Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z Aeronetu do mainstreamových médií: vznik a geneze pojmu „očkovací apartheid“ v českém kvazi-mediálním a mediálním prostředí

Pandemie COVID-19 s sebou do prostoru kvazi-médií a následně i mainstreamové veřejné diskuse přinesla celou řadu nových pojmů. 

Zejména v kontextu kvazi-mediální scény jde často o pojmy silně emočně zabarvené, jejichž cílem je ve čtenáři vzbudit určitou sadu pocitů, typicky se jedná o pocity spojené se strachem a obavami. Vzhledem k evolučnímu významu strachu se pak právě tato emoce stává klíčovou z hlediska směrování pozornosti k dílčím manipulacím či dezinformacím.

Jedním z emotivně nabitých pojmů, který se objevil v souvislosti s pandemií COVID-19, a po určité době putoval v českém prostoru i do mainstreamu, je „covidový“ či „očkovací apartheid“. Toto slovní spojení se výrazně častěji objevovalo na kvazi-mediální scéně a rovněž v kontextu demonstrací a celkově hnutí, která se vymezují vůči epidemickým opatřením, a to nejen v prostředí České republiky, ale např. i na Slovensku.

Dané slovní spojení se nicméně využívá i v mainstreamu, a to především v mezinárodním kontextu. Oproti české kvazi-mediální scéně a následně rovněž části mediální scény se nicméně jedná o posunutý význam. Konkrétně byl pojem „očkovací apartheid“ využíván zejména lídry zemí globálního jihu v souvislosti s tím, že jsou to právě tyto země, které v celkové proočkovanosti zaostávají za zeměmi globálního severu. Bezpochyby se i v tomto případě jedná o záměrně více emotivní vyjádření související do značné míry s postkoloniálním sentimentem a zkušeností se systémovou diskriminací některých částí společnosti, zejména na etnickém či rasovém základu. Tuto dimenzi využití sledují i některá česká média, zejména v kontextu informování právě o tomto směru kritiky globálního vakcinačního úsilí, jak bude podrobněji popsáno dále.

Pro analýzu geneze pojmu a jeho využívání na české kvazi-mediální a mainstreamové scéně bylo využito vyhledávání slovního spojení „očkování“ a „apartheid“ v nástroji Newton a to v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Výsledek byl očištěn od regionálních mutací Deníku, nicméně nikoliv od přebírání identických článků různými kvazi-médii. Ze vzorku byla vyjmuta i agregační stránka kvazi-mediální scény Pravdive.eu.


VÝVOJ V ČASE

Ockovani1.JPG

Graf č. 1 – zdroj: CTHH.

Na grafu č. 1 je možné vidět vývoj výskytu termínu „covidového/očkovacího apartheidu“ obecně v českém mediálním a kvazi-mediálním prostředí (zde jsou začleněna jak online média, tak tradiční média, kvazi-média či další zdroje, jako jsou např. blogy). Lze pozorovat, že v prvních měsících pandemie COVID-19 se slovní spojení vůbec neobjevovalo, první výskyty jsou identifikovány v říjnu 2020; první výrazný nárůst pak v březnu 2021 a následně v červenci a listopadu téhož roku.  
 

VZNIK NA KVAZI-MEDIÁLNÍ SCÉNĚ
První článek na české scéně, ve kterém se uvedené slovní spojení nachází, je ze dne 28. října 2020. Jedná se o článek na webu Aeronet, který je věnovaný kritice epidemických opatření na Slovensku. Konkrétně šlo o nutnost prokázat se negativním testem v přístupu ke službám. Aeronet implikoval, že tento přístup by se do budoucna mohl uplatnit i v případě vakcín, a jednalo by se tak o rozdělení společnosti na lidi dvou kategorií či kast – testované/očkované a netestované/neočkované, přičemž první skupina má dle textu plná občanská práva a ta druhá ne.

Ockovani2.JPG

Zdroj: Aeronet.

Článek následně přebírá menší kvazi-mediální web Infokuryr.cz, který je zároveň kvazi-médiem, na kterém se uvedené slovní spojení objevuje nejčastěji.
 

STRUKTURA VZORKU DLE ZDROJŮ
Jak můžeme vidět na grafu č. 2 nejčastějších zdrojů, ve sledovaném vzorku převažují kvazi-mediální weby. Vedle tradičních mainstreamových médií, jejichž obsahu se budeme věnovat v následující pasáži článku, se tu objevují i další platformy, jako je například web Českých elfů, blogy na idnes.cz nebo Britské listy.

Ockovani3.JPG

Graf č. 2 – zdroj: CTHH.

Pokud bychom se měli zaměřit na časový rozdíl, kdy se objevuje „očkovací apartheid“ na kvazi-mediální scéně a v mainstreamových médiích, tak se jedná o přibližně 2 - 3 měsíce. V případě prvního článku na kvazi-mediální scéně je to na konci října 2020, jak už bylo výše zmíněno, ale v mainstreamových médiích a dalších zdrojích se nicméně objevuje až na počátku roku 2021, kdy dochází k nárůstu počtu článků ve sledovaném vzorku obecně.

V březnu 2021, kdy sledujeme první nárůst počtu článků, k tomu přispěly právě i kvazi-mediální weby – konkrétně se jedná o článek na Aeronetu ze dne 6. března 2021, který opět převzal o den později Infokuryr.cz, a dále článek D. Solise, který byl 7. března 2021 prezentován hned na třech kvazi-mediálních webech – CzechFreePress, Infokuryr.cz a NWOO.cz.

Ockovani4.JPG

Zdroj: Aeronet, Infokurýr.

V případě července je strmý nárůst počtu zachycených článků způsoben mj. rozsáhlejším informováním, resp. referováním o slovenské demonstraci proti opatřením zmirňujícím dopady pandemie dne 23. července 2021 a dále obecným trendem vzestupu podobných akcí i jinde po Evropě. V listopadu pak nemá diskuse, jak byla zachycena v daném vzorku, žádné specificky silnější momenty, jedná se spíše o celkový narůstající význam tématu očkování ve veřejné debatě.


„OČKOVACÍ APARTHEID“ V MAINSTREAMOVÝCH MÉDIÍCH A DALŠÍCH ZDROJÍCH
Ve zkoumaném vzorku se uvedené slovní spojení objevuje zejména na kvazi-mediálních webech, v případě mainstreamových médií jsou hlavními zdroji Echo24.cz, Echoprime.cz a Týdeník Echo; Lidové noviny, Lidovky.cz, Seznam Zprávy a Respekt. Z dalších zdrojů je možné jmenovat České elfy, blogy na idnes.cz a Britské listy, jak už bylo řečeno výše.

V případě trojice Echo24.cz, Echoprime.cz a Týdeník Echo se první články objevují v lednu 2021, jedná se konkrétně o reakci na úvahy na odlišný přístup k osobám testovaným a očkovaným v přístupu k některým aktivitám dle tehdy uvažovaného protiepidemického systému (PES). V podobném duchu se nesou komentáře D. Kaisera, který je jejich autorem, po několik dalších měsíců. Na podzim se pak přidává i O. Štindl. Termín „apartheid“ v těchto článcích či spíše komentářích používá v popisném duchu pro označení různého zacházení s osobami, které očkování či negativní test mají, a které nikoliv. V červenci 2021 se ve zmíněném zdroji objevují i články, které ve formě zpráv informují o protestech proti epidemickým opatřením v různých evropských zemích, což je kontext, ve kterém je toto sousloví rovněž využíváno. Lidové noviny a Lidovky, stejně jako Respekt nebo Seznam Zprávy uvádějí slovní spojení zejména v kontextu popisu demonstrací a odporu směřovanému proti epidemickým opatřením, případně k diskusi o již zmíněné asymetrii v očkování mezi bohatými a chudými zeměmi.

Na Britských listech se objevují články s uvedeným slovním spojením od února 2021. Část z nich (např. zde nebo zde) je zaměřena na kritiku „vakcínového nacionalismu“ a asymetrie mezi očkováním v zemích prvního a třetího světa, případně specifických regionech, jako je např. Palestina. V některých komentářích, jako je např. ten od B. Kartouse z 11. listopadu 2021, se pak objevuje vymezení se vůči označování epidemických opatření jako apartheidu. V případě blogů a idnes.cz se pak jedná na straně jedné buď o vymezení se vůči danému spojení, nebo naopak (to je obsah, který převažuje) jeho využívání k popisu situace způsobem, který je charakteristický i pro kvazi-mediální scénu. Za zmínku stojí např. blog L. Větvičky ze dne 6. dubna 2021, ve kterém označuje CovidPas za „Covid-Apartheid Pas“. Větvička pravidelně publikuje texty i na kvazi-mediálních webech, jako je např. Rukojmí.cz, Protiproud.cz nebo Pravý prostor.  

Čeští elfové zmiňují využívání uvedeného slovního spojení ve svých monitorinzích zaměřených na kvazi-mediální weby a to od prosince 2020, kdy i v rámci našeho vzorku identifikujeme nárůst výskytu.


KOMENTÁŘ
Případ „očkovacího apartheidu“ představuje ilustraci, jak se v kvazi-mediálním prostoru a následně i mainstreamových médiích může postupně šířit určitá emotivně nabitá formulace. Obdobné formulace nicméně rovněž mohou mít za následek omezení racionální debaty o závažných problémech, např. o očkování proti nemoci způsobující pandemii, a to včetně jejich možných problémů nebo negativních dopadů.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů