Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská a mezinárodní spolupráce

Azylová a migrační politika představuje relativně mladou oblast spolupráce v rámci EU, avšak s velice intenzivním vývojem. Prvním velikým krokem k vytváření společných pravidel se stala Amsterodamská smlouva (v platnosti od 1999), která zařadila tuto problematiku do tehdejšího prvního pilíře spolupráce, tedy mezi komunitární (koordinované) politiky. Česká republika se vstupem do EU v roce 2004 tedy zavázala ke spolupráci v této oblasti. K výrazné změně dále došlo s přijetím Lisabonské smlouvy (v platnosti od 2009), která definuje spolupráci v otázce migrace a azylu jako tzv. sdílenou pravomoc a předpokládá rozvíjení společné politiky v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, která bude založena na solidaritě mezi členskými státy. Klíčovou rozhodovací roli má Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.

V reakci na vypuknutí migrační krize Evropská komise v květnu 2015 představila evropský program pro migraci shrnující potřebná okamžitá opatření a čtyři pilíře pro lepší řízení migrace na úrovni EU: snížení motivace k nelegální migraci, správa hranic – záchrana životů a zabezpečení vnějších hranic, silná společná azylová politika a nová pravidla legální migrace.

Ministerstvo vnitra se aktivně podílí na evropské spolupráci prostřednictvím účasti na pracovních skupinách Rady EU, Komise EU, agentur EU jako např. Evropského azylového podpůrného úřadu (EASO), Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Frontex), euLisa, Evropské migrační sítě (EMN)  a regionálních uskupení jako například Salcburské fórum či Visegrádská skupina.

Ministerstvo vnitra rovněž spolupracuje v širokém spektru migračních otázek s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti migrace, především s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodním centrem pro rozvoj migračních politik (ICMPD).

  

vytisknout  e-mailem