Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě

MEDEVAC_-_logo.jpg

MEDEVAC v roce 2019

Realizace programu MEDEVAC v roce 2019

  • vyslání 21 lékařských týmů do zahraničí za účasti 8 českých nemocnic (FN Hradec Králové, FN Královské Vinohrady, FN Motol, FN Olomouc, IKEM, Nemocnice Na Bulovce, ÚVN, VFN)
  • 774 odoperovaných pacientů v zahraničí (dětská kardiochirurgie, gynekologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, rekonstrukční a plastická chirurgie a traumatologie)
  • více jak 1000 odborných vyšetření s diagnostikou
  • 3 rekognoskační cesty do zahraničí za účelem přípravy budoucích misí programu MEDEVAC v dané zemi (Etiopie, Ghana, Maroko)
  • 1 předvýběrová mise za účelem nastavení výběru pacientů (Libanon)
  • 4 odborné stáže v oblasti zdravotnického personálu v oblasti dětské kardiochirurgie, fyzioterapie, ortopedie a plastické chirurgie v českých nemocnicích pro celkem 15 odborníků (Etiopie, Maroko, Ukrajina)
  • 5 školení zahraničního personálu v Etiopii a na Ukrajině (177 účastníků)
  • podpořeny 2 zdravotnické projekty na renovaci zdravotnických center, přístrojové vybavení nemocnic a školení zdravotnického personálu v Burkina Faso a Mauritánii v celkové výši 10 mil. Kč (Light for the World, Lutheran World Federation)
  • účast programu MEDEVAC na European Development Days v Bruselu a na Dnech Evropy v Praze
  • 7x výstava Létající lékaři v ČR, 1x v zahraničí (NYC)

  

Jordánsko / Nemocnice Na Bulovce - ortopedie (30. 1. - 8. 2. 2019)

První misi programu MEDEVAC v roce 2019 zahájil ortopedický tým pod vedením prof. Chomiaka v jordánském Ammánu. Výběrem čtyřčlenného týmu Nemocnice Na Bulovce, který je stálým účastníkem programu již od roku 2014, prošlo celkem 45 pacientů s poúrazovými, vrozenými a degenerativními vadami pohybového aparátu. Po důkladném zvážení bylo k operaci vybráno 19 z nich. Z důvodu nemoci bylo nakonec operováno 18 pacientů, na kterých bylo provedeno celkem 22 operačních zákroků.
 

Ukrajina / VFN - školení fyzioterapie (4. 2. - 7. 2. 2019)

Začátkem února proběhla školící mise fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotních sester v Kyjevě. Mise spočívala v přednáškách pro personál Kyjevské oblastní nemocnice a vyučujících z ukrajinských kateder fyzioterapie. Součástí byla i práce českého týmu s problematickými případy vybranými z řad pacientů nemocnice. V rámci výjezdu probíhaly i pohovory s kandidáty na stáž v České republice. Nakonec bylo vybráno 5 stážistek z řad ukrajinských vyučujících a tři stážisté z personálu Kyjevské oblastní nemocnice.
 

Libanon / VFN, RHUH - oftalmologie (26. 2. - 1. 3. 2019)

Předvýběrová mise programu MEDEVAC byla uskutečněna za účelem vytvoření mechanismu předvýběru pacientů pro budoucí oftalmologické mise. Lékař z Všeobecné fakultní nemocnice, MUDr. Petr Sklenka, vyšetřil celkem 63 osob, z nichž 34 bylo vybráno k operaci šedého zákalu. Na tuto misi potom navazovala první lékařská mise v druhé polovině března, kde byly realizovány samotné zákroky.
 

Libanon / VFN - oftalmologie (18. 3. - 29. 3. 2019)

Oftalmologický tým ze Všeobecné fakultní nemocnice realizoval svou první misi, která zároveň byla i první misí programu MEDEVAC v Libanonu. Během deseti operačních dnů podstoupilo operaci šedého zákalu celkem 83 pacientů, především syrských uprchlíků a sociálně slabých Libanonců, kteří by jinak k ošetření neměli přístup. Přestože některé případy byly poměrně komplikované, všechny zákroky proběhly bez větších komplikací. Český lékařský tým při zákrocích využíval nový oftalmologický přístroj, který byl libanonské partnerské nemocnici (Rafik Hariri University Hospital) zakoupen prostřednictvím programu MEDEVAC v minulém roce.
 

Etiopie / FN Hradec Králové, ÚVN, Hospimed - školení techniků (18. 3. - 23. 3. 2019)

V druhé polovině března se uskutečnila první mise programu MEDEVAC v Etiopii, která se zaměřila na asistenci místnímu personálu v oblasti oprav a diagnostikování vad u zdravotnických přístrojů. Mise se zúčastnili 3 biomedicínští inženýři z FN Hradec Králové, Ústřední vojenské nemocnice a firmy Hospimed, kteří v průběhu 4 dnů školili místní personál a kontrolovali funkčnost přístrojů na oftalmologickém oddělení ve státní nemocnici Menelik II.
 

Senegal / VFN - traumatologie (26. 3. - 7. 4. 2019)

V termínu 26. 3. - 7. 4. proběhla první traumatologická mise v senegalském městě Thiés. Tým ve složení tří chirurgů, jedné sestry a jedné fyzioterapeutky se zaměřoval na pacienty se zlomeninami dolních končetin. Většinou se jednalo o komplikace hojení zlomenin (paklouby, infikované zlomeniny, zlomeniny zhojené ve špatném postavení), které v místních podmínkách s omezeným vybavením nebyla nemocnice v Thiés sama schopna vyřešit. Celkem bylo odoperováno 20 pacientů z řad sociálně slabších místních.
 

Jordánsko / ÚVN - oftalmologie (28. 3. - 7. 4. 2019)

Přestože tým z Ústřední vojenské nemocnice se programu účastní teprve od roku 2017, rychle se etabloval mezi jeho stálice. Dvojice ve složení doc. Jiří Pašta a instrumentářka Věra Pilíková se do nemocnice Al Khalidi vypravila již počtvrté a během osmi operačních dnů zvládla souběžně na dvou sálech odoperovat 144 pacientů (82 mužů / 62 žen).  Z pětiny se jednalo o vrozené syndromy, zbývajícím pacientům byl odoperován šedý zákal v pokročilém stádiu.
 

Jordánsko / FN Motol - dětská kardiochirurgie (1. 4. - 9. 4. 2019)

Tým Dětského kardiocentra FN Motol byl prvním týmem, který započal lékařské mise programu MEDEVAC v zahraničí. Do Jordánska jezdí pravidelně již od roku 2013. Letos tříčlenný tým pod vedením MUDr. Bukovského v 6 operačních dnech odoperoval celkem 13 pacientů s vrozenými srdečními vadami. Věk pacientů se pohyboval od 3 měsíců do 18 let a operace měly na svědomí nejen zvýšení kvality jejich života, ale v některých případech i samotnou záchranu, jelikož bez zákroku českých lékařů by některé děti do pár měsíců zemřely.
 

Jordánsko / FN Olomouc - traumatologie (3. 4. - 12. 4. 2019)

V dubnu do Jordánska také zavítal tříčlenný tým traumatologů z FN Olomouc. Ten v čele s MUDr. Špirochem působil v nové nemocnici Shmaisani Hospital. Ta byla vybrána na základě předchozích rekognoskačních cest a rozšířila tak portfolio nemocnic, ve kterých MEDEVAC v Jordánsku působí. V rámci předvýběru tým vyšetřil 65 osob s poúrazovými zraněními, nemocemi pakloubů a vrozenými vadami. V následujících 6 operačních dnech bylo odoperováno rekordních 28 pacientů s celkově 30 operacemi. Spolupráce s novou nemocnicí, stejně tak jako se smluvním lékařem Dr. Al-Qsousem, proběhla na výbornou a těšíme se na její pokračování do budoucna.
 

Ukrajina / VFN - školení lektorek fyzioterapie a ergoterapie (6. 5. - 24. 5. 2019)

Do školení byla nově zahrnutá akademická stránka fyzioterapie a ergoterapie. Do Všeobecné fakultní nemocnice přijelo pět lektorek z ukrajinských univerzit, které se zde seznámily se způsobem vyučování oborů v České republice i s jejich praktickým využitím. Získané zkušenosti budou moci předávat svým kolegům a studentům na Ukrajině.
 

Ukrajina / Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapeutů (13. 5. - 24. 5. 2019)

Návštěva fyzioterapeutů v Nemocnici Na Bulovce sloužila k prohloubení jejich znalostí a praktických dovedností získaných z předchozích stáží. Ve fyzioterapii je klíčová organizace a spolupráce mezi lékařem, fyzioterapeutem a zdravotní sestrou – lékař musí nejprve adekvátní rehabilitaci předepsat, fyzioterapeut ji následně musí s pacientem správně cvičit a zdravotní sestra zajišťuje polohování a celodenní péči o pacienta. Právě tato spolupráce není v Kyjevské oblastní nemocnici ideální, proto tentokrát přijel na stáž i lékař - ortoped, aby v pražské nemocnici viděl organizaci práce a mohl tento model aplikovat ve vlastní nemocnici na Ukrajině.
 

Ghana / FN Královské Vinohrady, FN Olomouc, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (20. 5. - 24. 5. 2019)

Ve dnech 20. - 24. 5. proběhla první rekognoskační mise programu MEDEVAC do Ghanské republiky. Mise se účastnil tým lékařů z různých specializací: infektoložka z Nemocnice Na Bulovce, plastický a rekonstrukční chirurg z FN Královské Vinohrady, gynekolog z Nemocnice Na Bulovce a traumatolog z FN Olomouc. V průběhu čtyř dnů byly navštíveny tři nemocnice za účelem zjištění jejich vybavenosti a navázaní potenciálního partnerství pro účely budoucí realizace misí. Zároveň proběhla schůzka se zástupci UNHCR kvůli otázce mobilizace uprchlických pacientů ze sousedící Burkiny Faso nebo Toga.
První reálná mise v Ghaně je plánována na prosinec 2019.
 

Maroko / FN Motol, Nemocnice Na Bulovce - rekognoskační mise (17. 7. - 19. 7. 2019)

V polovině července se tým programu MEDEVAC za doprovodu 3 lékařských specializací z FN Motol (dětská kardiochirurgie) a Nemocnice Na Bulovce (ortopedie a plastická chirurgie) vydal na krátkou rekognoskační cestu do Maroka. Během 3 dnů navštívil 3 státní nemocnice v Rabatu, v Marrákeši a v Casablance. Cílem mise bylo najít vhodnou partnerskou nemocnici pro realizaci budoucích misí a s nimi spojeným školením. Program v Maroku působil již v minulosti, avšak je cílem se zaměřit nejen na pomoc marocké populaci a místnímu zdravotnictví, ale také na poskytování péče uprchlíkům, kteří se aktuálně v zemi nachází.
 

Jordánsko / FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce - plastická a rekonstrukční chirurgie (4. 9. - 14. 9. 2019)

Prvním specializací, která zahájila podzimní část vysílání lékařských týmů, byla plastická a rekonstrukční chirurgie, spojená mise nemocnic FN Královské Vinohrady a Nemocnice Na Bulovce do Jordánska. Tříčlenný tým ve složení přednostů prof. Sukopa a MUDr. Molitora a sálové sestry Hany Váňové v rámci předvýběru prohlédl 36 pacientů, převážně dětí, které povětšinou trpěly rozsáhlými popáleninami. Operaci v ammánské nemocnici Al Khalidi podstoupilo nakonec 18 z nich, převážně z řad syrských uprchlíků a chudých Jordánců.
 

Ukrajina / VFN, Nemocnice Na Bulovce - školení fyzioterapie (10. 9. - 13. 9. 2019)

Návštěva Kyjevské oblastní nemocnice navazovala na předchozí školení ukrajinských fyzioterapeutů a zdravotníků v Kyjevě i v Praze. Cesty se zúčastnily týmy ze dvou českých nemocnic – Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Bulovce. Formou přednášek, workshopů a praktických cvičení bylo vyškoleno přes 40 osob z řad místního zdravotnického personálu – kromě fyzioterapeutů i sestry a lékaři či logopedi. V roce 2020 budou pokračovat odborná školení a stáže jak na Ukrajině, tak v ČR. Nově by se působení programu MEDEVAC mělo zaměřit také na akademickou sféru ve formě přednášek na vybraných ukrajinských univerzitách pro studenty i lektory, čímž pomůže dlouhodobě a efektivně etablovat obor fyzioterapie na Ukrajině.
 

Jordánsko / Ústřední vojenská nemocnice - ortopedie (11. 9. - 19. 9. 2019)

Na zářijovou misi plastických chirurgů navazovala ve stejné nemocnici mise ortopedů z Ústřední vojenské nemocnice v termínu od 11. do 19. září. Čtyřčlenný tým ve složení primář MUDr. Vaněček, chirurg MUDr. Vašek, anesteziolog MUDr. Henlín a instrumentář Stanislav Žáček v rámci předvýběru prohlédl 49 pacientů. V následujících dnech je čekal náročný program - měnily se klouby, vrtaly kolena, kyčle, opravovala křivá chodidla. Operováno bylo 16 pacientů všech věkových kategorií a dalších 16 pacientů podstoupilo léčbu neinvazivní metodou (injekce do kolen/ramen jako forma kloubní náhrady). Všechny operace dopadly nadmíru dobře a čtyřčlenný tým se tak po závěrečných kontrolách mohl navrátit do Čech.
 

Etiopie / FN Hradec Králové, ÚVN, Hospimed - školení techniků, FN Motol - Rekognoskace (23. 9. - 27. 9. 2019)

V období od 22. do 29. září se podruhé v tomto roce do Etiopie vydal tříčlenný tým biomedicinský inženýrů z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústřední vojenské nemocnice a společnosti Hospimed. Během týdenních seminářů v nemocnici Menelik II v Addis Abeba tým ve složení Ing. Mikeš, Ing. Buršík a Ing. Zalužanský vyškolil 23 techniků z celkem 10 státních nemocnic nacházejících se v hlavním městě. V rámci školení se účastníci mimo jiné dozvěděli, jak funguje magnetická rezonance, přístroj na anestezii nebo fakoemulzifikační přístroj. Během praktických částí si také mohli vyzkoušet práci s laserem, mikroskopy nebo pájecí pákou. 10 nejúspěšnějších si odneslo certifikát o absolvování školení. Školení přispělo ke zlepšení kvality péče v místních nemocnicích, ve kterých se nachází velké množství nefunkčních přístrojů.
Součástí návštěvy byla rekognoskační mise v univerzitní nemocnici Black Lion, během které prof. Tláskal z FN Motol zjišťoval možnosti budoucí spolupráce mezi oběma nemocnicemi v oblasti dětské kardiochirurgie. V průběhu návštěvy si prohlédl jak zrekonstruované oddělení kardiologie a kardiochirurgie, tak i rozestavěnou budovu věnovanou srdečním onemocněním, která by měla být dokončena do 2 let a měla by být největší svého druhu ve východní Africe. Přestože je nemocnice nacházející se též v hlavním městě vybavena moderními přístroji, velkým problémem je spotřební materiál a samotné léky, které je v Etiopii velmi obtížné obstarat - chybí zde dodavatelé a i základní věci, jako např. rukavice, ústenky či návleky na boty, jsou do země komplikovaně dováženy.
 

Senegal / FN Olomouc - Traumatologie (21. 10. - 31. 10. 2019)

Letošní druhá mise do Senegalu proběhla již tradičně ve městě Thiés, třetím největším městě v zemi. Svou první misi zde absolvoval tým z FN Olomouc, který už má bohaté zkušenosti z Jordánska. Tříčlenný tým ve složení MUDr. Korpa, MUDr. Kovařík a instrumentářka Jaromíra Havránková navzdory ztíženým podmínkám ve státní nemocnici Centre Universitaire Regional de Thies, např. v podobě rozbitého rentgenu, i vysokým venkovním teplotám tým odoperoval celkem 20 pacientů. Nejčastějšími pacienty byly oběti dopravních nehod se zraněními dolních končetin, které jsou obvykle způsobeny absencí dopravní infrastruktury.
 

Irák / IKEM - Školení Infektologie (21. 10. - 27. 10. 2019)

Po dvouleté pauze se program MEDEVAC opět vydal do Iráku, a to za účelem realizace školení v oblasti infektologie. Dr. Smejkal z Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM přednášel ve vybraných univerzitních nemocnicích v Erbílu a jeho okolí. Během pěti dnů se přednášek na správné podávání antibiotik a možné rezistenci mikroorganismů na ně zúčastnilo 43 zdravotníků. Původně byly přednášky plánovány na různých místech po zemi vč. hlavního města Bagdádu a centrálního Iráku. Bohužel jsme z důvodu občanských nepokojů v oblasti byli nuceni školení omezit na Region iráckého Kurdistánu.
 

Jordánsko / FN Hradec Králové - Oftalmologie (29. 10. - 8. 11. 2019)

Tříčlenný tým ve složení prof. Jiráskové, MUDr. Maráka a instrumentářky Leony Kvasničkové v průběhu osmi operačních dnů odoperoval v ammánské nemocnic Al Khalidi úctyhodných 240 s pokročilým onemocněním šedého zákulu. Operace proběhly bez závažnějších komplikací a všichni pacienti se v ten samý den vrátili do svých domovů.
 

Jordánsko / Všeobecná fakultní nemocnice - Traumatologie + školení (29. 10. - 8. 11. 2019)

Čtyřčlenný tým ve složení MUDr. Burget, MUDr. Petr Baňař, instrumentářka Daniela Pravdová a fyzioterapeutka Petra Nováková prohlédl v nemocnici Shmaisani rekordních 78 pacientů převážně z řad syrských uprchlíků a chudých Jordánců. Z nich vybral 25 pacientů k operaci a 14 pacientů k aplikaci speciálních injekcí, které sloužily jako náhrada kolenních kloubů. Novinkou v tomto směru byla i spolupráce s organizací UNHCR Jordan, která dodala část pacientů z uprchlických táborů Zaatarí a Azraq.
Misi doprovázelo také školení ve státní nemocnici Jordan University Hospital, kde v průběhu několika hodin vedoucí mise MUDr. Burget vyškolil 18 zdravotníků, např. také jak se zachovat v případě hromadných nehod a jaké kroky by měla nemocnice v tomto případě učinit. Jednalo se o vůbec první spolupráci s touto nemocnicí a především školení v Jordánsku, o které bychom rádi naše mise do budoucna doplnili.
 

Maroko / FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce - školení v ČR v oblasti Plastické a rekonstrukční chirurgie (18. 11. - 29. 11. 2019)

V druhé polovině listopadu přicestovali do Prahy 3 maročtí chirurgové na dvoutýdenní stáž v oblasti plastické a rekonstrukční chirurgie. Ti během svého pobytu navštívili pracoviště Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Na Bulovce, kde se seznámili s operačními zákroky a způsobem léčby v České republice s důrazem na maxilofaciální chirurgii a rekonstrukci prsu po mastektomii, na které se pozvaní lékaři specializují. Návštěva byla výsledkem rekognoskační cesty, která do Maroka  proběhla v červenci tohoto roku, a ze které byla vybrána marrákešská nemocnice CHU Mohammed VI jako vhodný partner pro realizaci misí programu v budoucím roce.
 

Senegal / FN Motol - ORL (20. 11. - 30. 11. 2019)

Koncem roku proběhly v regionální nemocnici ve městě Thiés dvě lékařské mise. Čtyřčlenný tým ORL z Fakultní nemocnice v Motole pod vedením prof. Plzáka souběžně operoval na třech sálech (každý zaměřený na jinou partii) a zvládl tak v průběhu osmidenní mise odoperovat 56 pacientů.
 

Senegal / Nemocnice Na Bulovce - Gynekologie (1. 12. - 7. 12. 2019)

Na tým ORL navazovala mise gynekologů z Nemocnice Na Bulovce. Nově se tým v čele s přednostou prof. Zikánem zaměřil především na onkogynekologické pacientky, což je v Senegalu velice aktuální téma. Samotná léčba rakoviny je zde poměrně problematická, jelikož zde nejsou vhodné metody diagnostiky a radioterapie je téměř nedostupná. Až na podzim tohoto roku začala být v Senegalu částečně hrazena chemoterapie a léčba rakoviny se tak stala alespoň z finančního hlediska dostupnější. Tým v průběhu pětidenní mise odoperoval 44 pacientek a provedl 8 biopsií prsu.
 

Etiopie, Maroko / FN Motol - školení v ČR v oblasti Dětské kardichirurgie (2. 12. - 13. 12. 2019)

Začátkem prosince jsme v Praze přivítali další zahraniční stážisty, tentokrát lékaře z Etiopie. Ti se v rámci dvou týdnů strávených na Dětském kardiocentru (DKC) ve Fakultní nemocnice v Motole seznámili s chodem pracoviště a především s léčbou srdečních onemocnění u nejmenších pacientů v České republice. O víkendu se k nim připojil i kardiochirurg z marockého Rabatu, jemuž stáž sloužila jako inspirace pro vybudování podobného specializovaného oddělení v Maroku. Obě cesty by měly usnadnit budoucí mise týmu DKC realizované v těchto zemích.
 

Ghana/ Nemocnice Na Bulovce - Gynekologie (7. 12. - 14. 12. 2019)

V návaznosti na jarní rekognoskační cestu proběhla v prosinci v zemi pilotní mise programu MEDEVAC v Tamale Teaching Hospital, která je spádovou nemocnicí pro chudší region na severu země. Do ní se ze Senegalu přesunul tříčlenný tým gynekologů z Nemocnice Na Bulovce. Tým operoval někdy i 14 hodin denně, a tak během pouhých pěti dnů provedl neskutečných 47 operací! Jednalo se většinou o nádorová onemocnění různého charakteru, vyhřezlé dělohy, ale i poporodní píštěle, které už ve vyspělých zemích díky kvalitní porodní péči téměř vymizely. Díky misi českých lékařů se tak dostalo kvalitní lékařské péče pacientkám, které by si ji jinak nemohly dovolit, nebo jejichž diagnóza vyžadovala operaci natolik složitou a komplexní, že by ji místní lékaři nedokázali provést. Spolupráce s partnerskou nemocnicí v Tamale bude pokračovat i v příštím roce

  

Projekty zaměřené na budování zdravotnické infrastruktury

Burkina Faso - poskytování oftalmologických zákroků potřebným osobám v regionu Hauts-Bassins

Za spolupráce s mezinárodní organizací Světlo pro svět – Light for the World byl realizován projekt v hodnotě 5 mil. CZK zaměřený na zajištění přístupu k oftalmologickým zákrokům pro sociálně slabší osoby v regionu Hauts Bassins. Primárná aktivitou projektu bude poskytování operací šedého zákalu, což je jednou z nejčastějších zdravotních komplikací v regionu. Další aktivity budou spočívat v dodání zdravotnického vybavení, spotřebního materiálu a školení místního zdravotnického personálu (lékařů a sester) v oblasti diagnostiky a oftalmologické péče v nemocnici Centre Hospitalier Universitaire de Sourô Sanou.
 

Mauritánie - vybavení zdravotnického střediska v Bassikounou a Néma

Za spolupráce se Světovou luteránskou federací The Lutheran World Federation, byl realizován projekt v hodnotě 5 mil. CZK zaměřený na vybavení zdravotnických center v Mauritánii. Cílem projektu je zajistit zdravotnické přístroje, základní spotřební materiál a elektrifikaci ve dvou zdravotnických centrech ve městech Bassikounou a Néma. Obě centra mají spádovou oblast cca 145 tisíc osob (z toho 60% žen) včetně 57 tisíc v uprchlickém táboře Mbera. Tábor Mbera díky své poloze hostí převážně uprchlíky z Mali, kteří utekli před násilím v regionu. Součástí projektu je i školení zdravotnického personálu na použití nového vybavení a tedy celkové zlepšení úrovně péče v regionu.

  

vytisknout  e-mailem