Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schengenská spolupráce

Schengenský prostor neboli Schengen je území států, na jejichž společných hranicích nejsou prováděny hraniční kontroly osob. 

Způsob zajištění bezpečnosti v prostoru bez hranic

Nejviditelnějším znakem Schengenu je zrušení hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi státy schengenského prostoru. Aby zavedení volného pohybu osob nevedlo k vzestupu kriminality, nelegální migrace a k celkovému snížení úrovně bezpečnosti, obsahují schengenská pravidla komplexní systém opatření kompenzujících zrušení hraniční kontroly na vnitřních hranicích a také formuluje výjimky, za nichž je možné dočasně znovu zavést hraniční kontroly na vnitřních hranicích.
 

Kompenzační opatření

V návaznosti na zrušení hraničních kontrol uvnitř schengenského prostoru byla přijata řada kompenzačních opatření, která se týkají následujících oblastí:

  • ochrana vnějších hranic států schengenského prostoru a kontrol osob překračujících tyto hranice (jednotné standardy)
  • vstup a pobyt občanů třetích zemí (zejména společná vízová politika a vydávání schengenských víz)
  • spolupráce justičních a policejních orgánů,
  • sdílení údajů o některých osobách a věcech důležitých pro zajištění bezpečnosti a práva ve společném prostoru (zejména prostřednictvím Schengenského informačního systému),
  • hodnocení standardů provádění kompenzačních opatření,
  • ochrana předávaných a sdílených osobních údajů.
     

Mezi nezbytná kompenzační opatření byla zahrnuta také jednotná pravidla týkající se udělování azylu a nabývání, držení a předávání střelných zbraní a střeliva, která se však brzy začala vyvíjet vlastními cestami a dnes se již v zásadě za schengenské standardy nepovažují. Bez spolupráce v těchto oblastech by se však zrušení kontrol nepochybně neobešlo.
 

Dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích

Součástí bezpečnostních opatření na hranicích, která mají reagovat na výjimečné situace potenciálně ohrožující vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek státu, je také možnost dočasně znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích Schengenu. Pravidla pro dočasné znovuzavedení kontrol stanoví Schengenský hraniční kodex v čl. 25 (preventivní obnovení kontrol na hranicích z důvodu předvídatelné hrozby, jako je mezinárodní sportovní utkání, návštěva státníka apod.), v čl. 28 (obnova kontrol na hranicích v bezprostřední reakci na existující ohrožení veřejné bezpečnosti nebo vnitřního pořádku státu, jako např. teroristický útok) a v čl. 29 (dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích, přijaté státem na základě doporučení orgánů Evropské unie z důvodu mimořádného ohrožení fungování Schengenského prostoru jako celku).
 

Schengenský informační systém

Schengenský informační systém neboli SIS je společný informační systém států zapojených do schengenské spolupráce, který pomáhá národním orgánům sdílet informace a spolupracovat v oblasti přeshraničního trestného činu, podporuje bezpečnost, hraniční kontrolu a spolupráci v oblasti vymáhání práva.

SIS zahrnuje informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a předmětech (zejména doklady totožnosti, osvědčení o registraci vozidla a státní poznávací značky).

V souladu se zásadami ochrany údajů se může každý člověk domáhat opravy nebo výmazu informací uložených v SIS. Žádosti o změnu nebo výmaz informací uložených do SIS je třeba adresovat státu, který je do systému vložil. V případě záznamu provedeného Českou republikou je možné adresovat žádosti Policejnímu prezidiu. Více informací zde.

  

vytisknout  e-mailem