Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nelegální migrace v České republice

Úvod

A) Obecně o nelegální migraci v České republice

Jako nelegální migraci je třeba vnímat nejen neoprávněný vstup na území České republiky, či jeho neoprávněné opuštění, ale také neoprávněný pobyt na území našeho státu nebo pobyt v rozporu s účelem, pro který bylo vydáno pobytové oprávnění.

Nelegální migrace je extrémně dynamickou oblastí s malou možností odhadu vývoje, která vyžaduje flexibilní a důsledný přístup jak ve vztahu k potírání nelegální migrace, tak ve vztahu k návratům cizinců nelegálně pobývajících na našem území.

Nelegální migrace je fenomén, který může v cílových zemích zásadním způsobem ohrozit vnitřní stabilitu a bezpečnostní situaci. Z toho důvodu jsou opatření v oblasti potírání nelegální migrace jedním ze zásadních témat řešených v rámci migrační politiky České republiky.

Oblast nelegální migrace spadá do působnosti orgánů cizinecké Policie České republiky (§ 163 a 164 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, dále jen "zákona o pobytu cizinců".

Významnou roli též zaujímá při sledování nelegální migrace na území České republiky Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci (ANACEN).
 

B) Klíčová slova

 • Nelegální migrace
  Nelegální migrace je neoprávněný vstup, pobyt a vycestování osoby na/z území České republiky.

 • Nelegální migrant
  Cizinec, který vstupuje na území daného státu bez platného oprávnění, nebo v daném státě pobývá bez platného oprávnění. Důvody jeho vstupu a pobytu na území mohou být rozdílné, může se jednat o cizince spadajícího do kategorie ekonomického migranta, tak o uprchlíka.

 • Tranzitní nelegální migrace
  Tranzitní nelegální migrací se rozumí migrace přes území daného státu bez náležitostí nutných ke vstupu a pobytu na jeho území. Účelem není setrvání na území, nýbrž pouze přesun do jiné cílové země.
  Pojem tranzitní nelegální migrace je v současné době spojován zejména s příchodem nelegálních migrantů ze sousedních států Evropské unie přes státní hranice České republiky, tedy přes vnitřní schengenské hranice. Nejvyšší počty cizinců odhalených při tranzitní nelegální migraci byly zaznamenány ve 3. čtvrtletí 2015. Monitoringem a analýzou tranzitní nelegální migrace na území České republiky se zabývá zejména Policie ČR. Statisticky je tranzitní nelegální migrace vykazována v rámci nelegálního pobytu.

 • Vnější schengenská hranice
  Vnější schengenskou hranicí se rozumí pozemní, vzdušné a mořské hranice členských států schengenského prostoru, nikoli členských států Evropské unie, pokud nejsou vnitřními hranicemi.
  Vnější hranice České republiky se nacházejí pouze na hraničních přechodech umístěných na mezinárodních letištích.

 • Vnitřní schengenská hranice
  Vnitřní schengenskou hranicí se rozumí společné pozemní hranice členských států schengenského prostoru, nikoli členských států Evropské unie, letiště, která se nacházejí na území členských států a jsou určená pro provozování leteckých spojení pouze mezi členskými státy, a v neposlední řadě i námořní přístavy určené pro pravidelnou trajektovou dopravu výlučně z území na území členských států, bez přerušení plavby v přístavech mimo toto území.
  V případě České republiky tvoří vnitřní schengenskou hranici společné pozemní hranice se sousedními státy, včetně říčních a jezerních hranic, a letiště nacházející se na území České republiky, na kterých jsou provozovány lety mezi Českou republikou a ostatními členskými státy schengenského prostoru (tj. vnitrostátní letiště a mezinárodní letiště v případě uskutečňování letů, při nichž není překročena vnější schengenská hranice).
   

C) Základní dokumenty

  

vytisknout  e-mailem