Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úspěšně proběhla Konference Efektivní řízení kvality

Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra uspořádala 23. listopadu 2021 on-line konferenci Efektivní řízení kvality. Konference, která byla organizována v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, se zúčastnilo 140 zástupců služebních úřadů. 

V nahrávacím studiu Ministerstva vnitra během celodenního programu vystoupili odborní lektoři a specialisté v oboru kvality spolu s členy týmů kvality služebních úřadů a jejich dalšími představiteli. Konferenci zahájil náměstek ministra vnitra sekce pro státní službu MV ČR, prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Ve svém pozdravu na konferenci vyjádřil přesvědčení, že i přes počáteční obtíže, které služební úřady mohly a mohou při zavádění systému řízení kvality provázet, věří v přínos těchto kroků ke zlepšení řízení úřadů a přislíbil podporu udržitelnosti výstupů projektu Sekce pro státní službu.

Personální ředitelka sekce pro státní službu Ministerstva vnitra ČR, Mgr. Martina Postupová, ve svém úvodním slovu a následně při konečném shrnutí a vyhodnocení průběhu konference znovu připomněla některé základní metodické přístupy k indikátorům projektu a k závaznosti jejich plnění ze strany služebních úřadů s konečným datem 30. 6. 2022.

V šestnácti vystoupeních zazněly odborné rady, doporučení a také praktické zkušenosti v oblasti zavádění a řízení kvality ve služebních úřadech, tak jak se o ně s posluchači podělily např. Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Úřad vlády ČR, Česká školní inspekce, Český statistický úřad, Státní pozemkový úřad a Státní fond dopravní infrastruktury ČR.

Přednášející ve svých příspěvcích k praktickým zkušenostem se zaváděním systému řízení kvality zdůraznili zejména význam podpory vedení služebních úřadů v tomto procesu. Kladli také důraz na dostatečné vzdělávání a aktivní přístup členů týmů kvality a upozornili na delší časový horizont, se kterým je třeba pro splnění požadavků Metodického pokynu počítat.

Celou konferencí provázela moderátorka a tisková mluvčí Českého statistického úřadu ČR, Mgr. Petra Kolářová.

V chatu on-line konference zasílali účastníci své podněty a otázky do diskuze, která probíhala vždy po každém tematickém celku.

I po skončení konference pokračuje cyklus vzdělávání k tématům z oblasti kvality pořádaným Sekcí pro státní službu. Podrobné informace k možnosti přihlášení a podmínkám účasti najdou všichni zájemci na webu MV Školení k řízení kvality - Státní služba (mvcr.cz).

EU.jpg

Odkazy do noveho okna

1.jpg

Mgr. Martin Vavřina - státní tajemník Mi... 

Detailní náhled

2.jpg

Mgr. Petra Kolářová - moderátorka konfer... 

Detailní náhled

3.jpg

Bc. Tereza Kopecká a Petra Kazdová DiS. ... 

Detailní náhled

4.jpg

PhDr. Petr Šebek - ředitel odboru person... 

Detailní náhled

5.jpg

Mgr. Michal Svěrák - vedoucí Kanceláře s... 

Detailní náhled

6.jpg

Ing. Jana Novosáková, Ph.D., MBA a Mgr. ... 

Detailní náhled

7.jpg

Bc. Marie Machálková - projektový specia... 

Detailní náhled

8.jpg

Mgr. Stanislav Měšťan - státní tajemník ... 

Detailní náhled

9.jpg

Ing. Olga Mertlová, Ph.D. - vedoucí oddě... 

Detailní náhled

10.jpg

Michal Henych, MBA odborný lektor a Mgr.... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem