Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Často kladené dotazy

Odpovědi na často kladené dotazy 

Nelegální migrace

Co je nelegální migrace?

Jako nelegální migraci je třeba vnímat nejen neoprávněný vstup na území státu či jeho neoprávněné opuštění, ale také neoprávněný pobyt na území nebo pobyt v rozporu s účelem, pro který bylo vydáno pobytové oprávnění. Nelegální migrace je extrémně dynamickou oblastí s malou možností odhadu vývoje, která vyžaduje flexibilní a důsledný přístup jak ve vztahu k potírání nelegální migrace, tak ve vztahu k návratům cizinců nelegálně pobývajících na našem území.
 

Co se stane, když policie zachytí cizince, který nemá doklady, má falešné doklady nebo nemá povolení k pobytu tzn. pobývá na našem území nelegálně?

Pokud policie zjistí, že se cizinec pohybuje na našem území nelegálně, zajistí ho dle zákona o policii, a to na maximálně na 48 hodin.
V této lhůtě musí policie provést základní úkony směřující k ověření jeho totožnosti. Dále musí zjistit informace, zda je či není žadatelem o azyl v jiné zemi nebo z jaké státu k nám přišel. Součástí této procedury je mimo jiné i odebrání otisku prstů.
Zajištěná osoba musí být do 48 hodin propuštěna nebo zajištěna do zařízení pro zajištění cizinců, kde mohou probíhat další správní úkony.
 

Jaký je další postup se zadrženými migranty?

Pokud jsou cizinci zajištěni za účelem realizace správního vyhoštění (do domovského státu), jsou ze strany policie činěny úkony k (fyzické) realizaci vyhoštění. Tzn. zjištění/ověření totožnosti cizince, vystavení náhradního cestovního dokladu, zajištění letenky. Pokud cizinci platnými cestovními doklady disponují, je zajišťována letenka do země původu.
Dále může být migrant předán zpět do státu, kde podal žádost o mezinárodní ochranu podle tzv. dublinského systému nebo může být předán do státu se kterým má Česká republika uzavřenou readmisní dohodu.
 

Jak fungují readmisní dohody se sousedními státy?

Readmisní dohody nebo také dohody o zpětném přebírání osob jsou dohody, které má ČR uzavřena ze sousedícími státy, ale i s některými jinými. Některé readmisní dohody má uzavřena i Evropská unie. Podle uzavřených readmisních dohod se sousedními státy se předávají zjištění nelegální migranti, kteří do ČR z těchto států přišli.
 

Co je detenční zařízení?

Zařízení pro zajištění cizinců (v zahraničí i u nás někdy nazývaná "detence" nebo "záchyt") slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno rozhodnutí o zajištění.
Vnější ostrahu zajišťuje Policie ČR, vnitřní smluvní bezpečnostní agentura. Toto zařízení spravuje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
 

Jaká je ostraha zařízení pro zajištění cizinců?

Ostraha zařízení je dvojitá. Vnější ostraha zařízení je v souladu se zákonem o pobytu cizinců vykonávána Službou cizinecké policie. V zařízení je dále vnitřní ostraha vykonávaná smluvní bezpečnostní agenturou.
 

Kolik je v ČR detenčních zařízení?

V ČR jsou v současné době zařízení pro zajištění cizinců tzv. detenční zařízení v Bělé-Jezové, Bálkové a Vyšních Lhotách, s kapacitou 1069 míst.
 

Kdo je v zařízení pro zajištění cizinců?

V zařízeních pro zajištění cizinců (tedy uzavřená zařízení) se nacházejí osoby, které byly zajištěny podle zákona o pobytu cizinců z důvodu nelegálního pobytu na území České republiky, a které by měly být navráceny do příslušné země tedy do země původu na základě správního vyhoštění do státu, kde cizinec podal žádost o mezinárodní ochranu podle Dublinského nařízení, nebo zpět do státu, kde se nacházel podle readmisní dohody.
 

Jakou procedurou musí zajištění cizinci projít, než jsou ubytovaní na pokoji? Co se děje poté, co jsou ubytovaní?

Každý cizinec je seznámen se svými právy a povinnostmi s vnitřním řádem zařízení, obdrží základní hygienické prostředky a je provedena vstupní zdravotní prohlídka.
 

Jak dlouho budou zajištění cizinci v detenčních zařízeních umístěni? Co se s nimi bude dít dál?

Cílem zajištění je dokončit proces odjezdu nelegálně pobývajících cizinců. Pokud odjezd není možné dokončit, musí být cizinec podle zákona propuštěn.
Doba zajištění nesmí obecně překročit 180 dnů a počítá se od okamžiku omezení osobní svobody. Za určitých výjimečných situací je zajištění možné až na 365, resp. 545 dní. V případě rodiny s dětmi nebo nezletilého cizince bez doprovodu doba zajištění nesmí překročit 90 dnů.
 

Kdo hradí pobyt v detenci a kolik korun denně stoji?

Správa uprchlických zařízení je oprávněna použít uschované peněžní prostředky na úhradu nákladů spojených s pobytem v detenci. Pokud mají cizinci peněžní prostředky, Správa uprchlických zařízení strhává 112,- Kč za stravu a 130,- Kč za ubytování.

  

Odbor azylové a migrační politiky, 29. srpna 2022

  

vytisknout  e-mailem