Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2023

Realizace programu MEDEVAC v 1. pol. roku 2023

  • 9 lékařských misí do zahraničí (Ghana, Jordánsko, Libanon, Rwanda, Senegal, Zambie) za účasti 6 českých nemocnic (FN Brno, FN Bulovka, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc, ÚVN, VFN) a AČR;
  • 3 rekognoskační mise do zahraničí (Senegal, Irák) za účelem rozšíření spolupráce;
  • 7 odborných stáží zdravotníků (Ghana, Rwanda, Senegal, Zambie) v České republice (FN Brno, FN Bulovka, IKEM, FN Královské Vinohrady, FN Motol);
  • 3 školení zdravotníků v zahraničí (Senegal, Rwanda) ve spolupráci s AČR, FN Brno a FN Bulovka
  • celkem v 1. pol. roku 2023 odoperováno 586 pacientů v zahraničí (gynekologie, oftalmologie, traumatologie, plastická chirurgie) a proškoleno 35 zahraničních zdravotníků;
  • 1 materiální dar (Turecko) v rámci mimořádné pomoci po zemětřesení v únoru 2023.

MISE

Libanon / VFN – oftalmologie (23. 4. – 5. 5. 2023)

Oftalmologický tým VFN ve složení MUDr. Petr Sklenka a Renata Altmannová vyjel na svou už šestou misi do Bejrútu, kde během deseti operačních dnů odoperoval celkem 118 pacientů. Naprostou většinu pacientů tvořili samotní Libanonci – vzhledem ke stále prohlubující se ekonomické krizi si totiž v současné době většina libanonské populace nemůže operaci šedého zákalu dovolit; veřejné nemocnice navíc opouští velká část zdravotníků a personálu.

Irák / FN Brno, FN Bulovka – rekognoskace anesteziologie, gynekologie, popáleniny (24. – 28. 4. 2023)

Tým lékařů z FN Bulovka a FN Brno navštívil nemocnice v iráckém hlavním městě Bagdádu a nedalekém Najaf a Abu Ghraib. Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka se zaměřil na identifikaci potřeb místní gynekologie a porodnictví. Primář MUDr. Jakub Bala z FN Bulovka posuzoval urgentní péči a úroveň anestezie, prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M., FICS z FN Brno navštívil popáleninová centra v Najaf a Bagdádu.

Senegal / AČR, FN Bulovka – gynekologie, traumatologie, rekognoskace gynekologie, neurochirurgie (24. 4. – 10. 5. 2023)

Na přelomu dubna a května proběhly v senegalském Thies dvě lékařské mise: traumatologická mise lékařů AČR, během níž bylo odoperováno celkem 18 pacientů, a gynekologická mise lékařů z FN Bulovka, během níž bylo odoperováno 77 pacientek s komplikovanými diagnózami.

V průběhu mise proběhly i dvě rekognoskace lékařů z nových partnerských nemocnic programu, a to gynekologů z Fakultní Thomayerovy nemocnice – MUDr. Petra Kolka a MUDr. Nory Romsauerové – a neurochirurga MUDr. Jana Šroubka z Nemocnice Na Homolce.

Zambie / FN Brno, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc – traumatologie (28. 4. – 13. 5. 2023)

Na přelomu dubna a května se v západní provincii Zambie, konkrétně v jedné z nejchudších oblastí, uskutečnila první mise traumatologie, která navazovala na rekognoskaci z roku 2022. Během mise bylo provedeno celkem 32 operačních výkonů na 30 pacientech.

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (29. 4. – 12. 5. 2023)

Během šesti operačních dnů provedl v partnerské nemocnici Cape Coast Teaching Hospital tříčlenný tým prof. MUDr. Andreje Sukopa, Ph.D., celkem 74 operačních zákroků na 52 pacientech. Vyšetřeno bylo více než 80 žen a dětí s vrozenými vadami končetin a následky vážných popáleninových úrazů. S činností lékařského týmu a průběhem mise programu MEDEVAC se na místě seznámil i ministr vnitra Vít Rakušan.

Ghana / VFN – traumatologie (22. 5. – 2. 6. 2023)

Traumatologický tým VFN pod vedením doc. MUDr. Filipa Burgeta, Ph.D. odoperoval v ghanském Tamale celkem 22 pacientů. Pacienti s nezhojenými zlomeninami, nervovými parézami, infekty a akutními úrazy z řad chudých obyvatel Ghany by si lékařskou péči bez pomoci českých lékařů nemohli dovolit.

Ghana / FN Bulovka – gynekologie (5. 6. – 15. 6. 2023)

Gynekologický tým z FN Bulovka pod vedením prof. MUDr. Michala Zikána, Ph.D., se na začátku června účastnil další mise v ghanské Tamale Teaching Hospital. Během šesti operačních dnů se pětičlennému týmu podařilo odoperovat celkem 70 pacientek s komplikovanými gynekologickými diagnózami.

Jordánsko / ÚVN – oftalmologie (19. 27. 6. 2023)

Na konci června proběhla v Ammánu již tradiční oftalmologická mise, která byla zaměřena na ošetření pacientů s šedým zákalem, který mnohým z nich způsobil úplnou slepotu. Během týdenní mise se podařilo oftalmologickému týmu z Ústřední vojenské nemocnice pod vedením doc. MUDr. Martina Šína, Ph.D. odoperovat rekordních 195 pacientů a provést 254 operačních zákroků šedého zákalu. Pacienti byli vybráni z řad místní chudé populace a syrských uprchlíků z přilehlých táborů.
 

ŠKOLENÍ

Ghana / FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (20. – 26. 2. 2023)

Začátkem roku proběhla ve FN Královské Vinohrady stáž lékařů z Ghany z partnerské Cape Coast Teaching Hospital v oboru plastická chirurgie. Během stáže se lékaři měli možnost seznámit s celým chodem a organizací české nemocnice, také se školili u zákroků, které se běžně v ghanské nemocnici neprovádí. Stáž přispěla k lepší připravenosti při realizaci druhé mise plastické chirurgie týmu FNKV, která se uskutečnila v květnu 2023.

Rwanda – FN Královské Vinohrady – plastická chirurgie (4. – 12. 3. 2023)

V březnu proběhla v Praze stáž lékaře z nové partnerské nemocnice, University Teaching Hospital of Kigali, kde ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady bude v srpnu také realizována první edukační mise v oboru plastické chirurgie.

Zambie / FN Motol – ORL (8. – 16. 4. 2023)

Ve Fakultní nemocnici v Motole proběhla na začátku dubna stáž ve specializaci ORL, jíž se účastnil lékař partnerské nemocnice University Teaching Hospital. Během stáže se lékař měl možnost seznámit s celým chodem a organizací české nemocnice, také se školil u mnoha zákroků.

Ghana / IKEM, FN Motol – infektologie (15. – 23. 4. 2023)

V dubnu proběhla v České republice první stáž v oboru infektologie, jež navázala na rekognoskaci z roku 2022 v naší ghanské partnerské nemocnici Tamale Teaching Hospital. Uvítali jsme u nás 2 lékařky, které získávaly poznatky v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny pod vedením MUDr. Petra Smejkala, hlavního epidemiologa této nemocnice, a dále i ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se jim věnoval MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Ghana / FN Bulovka – gynekologie, anesteziologie (15. – 29. 4. 2023)

V dubnu se ve Fakultní nemocnici Bulovka uskutečnila stáž šesti zdravotníků z ghanské Tamale Teaching Hospital – tří lékařek, jednoho anesteziologa, jedné instrumentářky a jedné porodní asistentky ve specializaci gynekologie. Cílem stáže bylo nejen předat ghanským zdravotníkům nové znalosti a zkušenosti a seznámit je s chodem gynekologické kliniky v České republice, ale i prohloubit vzájemný vztah mezi českým a ghanským týmem zdravotníků. Tato zahraniční zkušenost pomůže tamalskému týmu mj. i provádět změny v chodu vlastního oddělení a v dlouhodobém horizontu lépe pečovat o své pacientky.

Zambie / FN Motol – dětská kardiochirurgie (16. 4. – 1. 5. 2023)

Ve Fakultní nemocnici v Motole proběhla stáž šesti zambijských zdravotníků zdravotníků (4 lékaři, 2 zdravotní sestry), z partnerské nemocnice National Heart Hospital v Lusace. Cílem stáže bylo seznámení zambijského a českého týmu zdravotníků ve specializaci dětské kardiochirurgie. Jelikož tento obor i nemocnice je v Zambii v počátcích, a zároveň patří k jednomu z nejnáročnějších jak na přípravu, tak samotné provedení, bylo nutné zambijské kolegy seznámit s potřebným vybavením i zajištěním personálu při plánované lékařské misi.

Senegal / FN Bulovka – gynekologie (17. 5. – 18. 6. 2023)

V květnu ve FN Bulovka začala dvouměsíční stáž 2 senegalských lékařů z oboru gynekologie z naší partnerské nemocnice Centre Hospitalier Hadji Amadou Sakhir Ndieguene ve městě Thiès. Během své stáže se senegalští lékaři seznamovali s poznatky a zákroky z oblasti laparoskopické chirurgie. Tato stáž navázala na udělení vázaného peněžního daru, jenž byl udělen ZÚ v Dakaru a na němž se návrhem podíleli lékaři našich expertních týmů. Součástí vázaného peněžního daru bylo vybavení a zprovoznění 5. operačního sálu v nemocnici v Thiès, jejich domovské nemocnici určeného pro endoskopickou/laparoskopickou chirurgii. Vybavení tohoto sálu tvoří součást vázaného peněžního daru.

Rwanda / FN Brno, FN Bulovka – gynekologie (14. – 20. 5. 2023)

V polovině května proběhla první školící mise onkogynekologie ve Rwandě. Přední čeští onkogynekologové, prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., z Fakultní nemocnice Bulovka a doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno zahájili spolupráci s kolegy z Rwanda Military Hospital ve všech aspektech péče o pacientky. Mise tak kombinovala klinická vyšetření, přednášky i operace.

MATERIÁLNÍ DAR

Turecko – materiální pomoc po zemětřesení

V reakci na ničivé zemětřesení byla Turecku poskytnuta materiální pomoc, která reagovala na specifické požadavky velvyslanectví Turecké republiky na dodávky zdravotnického materiálu. Nakoupen byl spotřební zdravotnický materiál (obvazy, šití, rukavice, sady chirurgických nástrojů). Pomoc byla zajištěna v součinnosti s FN Královské Vinohrady a na místo byla doručena ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.
 

MIMOŘÁDNÁ POMOC UKRAJINĚ

FN Hradec Králové, VFN – stáž fyzioterapie (27. – 31. 3. 2023)

Na jaře proběhla pětidenní stáž fyzioterapeutů z nově vznikající nemocnice Superhumans, která je zaměřena na léčbu zraněných v důsledku války. Tři zdravotníci ze Lvova a Kyjeva, kteří u nás strávili poslední březnový týden, nejprve navštívili Všeobecnou fakultní nemocnic v Praze, kde proběhlo školení například v léčbě bolesti nebo roli psychologa ve fyzioterapie. Na druhou polovinu týdne se skupina přesunula do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde se stáž zaměřovala na práci s pacienty po amputaci končetin a rehabilitace osob s pooperační protézou.

FN Brno, FN Královské Vinohrady – rekognoskace popáleniny, plastická chirurgie (16. 4. – 21. 4. 2023)

V polovině dubna proběhla rekognoskační mise programu MEDEVAC ve Lvově a Kyjevě, a to za účasti doc. Roberta Zajíčka, přednosty Kliniky popáleninové Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, doc. Břetislava Lipového, zástupce přednosty Kliniky popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno, prof. Jiřího Horáčka ze 3. LF UK, zástupců Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Českého červeného kříže a dále také zástupců podnikatelského sektoru ČR. Při rekognoskační misi bylo navštíveno celkem 10 zdravotnických zařízení a proběhla jednání s Ministerstvem zdravotnictví UA a dalšími relevantními partnery, například s představiteli oblastních samospráv. Mohli jsme tak naplánovat konkrétní zapojení programu MEDEVAC do další pomoci Ukrajině a určit vhodné partnery a další možnosti spolupráce.

Materiální pomoc
Ve spolupráci s Českým červeným křížem byly na Ukrajinu dopraveny dvě dodávky zdravotnického materiálu, a to pro nemocnici v Ternopilu (dodávka osteosyntetického materiálu v hodnotě 11,5 mil. Kč připravená ve spolupráci s FN Královské Vinohrady) a dále pro nemocnici v Lysetzi (dodávka zdravotnického materiálu v hodnotě 5 mil. Kč, na které se podílela FN Bulovka).

VÝSTAVA PROGRAMŮ MEDEVAC A POMOC NA MÍSTĚ

V lednu se pod záštitou ministra vnitra Víta Rakušana v prostorách Národní technické knihovny konala slavnostní vernisáž výstavy fotografií z aktivit programů MEDEVAC a Pomoc na místě, které se účastnili například hosté ze spolupracujících ministerstev našich programů, členové našich lékařských týmů či nevládních organizací. Výstava byla po měsíci přesunuta z Národní technické knihovny na Univerzitu Karlovu, poté putovala do dalších míst: v měsíci dubnu a první polovině května byla vystavena ve FN Motol, dále u příležitosti konference věnované medicíně katastrof bylo možné výstavu vidět na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, odkud pak pokračovala do FN Bulovka. V červenci byla výstava propůjčena FN Brno a v září se přesunula do FN Olomouc. Výstava zaznamenala značný zájem publika i institucí, proto díky tomuto úspěchu plánujeme v příštím roce s výstavou i nadále pokračovat.
 

NÁVŠTĚVA MINISTRA VÍTA RAKUŠANA V AFRICE

Na přelomu dubna a května 2023 proběhla cesta ministra vnitra České republiky Víta Rakušana do tří afrických zemí, kde je program MEDEVAC aktivní: do Senegalu, Ghany a Rwandy. Vít Rakušan během své cesty v Senegalu navštívil partnerskou nemocnici programu MEDEVAC v senegalském Thiès, kde právě probíhala traumatologická mise lékařů AČR, gynekologická mise lékařského týmu FN Bulovka a dvě školicí mise opět pod vedením lékařů AČR. Zde ministr vnitra Vít Rakušan předal nemocnici v Thiès spolu s velvyslancem ČR v Dakaru panem Markem Skolilem vázaný peněžní dar ve výši 10 mil. Kč, na jehož identifikaci se podíleli lékaři expertních týmů MEDEVAC ve specializacích traumatologie, gynekologie a ORL a jehož součástí bylo právě vybavení pro tyto specializace. Tento věcný dar významným způsobem přispěje ke zkvalitnění péče poskytované pacientkám a pacientům regionu Thiès a jeho okolí a napomůže i zdárnému průběhu budoucích misí českých lékařů v Senegalu.

Ze Senegalu Vít Rakušan pokračoval do Ghany, kde navštívil nemocnici Cape Coast, ve které právě začínala mise plastických chirurgů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a spolu s nimi tuto misi slavnostně zahájil. Mise ve specializaci plastické a rekonstrukční chirurgie v Ghaně zde probíhá od loňského roku a naši lékaři se zde zaměřují především na pomoc ženám a dětem s vrozenými vadami končetin nebo po těžkém popáleninovém poranění.

Poslední zastávkou cesty delegace MV byla Rwanda, která se po podpisu memoranda o porozumění stává další partnerskou zemí programu MEDEVAC. I ve Rwandě byla důležitým bodem jednání naše zdravotně-humanitární pomoc. Letos v této africké zemi plánujeme mise ve specializacích traumatologie, gynekologie a plastické chirurgie.

vytisknout  e-mailem