Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legální migrace

 1. Obecně o legální migraci z pohledu ministerstva vnitra
 2. Občané třetích zemí
 3. Občané EU a jejich rodinní příslušníci
 4. Statistiky
 5. Publikace

Obecně o legální migraci z pohledu ministerstva vnitra

Do gesce Ministerstva vnitra v oblasti legální migrace spadá problematika přechodných pobytů nad 90 dnů a problematika trvalých pobytů, a s tím spojené procesy vydávání příslušných pobytových oprávnění.

Legální migrace v podobě přechodného pobytu nad 90 dnů je proces řízeného, státem kontrolovaného přistěhovalectví. Česká republika může imigraci regulovat prostřednictvím vízové praxe a prostřednictvím pobytových oprávnění. Obecně souvisí zejména s migrací pracovní, s migrací za účelem sloučení rodiny nebo studia. Problematika legální migrace je předmětem diskuze napříč resorty, mezi hlavní orgány patří Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci.

Tato kapitola se věnuje legální migraci v gesci Ministerstva vnitra, tj. zejména přechodnému pobytu na území nad 90 dnů a trvalému pobytu cizinců na území České republiky. Kapitola poskytuje pouze základní přehled pobytových oprávnění na území, nejedná se o vyčerpávající informace o podání žádosti o jednotlivé druhy pobytu. Pro více podrobností a praktické postupy při podávání žádostí navštivte sekci "Informace pro cizince".

Klíčová slova

 • Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

 • Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana EU, který je manžel, resp. registrovaný partner; rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje; potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU nebo další osoby podle zákona o pobytu cizinců. Podrobnější informace v sekci Informace pro cizince.

 • Občan třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

 • Krátkodobý pobyt je pobyt v max. délce 90 dnů v jakémkoli 180denním období (tzv. pravidlo 90/180), kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu).
   

Základní dokumenty

  

vytisknout  e-mailem