Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nelegální migrace v České republice

Represivní opatření

A) Správní vyhoštění

Správní vyhoštění cizinců upravuje zvláštní předpis1. Správním vyhoštěním se rozumí ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států EU. Dobu, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států EU, stanoví Policie ČR v rozhodnutí o správním vyhoštění cizince.
 

B) Rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky

Cizincům, kteří jsou držiteli platného oprávnění k pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie a na území ČR pobývají neoprávněně, může v návaznosti na tak zvanou návratovou směrnici (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES) Policie ČR vydat rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky (§50a zákona o pobytu cizinců). Zákon stanovuje i další situace, ve kterých je vydáváno rozhodnutí o povinnosti opustit území ČR.
 

C) Trest vyhoštění uložený soudy

Trest vyhoštění z území ČR je ukládán soudy pachatelům, kteří nejsou občany ČR, a to jako trest samostatný, nebo vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem2.

  

1)
§§ 118 až 123a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  

vytisknout  e-mailem