Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle aneb co, kdy, kde a od koho vám hrozí

V pátek 20. července 2018 byla MV zveřejněna nová metodika k Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle. Metodika navazuje na již vydané Základy ochrany měkkých cílů a věnuje se prvnímu kroku při nastavování bezpečnostního systému, tedy poznání toho co, kdy, kde a od koho měkkým cílům hrozí. Hlavním cílem této metodiky je poskytnout zástupcům měkkých cílů návod, který je jednoduše krok po kroku provede procesem vyhodnocení ohroženosti, a díky kterému budou moci zmíněný první krok udělat. 

Metodika má sloužit zejména vedoucím pracovníkům a provozovatelům měkkých cílů, kteří rozhodují o rozvoji bezpečnostního systému daného měkkého cíle. Metodika tak cílí nejen na bezpečnostní profesionály, ale i na vyšší management, který poptává bezpečnostní služby a posuzuje nabídky dodavatelů. Pro vybrání nejvhodnější nabídky pro daný měkký cíl tudíž potřebuje vědět co požadovat a kam bezpečnost směřovat. Dokument tak může sloužit jako návod pro provádění analýzy samotným zástupcům měkkých cílů nebo může sloužit jako pomůcka pro formulaci poptávky v případě zpracování externím dodavatelem. Zároveň je metodika psána tak, aby ji mohli využít i naprostí laici, kteří se doposud bezpečností z pohledu ochrany měkkých cílů v prostoru, který spravují, nezabývali, ale uvědomují si jeho zranitelnost.
 
Samotný postup vyhodnocení ohroženosti spočívá ve třech fázích.

I. FÁZE:

 1. vymezení toho, co chci chránit (v případě měkkých cílů chráníme životy, zdraví);
 2. vymezení toho, od kterých osob, jejich skupin či organizací hrozí potenciálně útok (zdroje hrozeb);
 3. vymezení očekávatelných způsobů útoku těchto osob či skupin osob;
 4. shrnutí výše uvedeného do seznamu možných způsobů útoku na konkrétní měkký cíl.
   

II. FÁZE:

 1. stanovení možných míst útoku a časů útoku u každého jednotlivého způsobu útoku ze seznamu.
   

III. FÁZE:

 1. určení pravděpodobnosti výše vymezených způsobů útoku (podle dostupnosti prostředků útoku, frekvence výskytu způsobu útoku, složitosti provedení daného způsobu útoku);
 2. určení dopadu výše vymezených způsobů útoku (podle míry dopadu na životy a zdraví, podle dopadu na objekt, podle finančního dopadu útoku a dopadu na společenství);
 3. stanovení celkové míry ohroženosti konkrétního měkkého cíle výše vymezenými způsoby útoku.
   

V rámci metodiky je čtenářům také zdůrazněno, že nejde jen o samotný výsledek, tedy zda vyjde celková míra ohroženosti jako např. vysoká či velmi vysoká, ale pro měkký cíl je nejvíce přínosný samotný proces zpracování takovéhoto vyhodnocení ohroženosti a zamyšlení se nad jednotlivými kroky.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů