Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schengenská spolupráce

Schengenský prostor neboli Schengen je území států, na jejichž společných hranicích nejsou prováděny hraniční kontroly osob. 

Společná vízová politika pro krátkodobé pobyty (pobyty do 90 dní)

Společná vízová politika je dalším prvkem schengenské spolupráce a zároveň jedním ze základních předpokladů fungování schengenského prostoru. Stejně jako podílení se na vytváření a následné uplatňování stejných pravidel a standardů ochrany vnějších hranicích, i vytváření a dodržování jednotných postupů při vydávání krátkodobých (schengenských) víz si klade za cíl zejména eliminovat potencionální migrační či bezpečnostní rizika pro schengenský prostor. Pravidla pro vydávání krátkodobých víz jsou upravena unijním předpisem, tzv. vízovým kodexem (nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009).

Dalším prvkem společné vízové politiky je uznávání společného seznamu třetích zemí, jejichž občané mají vízovou povinnost nebo které byly od této povinnosti osvobozeny. I při utváření těchto seznamů je zohledňováno zejména bezpečnostně-migrační hledisko, zároveň však nelze opomenout mezinárodně-politický rozměr této problematiky. "Vízový" a "bezvízový" seznam stanoví v příloze I a II nařízení Rady (ES) č. 539/2001.

Schengenské vízum zpravidla umožňuje svému držiteli pobyt v rámci celého schengenského prostoru. Maximální délka krátkodobého pobytu na území členských států Schengenu je unijními předpisy stanovena na 90 dní v jakémkoli 180denním období. Tato max. délka se uplatní jak v případě příslušníků třetích zemí bez vízové povinnosti, tak v případě těch s vízovou povinností. Občané třetích zemí s vízovou povinností jsou však dále pro konkrétní pobyt „limitování“ počtem dnů, na které je jim vízum vydáno. Tato doba se odvíjí od informací, které konzulát obdrží od občana třetí země při žádosti o vízum. Schengenská víza jsou navíc sjednocena i vizuálně, jsou tištěna na tzv. jednotný vzor vízového štítku. Ten je stanoven nařízením Rady (ES) č. 1693/95.

Základní informace o legálním pobytu na území jsou dostupné v sekci Legální migrace, další praktické informace pak v sekci Informace pro cizince.

Hlavním gestorem v oblasti krátkodobých víz i vízové politiky ve smyslu osvobození či zavedení vízové povinnosti je v České republice Ministerstvo zahraničních věcí.

  

vytisknout  e-mailem