Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Školení k řízení kvality

V souladu s Metodikou zavádění řízení kvality ve služebních úřadech připravil projektový tým sekce pro státní službu školení v problematice řízení kvality, včetně návaznosti na Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech (dále jen "Metodický pokyn").

Aktivity spojené se zaváděním principů řízení kvality jsou součástí projektu "Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy" s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

  

Informace o školení

Školení je koncipováno jako pětidenní, přičemž  první den je realizován prostřednictvím vzdáleného přístupu - samostudia a další čtyři dny formou prezenčního školení nebo v době opatření proti šíření onemocnění Covid-19 formou online školení.

Školení probíhá v tématických 8hodinových nebo 4hodinových celcích, které odráží zásadní témata Metodického pokynu. Prezenční nebo online výuce předchází povinné 8hodinové samostudium Úvod do řízení kvality.

Cílovou skupinou jsou zejména manažeři kvality jmenovaní ve služebních úřadech a dále také další členové týmu kvality a zaměstnanci, kteří jsou pověřeni zaváděním požadavků na řízení kvality v souladu s Metodickým pokynem.

Po absolvování celého školení bude účastníkům vystaveno a předáno Osvědčení o získané profesní způsobilosti "specialista kvality ve služebním úřadu", platné ve všech služebních úřadech.
 

Pro získání osvědčení je nezbytné, aby každý účastník

  • absolvoval celkem 40 hodin školení;

  • jako první se seznámil s dokumentem "Úvod do řízení kvality" formou samostudia;

  • absolvoval další školení v pořadí, které si určí sám z nabídky školení k řízení kvality;

  • odevzdal všechny úkoly a práce, které budou zadány v průběhu jednotlivých částí školení.
     

Podrobnější informace k přihlášení na školení řízení kvality naleznete zde.

  

Aktuálně nabízená školení

  

Kontaktní údaje na organizátory školení

  

Kontaktní údaje na členy týmu kvality:

  

OPZam.jpg

  

vytisknout  e-mailem