Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra pomáhá cizincům s dobrovolným návratem do vlasti

Již šestý měsíc realizuje Ministerstvo vnitra „Návratový program“, projekt ENF 2013-10, zahájený v prosinci 2014 s podporou Evropského návratového fondu. Cílem projektu je zajištění možnosti důstojného návratu pro všechny státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pobytu na území České republiky.  

V rámci projektu Ministerstvo vnitra nabízí pomoc s dobrovolným návratem všem, u kterých bylo na jejich žádost či z moci úřední zrušeno povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. Do projektu se však mohou přihlásit i ostatní cizinci, u kterých pominuly důvody pobytu na území České republiky a nejsou schopni hradit náklady vycestování z vlastních prostředků. Každá žádost je individuálně posouzena.
 
Registraci do projektu provádí odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra na detašovaném pracovišti oddělení pobytu Praha a Středočeský kraj. K podání žádosti je třeba se telefonicky registrovat prostřednictvím call centra na čísle 974 820 680 s využitím provolby 3 určené přímo pro žadatele o dobrovolný návrat. Telefonický objednací systém pracuje v českém a anglickém jazyce.
 
V březnu 2015 byla ukončena přípravná fáze projektu, během níž byly nastaveny interní postupy pro vyřizování podaných žádostí. V dubnu 2015 bylo zahájeno přijímání žádostí. Do konce května 2015 se přes telefonický objednací systém registrovalo celkem 11 zájemců o asistenci s dobrovolným návratem, z toho šest cizinců se dostavilo k podání žádosti. Pět žádostí bylo schváleno k realizaci, čtyři cizinci již opustili území České republiky.
 
 
Projekt ENF 2013-10 „Návratový program“
Období realizace:         prosinec 2014 – červen 2015
Rozpočet:                    1 177 642,00 Kč
Realizátor:                    OAMP MV ČR, oddělení imigrace a detašované pracoviště OAMP – oddělení pobytu Praha a Středočeský kraj
Kontaktní osoba:          Běla Hejná; bela.hejna@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem