Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní ochrana

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobytu v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů. 

Dublinský systém

Dublinský systém je označením pro mechanismus, kterým je v rámci členských států Evropské unie, a dále Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska určován jediný stát, který projedná žádost cizince o mezinárodní ochranu a ve věci rozhodne, ať je žádost o mezinárodní ochranu podána kdekoliv na území těchto států. Dublinský systém je součástí tzv. Společného evropského azylového systému (CEAS), jehož hlavním účelem je harmonizace politik, legislativy a postupů členských států v oblasti azylu, migrace a uprchlictví.

Cílem dublinského systému je eliminovat jev zvaný "asylum shopping", kdy řízení o žádosti cizince je vedeno současně nebo postupně několika členskými státy, do kterých se cizinec účelově přemísťuje, a současně předejít situaci označované jako "refugee in orbit", kdy se naopak žádný stát nepokládá za příslušný k meritornímu posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, neboť aplikuje princip třetí bezpečné země na členské státy Evropské unie, ve kterých žadatel o mezinárodní ochranu pobýval před příchodem do státu, který nyní žádost hodnotí.

Pro žadatele o mezinárodní ochranu Dublinský systém obecně znamená, že má právo na meritorní posouzení jeho žádosti o mezinárodní ochranu pouze v jednom členském státě Evropské unie (tzv. "one-chance-only princip").

Česká republika participuje na Dublinském systému od svého vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května 2004, prostřednictvím Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, konkrétně k tomu účelu zřízeného oddělení Dublinského střediska. Na aplikaci celého systému se podílí dále rovněž Ředitelství služby cizinecké policie, jednotlivé odbory cizinecké policie v rámci Krajských ředitelství Policie ČR, a také Kriminalistický ústav. Všechny výše uvedené orgány při plnění svých úkolů v rámci aplikace Dublinského systému velmi úzce spolupracují.

  

Odbor azylové a migrační politiky, 28. srpna 2017

  

vytisknout  e-mailem