Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dobrovolné návraty realizované Odborem azylové a migrační politiky

Základní podmínky pro vycestování v rámci dobrovolného návratu 

Kdo se může účastnit programu dobrovolných návratů?

Žádat o dobrovolný návrat mohou zejména cizinci s vydaným rozhodnutím o správním vyhoštění nebo rozhodnutím o povinnosti opustit území a území členských států EU, pokud jim byla stanovena doba k vycestování, a cizinci zajištění za účelem správního vyhoštění.

Žádost může podat také cizinec, který v České republice dlouhodobě nebo trvale pobývá například za účelem zaměstnání nebo studia a tento pobyt byl zrušen nebo mu nebyl ze strany českých úřadů prodloužen. Dále pak občané EU, u kterých došlo ke zrušení přechodného pobytu a rodinní příslušníci občanů EU, u kterých došlo k ukončení přechodného pobytu. Podmínkou je, že takový cizinec pobývá na území České republiky na základě výjezdního příkazu, vykonává trest odnětí svobody nebo mu byl uložen trest vyhoštění.

K realizaci návratu musí cizinec disponovat platným cestovním dokladem. Pokud platný cestovní doklad osoba nemá, Ministerstvo vnitra jí může poskytnout pomoc s vyřízením nového dokladu (laissez-passer).
 

Asistence v rámci dobrovolného návratu

Ministerstvo vnitra zajistí cizinci dopravu z České republiky do země původu. Je-li to nezbytné, poskytne pomoc také s vyřízením tranzitního povolení. Pracovníci Ministerstva vnitra na letišti v Praze pomohou cizinci s odbavením a pasovou kontrolou.
 

Výhody plynoucí z dobrovolného návratu

 1. Rychlost - pokud cizinec vlastní platný cestovní doklad, je možné realizovat návrat bezprostředně po ukončení všech pobytových záležitostí či po vydání rozhodnutí o správním vyhoštění s tím, že se Ministerstvo vnitra vždy snaží zajistit nejrychlejší spojení do země původu.

 2. Finanční asistence - letenku případně jízdenku v zemi původu cizinci zakoupí Ministerstvo vnitra, což znamená, že cizinec může vycestovat i pokud sám nemá dostatek finančních prostředků na jejich zakoupení. Samozřejmostí je i možnost mít s sebou zavazadlo, jehož přeprava je v ceně letenky či jízdenky. V ojedinělých případech lze také poskytnout finanční krytí jiných výdajů souvisejících s návratem.

 3. Důstojný návrat - zpět do země původu cizinec necestuje v přítomnosti Policie ČR ani jiného pracovníka státních orgánů České republiky, ale jako běžný turista.

 4. Možnost zkrácení doby zákazu pobytu, která byla cizinci stanovena - žádá o ní cizinec po návratu. Podmínkou podání žádosti je, že po návratu do země původu osoba uhradí polovinu ceny nákladů na cestu a zároveň nebudete mít vůči České republice žádné další závazky.

 5. Ponávratová reintegrační asistence - v odůvodněných případech lze prostřednictvím programů MV ČR nebo Mezinárodní organizace pro migraci poskytnout možnost opětovného začlenění v zemi původu.

Cizinec je povinen po podání žádosti o asistenci spolupracovat s pracovníky MV ČR, kteří jeho vycestování připravují. Je nezbytné informovat je o jakékoli změně, která nastane a mohla by mít vliv na vycestování (zdravotní, rodinné, pracovní okolnosti atp.).
 

Kontaktní informace

Na níže uvedených telefonních číslech budou poskytnuty pouze informace k dobrovolnému návratu. Infolinka k pobytům je na čísle +420 974 801 801.

Pro více informací o možnostech zapojení do programu dobrovolných návratů nebo o žádosti o dobrovolný návrat, kontaktujte Ministerstvo vnitra prostřednictvím e-mailu navraty@mvcr.cz, tel: +420 704 844 574 (pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hod) nebo se osobně dostavte na specializované pracoviště v Praze, Plzni, či v Brně na adrese:

 • Praha
  Nad Štolou 936/3
  170 34  Praha 7
  Tel.: 974 832 384

 • Plzeň
  Jagellonská 1017/9
  301 00  Plzeň 3 - Jižní Předměstí
  Tel.: 974 320 818

 • Brno
  Tuřanka 115b
  627 00  Brno - Slatina
  Tel.: 974 629 399

  

vytisknout  e-mailem