Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra dosud nemá odpověď od Evropské komise

Ministr vnitra se kvůli nejasnostem ohledně relokací obrátil na Evropskou komisi s žádostí o stanovisko k některým otázkám. 

Na dopis, který byl zaslán koncem minulého týdne komisaři pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitrisi Avramopoulosovi, Ministerstvo vnitra doposud neobdrželo oficiální odpověď.

Zdůrazňujeme, že se nejedná o stížnost, ale legislativně-právní analýzu, jež upozorňuje na zásadní nejasnosti související se zavedením tzv. povinných kvót. V žádosti o stanovisko jsme formulovali konkrétní otázky, jež je třeba vyřešit. Je potřeba vyjasnit právní základ pro přemisťování migrantů do členských států za účelem vedení azylového řízení, zejména v situaci nesouhlasu migranta s přesídlením. Není jasné, zda přemisťování bez souhlasu migranta do jiného členského státu není v rozporu s lidskou důstojností zakotvenou v Listině základních práv EU.

Stále jsme toho názoru, že zamyšlení se nad otázkami, které vyplynuly z legislativně-právní analýzy Ministerstva vnitra, a související výměna argumentů může být přínosem při formulaci všeobecně akceptovatelných pravidel upravujících krizový relokační mechanismus a při jejich následné akceptaci příslušnými národními orgány i orgány Evropské unie. V tuto chvíli tak čekáme na oficiální stanovisko od Evropské komise a věříme, že mu bude věnovat patřičnou pozornost.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations MV
 

vytisknout  e-mailem