetřující trestné činy proti finančním zájmům Unie?
  Úřad EPSO vyhlašuje výběrové řízení v následujících oborech:
  - Obor 1: Právo
  - Obor 2: Rozpočet
  - Obor 3: Bezpečnost
  Termín pro podání přihlášek je 19. července 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Specializované výběrové řízení v oblasti práva a financí do institucí EU (AD7)
  Chcete se podílet na budoucí podobě práva a financí v Evropské unii?
  Úřad EPSO vyhlašuje výběrové řízení v následujících oborech:
  - Obor 1: Právo hospodářské soutěže
  - Obor 2: Finanční právo
  - Obor 3: Právo hospodářské a měnové unie
  - Obor 4: Finanční pravidla vztahující se na rozpočet EU
  - Obor 5: Ochrana euromincí proti padělání
  Termín pro podání přihlášek je 9. července 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Výběrové řízení na pozici referentů do institucí EU (AD5)
  Chcete se podílet na řešení některých palčivých problémů, s nimiž se potýká současná společnost?
  Termín pro podání přihlášek je 25. června 2019 (do 12 h středoevropského času). 

 • Administrátoři (AD5 a AD7) v oblasti auditu
  Vyhlášení výběrového řízení do institucí EU v oblasti auditu.
  Termín pro podání přihlášek je 12. června 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Online veletrhu kariéry v institucích EU pořádaný EPSO
  Dne 28. 5. 2019 v době od 16 do 20 h organizuje EPSO online veletrh kariéry v institucích EU. V této době bude možné navštívit některý z virtuálních stánků EPSO a v rozhovoru se zástupci institucí EU („one-on-one text-based conversations“) získat odpovědi na jakékoli otázky týkající se kariéry v institucích EU, především k nadcházejícím výběrovým řízením:
  - audit
  - všeobecné výběrové řízení (AD5)
  - specializované výběrové řízení na odborníky v oblasti práva
  - kariérní příležitosti pro čerstvé absolventy vysokých škol
  Pro účast na akci je třeba se registrovat na odkaze:
  - https://www.globalcareersfair.com/event/shaping-europe-together/

 • Staff on loan - výzva k nominaci uchazečů
  Stálá mise České republiky při OECD pokračuje v programu odborných stáží zaměstnanců státní služby v Sekretariátu OECD Staff on Loan v rozsahu od tří do šesti měsíců. Jsou otevřeny nominace z ministerstev i z dalších služebních úřadů na období září 2019 - červen 2020. Načasování stáže a její tematické zaměření je vhodné předem konzultovat se Stálou misí České republiky při OECD
  S ohledem na délku přípravných jednání se Sekretariátem OECD Stálá mise České republiky při OECD uvítá přihlášky na stáž, která by začínala na podzim 2019, co nejdříve. Zájemce o stáž na jaře 2020 žádáme, aby svou přihlášku zaslali nejpozději na podzim roku 2019
  Agendu má na Stálé misi České republiky při OECD na starosti paní Karolína Rezková, email: karolina_rezkova@mzv.cz, která je připravena zodpovědět případné dotazy zájemců
  Podrobnosti a přihlášení

 • Erasmus for Public Administration
  Vyhlašujeme nový běh stáže Erasmus for Public Administration v termínu 15. - 25. října 2019.
  Termín pro podávání přihlášek je 12. dubna 2019.
  Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Přípravné semináře k 1. kolu výběrových řízení EPSO (pdf, 144 kB)
  Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se zahraničním partnerem uspořádá sérii přípravných seminář k výběrovým řízením EPSO.
  Semináře se uskuteční v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).
  Semináře jsou vhodné jak pro čerstvé absolventy vysokých škol (zájemce o všeobecné výběrové řízení), tak i pro zájemce o specializovaná výběrová řízení, která budou vyhlašována v průběhu roku.

 • Probíhající a plánovaná výběrová řízení do institucí EU v první polovině roku 2019 (pdf, 38 kB)

 • Administrátoři (AD7) v oblasti výzkumu
  Vyhlášení výběrového řízení do institucí EU v oblasti výzkumu v 6 oborech:
  obor 1          Kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření
  obor 2          Datové vědecké aplikace
  obor 3          Modelování politických opatření
  obor 4          Vývoj aplikací v oblasti zkoumání vesmíru, telekomunikací a dálkového průzkumu Země
  obor 5          Správa a sdělování vědeckých poznatků
  obor 6          Jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu
  Termín pro podání přihlášek je 26. března 2019 (do 12 h středoevropského času).

 • Nabídka stáže NEPT
  Vyhlašujeme nový běh Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) v termínu od 1. nebo 16. října 2019. Pro tento běh má Česka republika k dispozici 4 místa. Termín pro podávání přihlášek je 18. března 2019. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkazu.

 • Administrátoři (AD7) v oblasti bezpečnosti (osob, budov, informací)
  Termín pro podání přihlášek je 26. února 2019 (do 12 h středoevropského času). Vyhlášení výběrového řízení do institucí EU v bezpečnostní oblasti v oborech: 1. bezpečnostní operace, 2. technické zabezpečení a 3. bezpečnost informací a zabezpečení dokumentů.

 • Zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku (AD 13)
  Evropská komise vyhlašuje externí výběrové řízení na obsazení pozice poradce zástupce generálního ředitele v Generálním ředitelství pro energetiku.

 • Administrátoři (AD 7) v oborech 1. cla, 2. daně
  Vyhlášení nového výběrového řízení na pozice referentů v celní oblasti a v oblasti zdanění do institucí EU

 • Young Leaders Program
  Vyhlašujeme nový termín magisterské stáže Young Leaders Program pro akademický rok 2019/2020.
  Termín pro podávání přihlášek je 31. října 2018.
  Young Leaders Program je roční magisterské studium v Japonsku určené zaměstnancům veřejné správy. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

 • Erasmus for Public Administration
  Vyhlašujeme nové běhy stáže Erasmus for Public Administration v termínech 5. - 15. března 2019 a 11. - 21. června 2019.
  Termín pro podávání přihlášek je 19. října 2018.
  Erasmus for Public Administration je krátkodobá stáž v rozsahu 8,5 dne organizovaná Evropskou komisí s cílem seznámit účastníky se základním chodem institucí EU. Bližší informace naleznete na výše uvedeném odkaze.

  

vytisknout  e-mailem