Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace držitelů mezinárodní ochrany

Česká republika poskytuje osobám s udělenou mezinárodní ochranou asistenci formou státního integračního programu již od roku 1994. 

Projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany "Nový domov v České republice"

Nevládní nezisková organizace Slovo 21, z. s. spustila na podzim minulého roku projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany. V rámci projektu vznikla krásně graficky zpracovaná publikace "Česká republika - váš nový domov" v minimálně 8 různých jazykových verzích a současně začaly probíhat integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany (opět v minimálně 8 jazykových verzích) po celé České republice.

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání spojené s obavami, ale také potřebou zajistit si život po praktické stránce od naprostých základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili ve své zemi původu své rodiny, domovy, práci i veškeré sociální vazby. Po příjezdu do České republiky tak pro ně začíná jejich cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. Řešení každodenních situací může tak být pro tyto lidi zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění do normálního života byl co nejsnadnější.

Tříletý projekt organizace Slovo 21, z. s. s názvem "Nový domov v České republice" (AMIF/15/04) byl zahájen na podzim roku 2018. Jeho cílem je do roku 2021 zvýšit informovanost nových1 držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí České republiky a znali svá práva a povinnosti. Projekt je realizován ve spolupráci s odborem azylové, migrační a integrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV ČR) a Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (SUZ MV ČR).

V současné době existuje nová přehledná publikace s názvem "Česká republika - váš nový domov", která držitele mezinárodní ochrany čtivou a lidskou formou seznamuje s různými aspekty pobytu v ČR. Graficky zajímavě ztvárněná příručka poskytuje potřebné informace o životě v České republice, místních kulturních zvycích a tradicích, ale také oblastech každodenního života jako je např. školství, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, sociální systém a zabezpečení, bydlení, doprava atd. Publikace je k dispozici v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině, španělštině a turečtině a podle aktuální potřeby budou zajištěny další dva překlady. Pokud během projektu dojde ke změně legislativy, bude zajištěna aktualizace publikace. 

Od podzimu roku 2019 jsou po celé České republice realizovány integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, a to v minimálně 8 jazykových verzích (čeština, angličtina, arabština, francouzština, ruština, ukrajinština, španělština, turečtina a další 2 jazyky dle aktuální potřeby). Během těchto seminářů získají účastníci informace ze všech oblastí života v ČR a zároveň je lektoři podpoří v získání interkulturních dovedností pro život v České republice. Budou tak vybaveni základními znalostmi potřebnými pro začlenění do běžného života.

Pro zajištění kvalitní implementace seminářů probíhají školení lektorů a tlumočníků a tvorba podpůrných metodických materiálů. Semináře jsou tak vedeny zkušenými lektory a tlumočeny zkušenými tlumočníky.

Semináře jsou jednodenní, osmihodinové a pro držitele mezinárodní ochrany zdarma. Koordinátor seminářů, organizace Slovo 21, z. s. uhradí účastníkům dopravu na místo realizace semináře. V případě potřeby bude účastníkům zajištěno hlídání dětí.

Jednodenní seminář je zpestřen vstupem hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel podobnou zkušeností, jakou si prochází účastníci seminářů. V rámci semináře je dále promítán i krátký film o České republice, který účastníky příjemnou formou seznámí s reáliemi ČR, zdejší kulturou, zvyky a tradicemi.

Pro koho jsou semináře určeny?
Pro všechny osoby nad 15 let, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl či doplňková ochrana) po 1. 1. 2017.

Jak se mohou zájemci na seminář přihlásit?
Zájemci se mohou na seminář hlásit prostřednictvím internetových stránek http://www.novy-domov.cz/. Internetové stránky obsahují informace o projektu a přihlašovací formulář v 8 jazycích.
Dále je možné se hlásit prostřednictvím e-mailu: info@novy-domov.cz.

Slovo 21, z. s. je úspěšným realizátorem adaptačně integračních kurzů pro cizince z třetích zemí již od roku 2012. Za tu dobu prošlo kurzy téměř 6 000 osob. Ohlasy od účastníků, kteří se kurzů zúčastnili, jsou velmi pozitivní. Více informací se dočtete zde: http://www.vitejtevcr.cz/.

V případě zájmu o účast na semináři či zájmu o navázání jakékoliv formy spolupráce v rámci projektu, nás neváhejte kontaktovat na výše zmíněném e-mailu.

  

1) Osoby, které obdržely mezinárodní ochranu po 1. 1. 2017. Aktivity projektu jsou též určeny osobám nad 15 let.

  

Nový domov v České republice

Novy_domov_v_CR_-_obr-CZ.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-EN.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-AR.jpg
                    čeština (pdf, 830 kB)                                       angličtina (pdf, 798 kB)                                arabština (pdf, 833 kB)

Novy_domov_v_CR_-_obr-FR.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-RU.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-ES.jpg
            francouzština (pdf, 800 kB)                                       ruština (pdf, 854 kB)                                     španělština (pdf, 799 kB)

Novy_domov_v_CR_-_obr-TR.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-UA.jpg
turečtina (pdf, 829 kB)                                     ukrajinština (pdf, 845 kB)

  

________________________________

Semináře jsou realizovány pod záštitou Ministerstva vnitra ČR.

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

EU-AMIF_MV_s21.png

  

vytisknout  e-mailem