Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní ochrana

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobytu v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů. 

Pobyt cizince v azylových zařízeních

Zákon o azylu hovoří o azylových zařízeních. Rozumí se tím přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko. Rozlišení azylových zařízení spočívá v účelu, který jednotlivá střediska plní. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Ministerstvo vnitra. Azylová zařízení provozuje Správa uprchlických zařízení, organizační složka státu.

Nově příchozí žadatelé o mezinárodní ochranu jsou nejprve ubytováni v přijímacím středisku a to po celou dobu provádění základních vstupních procedur (za účelem provedení identifikačních úkonů, vstupního pohovoru, lékařského vyšetření apod.). Přijímací středisko není možné volně opouštět a porušení této povinnosti je hodnoceno jako přestupek.

Přijímací střediska se nacházejí:

 • v obci Zastávka u Brna (Havířská 514, P.O.Box 14, 664 84 Zastávka u Brna)
 • na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně (Praha – Ruzyně, Aviatická 12, 160 08 Praha 6)
   

Po absolvování všech vstupních procedur je žadatel přemístěn do pobytového střediska, kde může pobývat po celou dobu řízení ve věci jeho žádosti o mezinárodní ochranu. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany má v azylovém zařízení, v němž je hlášen k pobytu, právo na poskytování ubytování, stravy, jiných služeb a za podmínek stanovených zákonem o azylu na kapesné. Podílí se na úhradě nákladů na stravu a ubytování; k úhradě těchto nákladů však mohou být použity pouze finanční prostředky žadatele, které převyšují částku životního minima žadatele a společně s ním posuzovaných osob. Žadatel má také možnost pobytové středisko za splnění určitých podmínek opustit, popř. pobývat v soukromí (to pouze pokud ministerstvo na základě informací policie odchod na soukromou adresu povolí). V případě, že je žadatel hlášen k pobytu mimo pobytové středisko, lze mu za určitých podmínek poskytnout finanční příspěvek, který se vyplácí nejvýše tři měsíce a který je určen k překonání problémů v prvních měsících pobytu mimo azylové zařízení.

Pobytová střediska se nacházejí v obcích:

 • Kostelec nad Orlicí (Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí)
 • Havířov (Na Kopci 5, 735 64 Havířov - Dolní Suchá)
 • Bělá - Jezová (Jezová 1501, 294 21, Bělá pod Bezdězem)
 • Zastávka (Havířská 514, 664 84, Brno - venkov)
   

Integrační azylové středisko je určeno pro osoby, kterým byla přidělena mezinárodní ochrana, a požádaly o dočasné umístění v integračním azylovém středisku. V tomto typu zařízení může osoba strávit maximálně 18 měsíců. Pobyt v IAS je zpoplatněn a slouží zejména k osvojení české jazyka a nalezení zaměstnání a samostatného bydlení.

Integrační azylová střediska se nacházejí v obcích:

 • Brno - Židenice (Tovačovského 3, 636 00 Brno 36)
 • Havířov (Na Kopci 5, 735 64 Havířov - Dolní Suchá)
 • Jaroměř - Josefov (Palackého 18, P. O. Box 10/P, 551 02 Jaroměř 3)
 • Předlice (Husitská cesta 217/4, 400 05 Ústí nad Labem)

  

Pokud cizinci byla přidělena mezinárodní ochrana a nevyužil možnost pobytu v integračním azylovém středisku, případně už toto zařízení opustil, může využívat služby Centra pro podporu integrace cizinců. Cílem CPIC je vytváření prostoru pro dlouhodobou integraci cizinců. Tato centra jsou určena i pro cizince, kteří mají povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu nebo mají udělena dlouhodobá víza, případně jsou v řízení o udělení těchto povolení a víz. CPIC nabízí řadu služeb, jako sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby nebo sociokulturní kurzy, neslouží však k ubytování osob. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

Centra pro podporu integrace cizinců se nacházejí v obcích:

 • Karlovy Vary (Závody Míru 876/3a, 360 17 Karlovy Vary)
 • Liberec (Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec)
 • Pardubice (Pergnerova 444, 530 02 Pardubice)
 • Plzeň (Americká 39, 301 00 Plzeň)
 • České Budějovice (Kněžskodvorská 2296, 370 04 České Budějovice)
 • Jihlava (Tolstého 15, 586 01 Jihlava)
 • Olomouc (Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc)
 • Zlín (Lorencova 3791, 760 01 Zlín)
 • Ostrava (Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava)
 • Praha (Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1)
 • Brno (Mezírka 1, 602 00 Brno)
 • Ústí nad Labem (Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem)
 • Hradec Králové (Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové)
   

Více informací o Centrech pro podporu integrace naleznete zde, nebo na jejich webu.

  

Cizinec je oprávněn požádat o mezinárodní ochranu také v zařízení pro zajištění cizinců.

Zařízení pro zajištění cizinců se nacházejí v obcíchh:

 • Bělá pod Bezdězem - Jezová (č. p. 1501, 294 21 Bělá pod Bezdězem)
 • Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty)
 • Balková (Balková 1, 331 65 Balková)

  

Další informace o azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců lze nalézt na stránkách Správy uprchlických zařízení.

Pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců

V azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců jsou zřízena pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, která se zabývají zejména řízením žádostí o mezinárodní ochranu. Tato pracoviště řídí oddělení mezinárodní ochrany - pracoviště Praha - odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Další praktické informace viz Mezinárodní ochrana (Informace pro cizince / Mezinárodní ochrana).

  

Odbor azylové a migrační politiky, 26. února 2018

  

vytisknout  e-mailem