Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní ochrana

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobytu v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů. 

Azyl v Evropské unii

Ústředním pojmem společné azylové politiky a také hlavním cílem je společný evropský azylový systém (SEAS). Cílem SEAS jsou plně harmonizované azylové politiky jednotlivých členských států zahrnující všechny fáze řízení o mezinárodní ochraně. Proces budování SEAS probíhal ve dvou fázích. První fáze zahrnovala přijetí minimálních standardů týkající se azylového řízení. Druhá fáze spočívá ve zvýšení dosažených standardů v první fázi budování SEAS. Druhá fáze SEAS byla ukončena v červnu roku 2013.

Celá agenda okolo SEAS vznikla a utvářela se na základě převážně politických dokumentů. Mezi ty hlavní patří Závěry Evropské rady z Tampere z roku 1999 a Haagský program z roku 2004. Dokumentem, který navazuje na končící Haagský program, je Stockholmský program, jehož platnost vypršela na sklonku roku 2014. Dokumentem, který navazuje na Stockholmský program, je tzv. Post-stockholmský program neboli sdělení Evropské komise "Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci", jehož cílem v oblasti SEAS je důsledná implementace a soudržné uplatňování předpisů SEAS.

V roce 2010 se orgány EU dohodly na vytvoření Evropského podpůrného azylového úřadu (EASO), ten jako agentura EU funguje od února 2011. Jeho hlavním úkolem je podporovat členské státy při provádění společného evropského azylového systému, rozšiřovat praktickou spolupráci v otázkách azylu a pomáhat členským státům při plnění jejich evropských i mezinárodních závazků souvisejících s poskytováním ochrany lidem, kteří ji potřebují. Úřad EASO také podporuje členské státy, jejichž azylový a přijímací systém je vystaven mimořádnému tlaku.

  

Odbor azylové a migrační politiky, 29. ledna 2015

  

vytisknout  e-mailem