Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní ochrana

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobytu v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů. 

Informace o zemích původu

  • poskytují obecný popis situace v dané zemi původu se zaměřením na dodržování lidských práv a politických a občanských práv a svobod,
  • umožňují ověřit skutečnosti uváděné žadateli v rámci správního řízení o mezinárodní ochraně,
  • slouží jako jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí o žádosti o mezinárodní ochraně.
     

Informace o zemích původu (IOZP) jsou získávány z širokého spektra informačních zdrojů, a to jak domácích, tak i zahraničních, vládních, nevládních, akademických či mezinárodních, včetně medií či  odborné literatury, přičemž důraz je kladen na jejich přesnost, objektivitu a aktuálnost. Získané informace jsou vždy prověřovány z více zdrojů.

Z převážné většiny se jedná o zdroje veřejně přístupné, dostupné na internetu v databázi ECOINET Rakouského centra pro výzkum a dokumentaci v oblasti zemí původu a azylu (ACCORD) a REFWORLD Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) IOZP zveřejňuje na svém portálu IOZP. V rámci spolupráce orgánů státní správy IOZP poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Původní IOZP vznikají i v rámci OAMP MV ČR.

  

Odbor azylové a migrační politiky, 26. února 2018

  

vytisknout  e-mailem