Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Milan Chovanec upozornil předsedu Rady ministrů pro vnitřní věci EU na nejasnosti související se zavedením povinných kvót

Legislativně-právní analýzu, jež upozorňuje na zásadní nejasnosti související se zavedením tzv. povinných kvót, dnes zaslal ministr vnitra ČR Milan Chovanec k rukám lucemburského ministra pro zahraniční věci a evropské záležitosti Jeana Asselborna, jenž předsedá Radě ministrů pro vnitřní věci a justici zemí EU, která by v úterý měla znovu řešit problematiku migrační krize. 

Podle této analýzy, vypracované expertním týmem pod vedením náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, obsahuje celý návrh na zavedení tzv. povinných kvót na rozdělení migrantů mezi členské země EU tři typy zásadních nejasností. Bez jejich vysvětlení nelze podle názoru českého Ministerstva vnitra o předloženém návrhu zodpovědné rozhodovat. „Formulovali jsme konkrétní otázky, jež je třeba vyřešit. Bez toho skončí řešení migrační krize dalšími vleklými problémy,“ zdůraznil ministr vnitra Milan Chovanec. Jde o následující oblasti:

  1. Stávající návrh na zavedení tzv. povinných kvót vychází z projektu Eurema, kterým se v roce 2009 pokoušela EU řešit migrační krizi na Maltě. Tento způsob řešení založený na dočasném umístění migrantů do jiných zemí bohužel selhal. Je zcela nejasné, proč dnes EU znovu vychází z tohoto neúspěšného řešení a proč nevyužívá alternativního institutu tzv. dočasné ochrany, jenž se pro řešení masové migrace jeví jako daleko vhodnější!
     
  2. Stávající návrh na zavedení tzv. povinných kvót počítá s tím, že migrant bude přidělen určitému státu. Není ovsem vůbec jasné, jak bude toto nedobrovolné umístění probíhat, a to jak technicky, tak právně, ani jak bude zajištěno, aby migrant určenou zemi vzápětí neopustil a nevydal se jinam. A už vůbec není vyřešeno, zdali toto nedobrovolné umístění není v rozporu s Listinou základních práv a svobod EU, protože i migranti požívají základních práv a svobod a Evropská unie je musí ctít a garantovat.
     
  3. Stávající návrh na zavedení tzv. povinných kvót má navíc legislativně nejasnou povahu. Není zřejmé, zda členské státy mohou návrh odmítnout nebo blokovat skrze veto svých národních parlamentů.
     

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec zároveň zdůraznil, že ČR je připravena zodpovědně diskutovat o dalších možnostech řešení migrační krize. „Důležité je řešit příčiny migrační krize, nikoliv pouze její následky. Jsme připraveni aktivně pomáhat, a to zejména v těch místech světa, kde konflikty a problémy vznikají. Penězi, projekty i osobním nasazením,“ připomněl v této souvislosti Milan Chovanec.

 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem